1. sayfa - 2 sayfa var 12 SonuncuSonuncu
15 sonutan 1 ile 10 aras
 1. #1


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart Bulgarca dilbilgisi gramer

  NL HARFLER - ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ

  Bulgarcada 6 nl harf vardr. а, ъ, о, у, е, и

  Bir nl harf vurguyla sylendii zaman aka telaffuz edilmi olur.
  Vurgusuz olduu zaman baz nl harfler drlr. Daha ksa ve belirsiz olur. 
  Vurgusuz olduu zaman hem a ve hem ъ ayn biimde telaffuz edilir. Baz yerlerde a ve ъ arasndadr. Araba kelimesindeki a sesi gibi…
  Ъ nl harfi pek ok Trke kelimede vardr. “Kant” kelimesi; Ъ nl harfinin fonetik transkripsiyonun hem vurgulu hem de vurgusuz hali arasndaki fark gsterir. “Kant” kelimesindeki (a) harfi Bulgarca ъ ve a  nl  harflerinin vurgusuz biimini, kant kelimesindeki () harfi de Bulgarca ъ nl harfinin vurgulu biimini gsterir.
  Vurgulanmad zaman Bulgarcann o ve у harfleri, bazen Trkedeki o ve u arasnda telaffuz edilir.
  e ve и nllerinin telaffuzu vurgulanmad zaman deimez.

  SESSZ HARFLER- СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ

  Bulgarcada 3 tip sessiz harf vardr. Bunlara yumuak, sert  ve tnlayan sessiz harflerdir.
  a) Yumuak sessiz harfler: б-в-г-д-ж-з
  b) Sert sessiz harfler      :   п-ф-к-т-ш-с-х-ц-ч-щ
  c) Tnlayan sessiz harfler:   л-м-н-р-й-ь
  Baz sessiz harflerin kelime iindeki konumuna gre telaffuzu deiir.

  YUMUAK SESSZ HARFLER - ЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ

  Her bir yumuak sessiz harf, sert sessiz bir harfe karlk gelmektedir.
  Yumuak sessiz harfler: б-в-г-д-ж-з
  Sert sessiz karl     :  п-ф-к-т-ш-с

  Bir kelimenin sonunda olduu zaman (rnein хляб – hlyab), yumuak sessiz harf kendisine karlk gelen sert sessiz harf gibi (хляп – hlyap) olarak telaffuz edilir. Bylece б (b) harfi, п (p) olarak sylenir.

  Yumuak sessiz bir harf herhangi bir sert sessiz harften nce yer ald zaman: (rnein: общ – genel) kendi karl olan sert sessiz harf gibi telaffuz edilir.  опщ. Щ (t) sert sessiz bir harftir. Bu yzden yumuak sessiz harf olan б (b), sert sessiz karl olan п (p) olur.

  rnekler:
  в - ф - молив (kalem) - молиф (molif), всеки (herkes) - фсeки (fseki)
  г - к - миг (an, moment) - мик (mik)
  д - т - приход (gelir) - прихот (prihot), лодка (bot) - лoтка (lotka )
  ж - ш - валеж (alayan) - валеш (valesh), бележка (not) - белешка (beleshka )
  з - с - израз (ifade) - израс (izras), възпитание (eitim) - въспитание (vaspitanie)

  SERT SESSZ HARFLER - БЕЗЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ

  Sert sessiz harflerin ounun karl olan yumuak sessiz bir harfi vardr. Karl olmayan sert sessiz harflerin telaffuzu deimez.
  Sert sessiz harfler :п-ф-к-т-ш-с-х-ц-ч-щ
  Karl olan yumuak sessiz harfler: б-в-г-д-ж-з
  Sert sessiz bir harf, yumuak sessiz bir harften nce yer ald zaman (rnein: сграда – bina), karl olan yumuak sessiz bir harf gibi telaffuz edilir. Зграда.  Г yumuak sessiz bir harftir. Bu yzden с (s)harfi, з (z) olur.

  Baka rnekler:
  т - д - сватба (dn) - свадба (svadba)

  TINLAYAN SESSZ HARFLER - СОНОРНИ СЪГЛАСНИ

  Bulgarcada tnlayan sessiz harfleri hatrlamak iin kolay bir yol ламарина (lamarina) kelimesidir. й ve ь harfleri dnda hepsini iine alr.

