2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  35
  Mesajlar
  10.932
  Tecrübe Puanı
  233

  Standart Atatürk Kronoloji

  ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDAKİ KRONOLOJİK OLARAK OLAYLAR

  1881
  Mustafa'nın Selanik'te dünyaya gelmesi.

  1893
  Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni
  tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.

  1895
  Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.

  1899
  Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.

  1902
  Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine
  devam eder.

  11 Ocak 1905
  Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun
  olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.

  5 Şubat 1905
  Atatürk'ün -kurmaylık stajı için- Şam'da 5. Ordu emrine atanması

  10 Şubat 1905
  Atatürk'ün Şam'a gitmek üzere İstanbul'dan hareketi

  Ekim 1906
  Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir
  dernek kurarlar.

  Eylül 1907
  Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir.

  23 Şubat 1908
  Atatürk'ün General Litzmann'dan çevirdiği "Takımın Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın Selânik'te yayımlanması

  22 Haziran 1908
  Atatürk'e, 3. Ordu Kararğâhı'ndaki görevinin yanı sıra Üsküp-Selânik arasındaki demiryolu müfettişliği görevinin de verilmesi

  23 Temmuz 1908
  İkinci Meşrutiyet'in ilânı

  13 Ocak 1909
  Atatürk'ün Üçüncü Ordu Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı'na getirilişi

  3 Nisan1909
  İstanbul'da İkinci Meşrutiyet'e karşı -avcı taburlarının ayaklanmasıyla- büyük isyan çıkması (31 Mart İsyanı)

  15/16 Nisan 1909
  Atatürk'ün Hareket Ordusuyla beraber -bu ordunun Kurmay Başkanı olarak- Selânik'ten İstanbul'a hareketi

  19 Nisan 1909
  Atatürk'ün Hareket Ordusu'yla beraber İstanbul'a gelişi

  16 Mayıs 1909
  Atatürk'ün 31 Mart Olayı'nın bastırılmasından sonra tekrar Selânik'e dönüşü

  30 Ağustos 1909
  Atatürk'ün -Kolağası rütbesiyle- Cumalı Karargâhı'ndaki askerî manevra'ya katılışı

  8 Eylül 1909
  Cumalı Karargâhı'ndaki askerî manevranın sona erişi ve Atatürk'ün Cumalı'dan ayrılışı

  22 Eylül 1909
  Selânik'te "İttihat ve Terakki Büyük Kongresi"nin toplanışı
  (Atatürk, bu kongrede bir konuşma yaparak ordunun siyasetten çekilmesi gereğini savunmuştur.)

  5 Kasım 1909
  Atatürk'ün -Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığından- tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı'na atanması

  1909
  Atatürk'ün "Cumalı Ordugâhı" adlı kitabının Selânik'te yayımlanması
  (Bu küçük kitap, 30 Ağustos-8 Eylül 1909 arasında Cumalı Karargâhı'nda yapılan askerî manevra esasında tutulan not ve krokilerden oluşmuştur.)
  6 Eylül 1910
  Atatürk'ün Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'na atanması

  Eylül 1910
  Atatürk'ün orduyu temsilen, Pikardi manevralarını izlemek amacıyla Fransa'ya gönderilişi

  1 Kasım 1910
  Atatürk'ün Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı'na atanması
  15 Ocak 1911
  Atatürk'ün, 5. Kolordu Karargâhı'nda, daha sonra yine Selânik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi

  Mart 1911
  Atatürk'ün Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak üzere düzenlenen harekâtta Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın yanında görev alışı

  19 Nisan 1911
  Atatürk'ün 5. Kolordu'nun Selânik-Kılkış arasında yaptığı manevralara -kolağası rütbesiyle- katılması
  (Manevra, 20 Nisan 1911 akşamı sona ermiştir.)
  13 Eylül 1911
  Mustafa Kemal İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.

  29 Eylül 1911
  İtalyanların Trablusgarp'ta Osmanlı Devleti'ne savaş ilânı

  5 Ekim 1911
  İtalyanların Trablusgarp'a saldırıya geçmesi Atatürk'ün, Trablusgarp'a gönüllü gitmek üzere -Gâzeteci Mustafa Şerif kimliği ile- bir kısım arkadaşlarıyla beraber İstanbul'dan ayrılışı
  (İskenderiye üzerinden Trablusgarp'e geçmiştir.)

  27 Kasım 1911
  Atatürk'ün binbaşılığa terfi edişi

  8 Aralık 1911
  Atatürk ve arkadaşlarının Bingazi'ye gelişi
  (Atatürk, burada Tobruk Bölgesi komutanı Ethem Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştır.)

  19 Aralık 1911
  Atatürk'ün -Ethem Paşa'nın yerine- Tobruk Bölgesi Komutanlığı'na getirilişi

  30 Aralık 1911
  Atatürk'ün Derne'ye gelişi ve Derne doğusundaki Şark Gönüllüleri Komutanlığı'nı üzerine alışı

  1911
  Atatürk'ün, "Tâbiye Tatbikat Seyahatı" adlı kitabının Selânik'te yayımlanması
  (Bu küçük kitap, 5. Kolordu'nun 19-20 Nisan 1911 günleri yaptığı ve Atatürk'ün de kolağası rütbesiyle katıldığı bir askeri tatbikatın not ve krokilerinden oluşmuştur.)
  12 Mart 1912
  Atatürk'ün Derne Komutanlığı'na atanması

  1912
  Karadağ'ın harp ilânı ile Balkan Harbi'nin başlaması

  24 Ekim 1912
  Atatürk'ün Trablusgarp'tan İstanbul'a hareketi

  25 Kasım 1912
  Atatürk'ün Gelibolu'da bulunan Bahr-i , Sefîd (Akdeniz) Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması

  1 Aralık 1912
  Atatürk'ün İstanbul'dan Bolayır'a hareketi

  1912
  Atatürk'ün, General Litzmann'dan çevirdiği "Bölüğün Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın İstanbul'da yayımlanması

  9 Ocak 1912
  Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

  25 Kasım 1912
  Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine
  atanır.

  27 Ekim 1913
  Mustafa Kemal Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.

  20 Kasım 1913
  Atatürk'ün Sofya'ya gelişi
  11 Ocak 1914
  Atatürk'e, Sofya Ataşemiliterliğine ilâveten Belgrat ve Çetine Ateşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi.

  1 Mart 1914
  Atatürk'ün yarbaylığa terfi edişi

  Mayıs 1914
  Atatürk'ün, Nuri (Conker)'in "Zâbit ve Kumandan" adlı, konferanslardan oluşan eseri üzerine, -onunla sohbet şeklinde "Zâbit ve Kumandanla Hasbihal" adlı kitabını yazması
  (Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul'da yayımlanmıştır.)

  1 Ağustos 1914
  Almanya'nın Rusya'ya harp ilânı ile I. Dünya Savaşı'nın başlaması

  29 Ekim 1914
  Osmanlı. Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'na girişi

  25 Nisan 1915
  İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni
  ile ilerlemelerini durdurur.

  20 Ocak 1915
  Atatürk'ün, Tekirdağ'da teşkil edilecek 19. Tümen Komutanlığı'na atanması

  2 Şubat 1915
  Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve 19. Tümeni kurma çalışmalarına başlaması

  25 Şubat 1915
  Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığı'nın Maydos (Eceabat)'a nakli ve Atatürk'ün 19. Tümen Komutanlığı üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutanı olarak görevini sürdürmesi

  18 Mart 1915
  Çanakkale Boğazı'nı geçmeye teşebbüs eden İngiliz donanmasının, ağır zayiat vererek başarı kazanamaması

  23 Mart 1915
  Gelibolu'da 5. Ordu'nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman von Sanders'in atanması
  (26 Mart 1915 günü Gelibolu'ya gelmiştir.)