  Konumuna gre telaffuzu deien tek tnlayan sessiz harf "л" dir.
  e, и, ю ve я harflerinden nce geldiinde “lif” kelimesinde olduu gibi л yumuak bir biimde telaffuz edilir.
  a, ъ, о, у harflerinden nce yer aldnda yada kelimenin sonunda a geldiinde л kaln telaffuz edilir.
  !!!   й  harfi (и кратко – ksa i) sessiz bir harftir. И sesli harfine benzemez. 
  Й yalnzca  kelimenin banda o harfinden nce veya kelimenin sonunda sesli bir harften sonra yer alabilir.
  район (rayon - blge), майка (mayka - anne), пуйка (puyka - hindi), войник (voynik - asker), герой (geroi - kahraman)  vb.

  Й harfinin telaffuzu и sesli harfine benzemez, daha ksadr.
  rnein:  "майка" kelimesinde ай “ay” olarak telaffuz edilir. "пейка" (peika-peyke) kelimesindeki ей “ey” olarak telaffuz edilir. "мой" (moy - benim) kelimesindeki ой “oy” olarak telaffuz edilir.

  ь (еr malk) harfinin kendine ait bir sesi yoktur. Onun grevi bir sessiz harfi yumuatmaktr. Yalnz o - ьо (yo) kombinasyonunda kullanlr. Ьо kombinasyonu йо (yo) ile ayn biimde telaffuz edilir.

  Fark ise: Ьо yalnz sessiz harften sonra kullanlr. шофьор (shofyor - src), Кольо (Kolyo –erkek ismi). Йо ise kelimenin banda ve sesli bir harften sonra kullanlr. Йордан (Yordan – erkek ismi), майор (mayor – Belediye Bakan).

  "ио" kombinasyonu Bulgarca’da yoktur. (Franszca kkenli kelimelerde kullanlr) ve iki ayr sesli harf gibi telaffuz edilir. rnein: камион (kamyon - ka-mi-on - 3 heceli).

  BLEK SESLER - СЪСТАВНИ ЗВУЦИ

  ю ve я harfleri bileik sesleri temsil eder. Her ikisi de bir sessiz ve bir sesli harfin bileimidir.
  ю=й+у (yu)
  я=й+а (ya) or й+ъ (ya)
  Bulgar alfabesi ( John kelimesinde olduu gibi) "j" sesini temsil eden bir harfe sahip deildir. Bu sesi ifade etmek iin "дж" harfleri kullanlr. rnek:  Джон.
   
  VURGULAMA - УДАРЕНИЕТО

  Vurgu sadece telaffuz iin deil, ayn zamanda anlam asndan da ok nemlidir.
  Kt haber u ki: Bulgarca’da vurgulama yeri iin bir kural yoktur. Her bir kelime ayr bir ekilde ezberlenmelidir.
  Burada Bulgarca her bir kelimenin iindeki vurgu yeri; onlar dzgn bir biimde renilmesine yardmc olmak zere alt izili sesli harf ile verilmitir. 

  Baz kelimelerde vurgunun yeri kelime eklinin deimesiyle: tekilden oula yada belirlilik tanm eklenmesine gre deiebilir.

  нещо (neshto - birey) - неща (neshta -eyler)
  пeсен (pesen – bir ark) - песента (pesenta – o ark )
  Vurgu yerinin deimesine gre manas deien kelimeler vardr.

  rnek:
  вълна (vъlna - yn) - вълнa (valnа - dalga)
  завет (zavet - lee, korunak) - завет (zavеt - miras)
  роден (roden - yerli) - роден (rodеn - doum)

  CNS SMLER – РОД НА ЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ
  Bulgarcada isimlerin dilbilgisi asndan cinsiyet durumu: eril, diil ve ntr olmak zere ekildedir.

  I. Eril - мъжки род (м.р.)
  Sessiz harf ile sona eren isimler genellikle erildir.
  мъж (mj - adam)
  град (grat - ehir)
  брат (brat – erkek kerde, birader)
  език (ezik - dil)

  stisnalar:
  Erkek kiileri belirten tm isimler, kelime sonuna bal olmakszn erildir.
  1. -a harfiyle biten isimler– баща (bashta - baba).
  2. -я harfiyle bten isimler– съдия (sadiya - yarg).
  3. -o  ile biten isimler– татко (tatko – babacm), дядо (dyado - dede),  чичо (chicho - amca).
  4. –e ile biten isimler– аташе (attache-atae).
  -и ile biten baz isimler de erildir. rnein: Ay isimleri– януари (yanuari - Ocak), февруари (fevruari - ubat), vb. nk месец (mesetz - ay) kelimesi erildir.

  II. Diil - женски род (ж.р.)

  -a or –я sesli harfleriyle sona eren isimler genellikle diildir.
  жена (jena - kadn)
  бира (bira - bira)
  земя (zemya – yeryz, toprak)
  стая (staya - oda)
  идея (ideya - idea)

  stisnalar:
  Sessiz harfle sona eren baz kelimeler diildir. (Genellikle soyut isimler) - вечер (veer - akam), пролет (prolet - bahar), младост (mladost - genlik), радост (radost - oku).
  Bir ipucu:  Genellikle bir heceden daha fazla olan ve –ост ile sona eren kelimeler  diildir.

  III.Ntr - среден род (ср.р.)

  1. -o ile sona eren kelimeler genellikle ntrdr. - село (selo - ky), дърво (darvo - aa), писмо (pismo - mektup).
  2. -e ile sona eren kelimeler genellikle ntrdr. - дете (dete - ocuk), море (more - deniz), училище (uilite - okul)
  3.-и, -у, -ю  ile sona eren baz isimler (genellikle Bulgarcadaki yabanc kelimeler) de ntrdr. - такси (taksi - taksi), бижу (bijyu - mcevher), меню (menyu - men).

  !!! Bulgarlarlar genellikle yabanc kelimeler yada isimlerin cinsiyet durumunu fonetik olarak ses yapsna gre belirler.
  rnein, Bir restoranda bira sipari etmek iin yle sylemek zorundasnz:
  Една бира, моля (edna bira, molya – bir bira ltfen)
  “Bir” rakamn diil eklinde kullanmalsnz. nk “bira” kelimesi Bulgarcada diildir.

  Eer belirli bir ticari rn sipari etmek istiyorsanz yle demelisiniz:
  Една Каменица – diil, nk Kamenitza kelimesi (Bulgar ticari markas) a  harfiyle sona ermektedir.
  Една Стела Артоа – diil, nk Stella kelimesi a harfiyle sona ermektedir.
  Един Хайнекен – eril, nk Heineken kelimesi sessiz harfle sona ermektedir.

  zet:
  Bulgarcada her bir cins isim kendi cinsiyet durumunu gsterir. Bu dnce her bir cins ismin canl bir yaratkta olduu gibi doal olarak cinsiyete sahip olduunu gstermektedir.
  мъж (adam), баща (baba) ve чичо (amca) gibi kelimeler erildir ve жена (jena - kadn), майка (mayka - anne) ve леля (lelya – hala, teyze) gibi kelimeler diildir.
  Ne yazk ki, ou durumda bir kelimenin manas ipucunu kullanarak ismin cinsiyetini ngrebilmek iin bir yol yoktur.

  rnein: ntr olan cinsiyet sadece eya yada hayvanlar deildir. момиче (momie - kz), момче (mome - olan), дете (dete - ocuk)  gibi kelimeler de ntrdr.

  Ayn zamanda маса (masa - masa)  diildir ve стол (stol - sandalye) erildir. Bu yzden her bir kelimenin cinsiyeti de ezberlenmek zorundadr.

  D SMLERN KURULUMU - ОБРАЗУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ОТ Ж.Р.

  Bulgarcada bir ok eril isimlerin diil bir karl vardr. Bunlar u ekilde kurulabilir:

  1. Meslek nvanlarnda eril isme  –ка sone eki eklemek suretiyle:
  учител (uitel – retmen)  / учителка (uitelka – bayan retmen)
  продавач (prodava - satc) / продавачка (prodavaka – bayan satc)
  готвач (gotva – a) / готвачка (gotvaka – bayan a)
  директор (direktor, ynetici) / директорка* (direktorka – bayan ynetici)
  лекар (lekar - doktor) / лекарка* (lekarka – bayan doktor)

  * Bu durumlarda meslek nvanlarnda sklkla eril isim hem erkek hem de bayanlar iin kullanlr. 
  rnein: министър (ministr, hkmet yesi bakan ), професор (profesr), съдия (yarg), инженер (mhendis), шофьор (ofr) vb.

  Baz isimler diil isim haline getirildiinde deiime urar.

  ученик** (uenik – erkek renci) / ученичка (uhenika – kz renci)
  работник (rabotnik - ii) / работничка (rabotnika – ii kadn)
  внук (vnuk – byk oul) / внучка (vnuka – byk kz)

  –ка son eki eklenmeden nce kelime sonundaki  –к harfinin –ч ‘ye dnmekte olduuna dikkat ediniz.

  **Bulgarcada renci iin farkl kelimeler vardr. lkretim ve lise iin ученик – ve niversite rencisi iin студент kullanlr.

  2. Eril isme  –ица son eki eklemek suretiyle:

  Baz zel meslek nvanlar iin:

  цар (tzar *) /  царица (tzaritza)
  крал (kral - kral)  /  кралица (kralitza – kralie)
  певец** (pevetz - arkc) / певица ** (pevitza – bayan arkc)

  *Цар ve царица Ortodoks hristiyan lkelerde en st yneticilerdir.
  **Dzensiz kurulum: eril isme (певец), –ица eklenmesinden nce –ец son eki der. (Певица olur)

  Hayvanlar iin:

  Erkek  /  Dii
  лъв (lъf - aslan) / лъвица (dii aslan)
  гълъб (gъlap – gvercin) / гълъбица (galabitza)
  тигър* (tigar - kaplan) / тигрица (tigritza)
  орел* (orel - kartal)  / орлица (orlitza)

  Diil ismin son hecesindeki (-ъ, -е) sesli harflerinin dtne dikkat ediniz.

  3. Eril isme –иня son eki eklemek suretiyle:

  бог (bog - Tanr) богиня (boginya - Tanra)

  4. Baz hayvan isimlerinde diil biim ana formdur.

  котка (kotka – kedi)  / котарак (kotarak – erkek kedi)
  мечка (meka – ay)  / мечок (mechok – erkek ay)
  овца (oftza - koyun)  / овен (oven – ko)
  лисица (lisitza – tilki)  / лисугер (lisuger – erkek tilki)
  сърна (sarna – karaca)  / сръндак (srandak – erkek karaca)
  патка, патица (patka, patitza - rdek)  / паток (patok – erkek rdek)

 2. #2


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  ZNE ADILLARI – ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ


  tekil oul
  1. аз Ben 1. ние Biz
  2. ти Sen 2. вие Siz
  3. той O (eril) 3. те Onlar
  тя O (diil) 0 0
  то O (ntr) 0 0

  1. “то” hem eya ve hayvanlar iin hem de kiiler iin kullanlr.
  rnein: момиче (kz), момче (olan), дете (ocuk) iin “то” kullanlr.

  Момчето тича. Olan kouyor..
  То тича. O kouyor.
  Момичето яде ябълка. Kz elma yiyor.
  То яде ябълка. O elma yiyor.
  Листото пада от дървото. Yaprak aatan dyor.
  То пада от дървото. O aatan dyor.

  стол (sandalye), път (yol) and кон (at) kelimeleri erildir ve “той” ile ifade edilir.
  маса, (masa), кофа (buket) and мечка (ay) kelimeleri diildir ve “тя” ile ifade edilir.

  2. “ти” tekil “sen” ve “вие” oul “siz”.
  "Вие" resmi konumalarda hitap biimidir. “Вие” siz kelimesi resmi hitap biiminde daima ilk harfi byk yazlr.
  “ти” “sen” kelimesi yalnzca aile, arkadalar ve ocuklar arasnda kullanlmas nerilir.

  OLMAK FL – ГЛАГОЛЪТ СЪМ

  Olumlu biim:

  1. аз съм Ben… im
  2. ти си Siz.. siniz
  3. той е O… dur. (eril)
  тя е O… dur. (diil)
  то е O… dur. (ntr)
  1. ние сме Biz…iz.
  2. вие сте Siz…siniz)
  3. те са Onlar….dr

  nemli: Bulgarcada fiiller her bir kii iin ayrdr.

  negative form: eya n adl ile fiil arasna не eklenir.

  аз не съм Ben… deilim.
  ти не си Sen … deilsin.
  той не е O .. deildir. (eril)
  тя не е O .. deildir.(diil)
  то не е O … deildir. (Ntr)
  ние не сме Biz … deiliz.
  вие не сте Siz …deilsiniz.
  те не са Onlar .. deildirler.

  "аз съм не", "ти си не" biimi doru deildir.

  SMLERN OUL BM – МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ

  I. Eril isimlerin oul hali.
  Hece saysna gredir.

  1.Birden fazla heceli eril isimler

  Sessiz harfle sona eren ve oul iin -и eklenenler:

  гардероб (garderop - gardrop) гардероби
  писател (pisatel – yazar) писатели
  тротоар (trotoar - tretuvar) тротоари

  -а, -я or -й – ile sona eren ve oul iin -и ile deitirilenler:

  баща (bashta - baba) бащи
  съдия (sadiya - yarg) съдии
  бояджия (boyajiya - boyac) бояджии
  герой (geroy - kahraman) герои
  завой (zavoy - dn) завои
  трамвай (tramvay) трамваи
  Bu oul biimlerinde vurgu yeri deimez.

  2. Bir hece ile sona eren ve oul iin -ове son eki getirilen eril isimler:

  град (grat – ehir) градове
  стол (stol – sandalye) столове
  блок (blok ) блокове
  Bu isimlerin oul halinde vurgu yeri deiir.

  II. Plural forms of feminine nouns.

  1. Sesli harfle sona eren diil isimlerin sonundaki -a veya –я harfleri, -и ile deitirilir.

  маса (masa ) маси
  шапка (apkat) шапки
  чиния (iniya - tabak) чинии
  история (istoriya – tarih, hikaye) истории

  2. Sessiz harfle sona eren dili isimler –и eklenerek oul yaplr.

  вечер (veer – akam) вечери
  радост (radost – sevin) радости
  милост (milost – acma, efkat) милости
  Farkl durum: ръка (raka - el - ръце (ratze)

  III. Ntr isimlerin oul biimi.

  1. Tm tekil ntr isimlerin sonundaki –о harfi, -a ile deiir.

  село (selo - ky) села
  същество (satestvo - yaratk) същества
  петно (petno - leke) петна
  легло (leglo - yatak) легла
  Bu isimler oul olduunda vurgu son heceye kayar.

  дърво (darvo - aa) kelimesi farkl anlama gre iki oul forma sahiptir.
  дърва (darva - odun) and дървета (darveta - aalar)

  чудо (udo – mucize, harika) oul halde dzensiz biimdedir. - чудеса

  2. –е ile sona eren yada и,-у, -ю ile sona eren yabanc kaynakl ntr isimler kelime sonuna –та eklenerek oul yaplr.
  море (more - deniz) морета
  магаре (magare - eek) магарета
  врабче (vrapche - sere) врабчета
  такси (taksi ) таксита
  бижу (bijyu - jewel) бижута
  меню (menyu - menu) менюта
  Bu ntr isimler oul yapldnda ounlukla vurgu yeri deimez..

  небе (nebе - gk) kelimesi anlam biraz deiik iki oul forma sahiptir.
  – небета (nebeta - gkler) ve небеса (nebesa - cennetler).

  Baz zel durumlar:

  4. -ие veya –не tekil son ekiyle sona eren tm ntr isimlerin -ия ile sonlandrlarak oul yaplr.
  изречение (izreenie - cmle) изречения
  събитие (sabitie - olay) събития
  изискване (iziskvane - istek) изисквания
  изказване (iskazvane - konuma) изказвания

  5. -ме ile sona eren tm ntr isimlerin sonuna -на eklenerek oul yaplr.
  време (vreme – zaman, hava durumu) времена
  име (ime – isim) имена
  знаме (zname – bayrak) знамена
  ра мо (ramo - omuz) рамена
  Yabanc kelimelerden реноме (renome - tekrar) and резюмe (resume-zm)dzenli biimde –та eklenerek oul yaplr. реномета, резюмета.

  6. -o ile sona eren baz ntr isimleri oul yapmak iin sonu -и ile deitirilir. Bunlar ok seyrek istisnalardr.
  животно (jivotno – hayvan) животни
  насекомо (nasekomo – bcek) насекоми
  влечуго (vleugo - kertenkele) влечуги

  7. -ие ile sona ermeyen baz ntr isimler de son sesli harfi -я ile deitirlerek oul yaplr.
  цвете (tzvete - iek) цветя
  лозе (loze – zmba) лозя

  8. – це or -ще ile sona eren btn ntr isimlerin sonundaki –e, -a ile deitirlerek oul yaplr.

  лице (litze - yz) лица
  училище (uilite - okul) училища

  IV. nemli: oul iin zel biime sahip kelimeler vardr.
  tekil oul
  човек (ovek – adam, kii) хора
  дете (dete – ocuk) деца
  око (oko – gz) очи
  ухо (uho - kulak) уши

  V. Bulgarcada sadece tekil olan kelimeler:

  1.Baz soyut kelimeler :
  любов (lyubof - ak), младост (mladost - genlik), воля (volya – arzu, istek) vb.

  2.Baz kimyasal maddeler ve yiyecekler:
  кислород (kislorot - oksijen), водород