  18 Nisan 1915
  Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümenin, 5. Ordu'nun genel ihtiyatını oluşturmak üzere Bigalı'ya gönderilişi
  1 Haziran 1915
  Atatürk'ün albaylığa terfi edişi

  15 Temmuz 1915
  Atatürk'e Harp Madalyası verilişi

  6 Ağustos 1915
  Düşmanın Çanakkale'de takviyeli kuvvetlerle yeni bir taarruzu
  (Bu taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş, ancak Atatürk'ün aldığı önlemler sayesinde gelişme imkânı bulamamıştır. )
  Düşmanın akşam Anafartalar bölgesine asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi

  8 Ağustos 1915
  Atatürk'ün -General Liman von Sanders' in emri ile- "Anafartalar Grubu Komutanlığı"na getirilişi

  9 Ağustos 1915
  Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

  10 Ağustos 1915
  Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Conkbayırı'nda İngilizlere taarruzu ve düşmanın ilerlemesine imkân verilmemesi (Bugünkü muharebeler esnasında Atatürk'ün kalbini hedef alan bir kurşun, göğüs cebindeki saate çarpıp geri döndüğünden, kendisi mutlak bir ölümden kurtuldu.)

  1 Eylül 1915
  Atatürk'e, Anafartalar Grubu Komutanlığı'ndaki üstün başarılan sebebiyle "Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası" verilişi

  10 Aralık 1915
  Atatürk'ün, "Anafartalar Grubu Komutanlığı"ndan istifası
  (Bu istifa, 5. 0rdu Komutanı General Limon von Sanders tarafından kabul edilmemiş, kendisi izinli olarak İstanbul'a dönmüştür.)

  19/20 Aralık 1915
  İngilizlerin gece Çanakkale'yi tâhliye etmeleri

  17 Ocak 1916
  Atatürk'e, "Anafartalar Grubu Komutanlığı"ndaki üstün başarıları sebebiyle "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verilişi

  27 Ocak 1916
  Atatürk'ün, karargâhı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanması
  (Edirne'deki bu kolordu, Kafkas Cephesinin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır'a nakledilmiştir.)

  11 Mart 1916
  Atatürk'ün, Karargâhı Diyarbakır'a nakledilmesi kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığına atanması
  (Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugün Atatürk'e telgraf çekerek Kolordu Karargâhıyla Resülayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır'a hareket etmesini istemiştir.)

  12 Mart 1916
  Atatürk'ün,-16. Kolordu'nun Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılması üzerine- Edirne'den İstanbul'a hareketi

  16 Mart 1916
  Atatürk'ün, Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı

  26 Mart 1916
  Atatürk'ün Diyarbakır'a gelerek 16. Kolordunun komutasını üzerine alması

  1 Nisan 1916
  Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.

  6-7 Ağustos 1916
  Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır.

  Haziran 1916
  16. Kolordu Karargâhı'nın Diyarbakır'dan Silvan'a nakledilmesi

  3 Ağustos 1916
  Atatürk komutasındaki kuvvetlerin Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi

  8 Ağustos 1916
  Atatürk komutasındaki kuvvetlerin sabah Muş'u, akşam Bitlis'i düşman işgalinden kurtarışı

  13 Aralık 1916
  Atatürk'ün, -Ahmet İzzet Paşa'nın izinli olarak kısa bir süre İstanbul'a gitmesi üzerine - vekâleten karargâhı Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na atanması

  3 Ocak 1917
  Atatürk'ün, -Ahmet İzzet Paşa'nın izinden dönüşü üzerine- Sekerat'ta 2. Ordu Komutan Vekilliği'nden ayrılarak Silvan'a dönüşü

  14 Şubat 1917
  Atatürk'ün Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlığı'na atanması

  21 Şubat 1917
  Atatürk'ün Şam'a gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrılışı

  5 Mart 1917
  Atatürk'ün Şam'a gelişi ve Sina Cephesini teftişi

  5 Mart 1917
  Atatürk'ün Diyarbakır'daki 2. Ordu'ya vekâleten Komutan atanması

  11 Mart 1917
  Atatürk'ün 2. Ordu Komutan Vekili olarak Şam'dan Diyarbakır'a dönüşü

  16 Mart 1917
  Atatürk'ün 2. Orduya asaleten komutan atanması

  14 Mayıs 1917
  Atatürk'ün Muş'un ikici defa düşman işgalinden kurtarışı
  (Muş, 8 Ağustos 1916 da kurtarılmış ise de 25 Ağustos 1916 da tekrar Rusların eline düşmüştü.)

  5 Temmuz 1917
  Atatürk'ün, General Falkenhein'in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na bağlı olarak Halep'te oluşturulması kararlaştırılan Yedinci Ordu Komutanlığı'na atanması

  Temmuz 1917
  Atatürk'ün Diyarbakır'dan İstanbul'a hareketi
  (7.0rdu Karargâhı'nı oluşturmak üzere Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından İstanbul'a çağrılmıştır.)

  Temmuz 1917
  Atatürk'ün Diyarbakır'dan İstanbul'a gelişi

  15 Ağustos 1917
  Atatürk'ün İstanbul'dan Halep'e hareketi
  (7. 0rdu Karargâhı Halep'in Aziziye mevkiinde idi.)

  20 Eylül 1917
  Atatürk'ün, Halep'ten -genel durum değerlendirmesi ve General Falkenhein ile anlaşmazlığına dair- Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Talât Paşa ile Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya raporu

  Ekim Başı 1917
  Atatürk'ün, -Yıldırım Orduları Komutanı General Falkenhein'le anlaşmazlık sonucu- Yedinci Ordu Komutanlığı'ndan istifa edişi

  9 Ekim 1917
  Atatürk'ün tekrar Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na atanması
  (Atatürk, bu atamayı kabul etmediğinden işlem yürürlülük kazanmamış, kendisi 2. Ordu Komutanı sıfatiyle izinli sayılarak Halep'ten İstanbul'a gelmiştir.)

  Ekim Sonu 1917
  Atatürk'ün, Halep'ten İstanbul'a dönüşü (9 ay kadar İstanbul'da kalmıştır.)

  7 Kasım 1917
  Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâh'ta görevlendirilmesi

  15 Aralık 1917
  Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde Almanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı
  31 Ekim 1918
  Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

  30 Nisan 1919
  Mustafa Kemal Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle
  Müfettiş olarak atanır.

  16 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal İstanbul'u terkeder.

  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar.

  8 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse
  ordudan istifa eder.

  23 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.

  4 Eylül 1919
  Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

  27 Aralık 1919
  Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir.

  23 Nisan 1920
  Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.

  11 Mayıs 1920
  Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

  5 Ağustos 1921
  Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

  23 Ağustos 1921
  Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

  19 Eylül 1921
  Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ile Gazi
  unvanını verir.

  26 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.

  30 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

  10 Eylül 1922
  Gazi Mustafa Kemal İzmir'e girer.

  1 Kasım 1922
  Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması
  Yönündeki önerisini kabul eder.

  14 Ocak 1923
  Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder.

  29 Ekim 1923
  Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in
  ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

  24 Ağustos 1924
  Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.

  9 Ağustos 1928
  Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

  12 Nisan 1931
  Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.

  12 Temmuz 1932
  Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

  16 Haziran 1934
  Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk"
  soyadını verme kararı alır.

  10 Kasım 1938
  Atatürk vefat eder.

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 2. #2
  V-I-P Array
  Üyelik tarihi
  24.05.2009
  Yer
  istanbul
  Yaş
  37
  Mesajlar
  309
  Tecrübe Puanı
  18

  Thumbs up

  Boylesine zeki insanlar Dünya ya az gelir.
  Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine..
  Gündoğdu Hep Uyandık! Karakartal!


 

Benzer Konular

 1. Mustafa Kemal Atatürk
  By HaNıM aGa in forum ATATÜRK RESİMLERİ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.07.2009, 17:28
 2. Gençliğe Hitabenin Açiklamasi
  By EtTe_056 in forum DÖNEM ÖDEVLERİ - DOSYA TEZ'LER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.12.2008, 16:50
 3. ATATÜRK VE GALATASARAY
  By by_bultims in forum GALATASARAY
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.07.2008, 01:43
 4. 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ve BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK
  By DeRBeDeR in forum TARİHİMİZİ BİLELİM
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.11.2007, 09:26
 5. Atatürk İlkeleri « Türkiye Tarihi
  By jojo in forum TARİHİMİZİ BİLELİM
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.07.2007, 18:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •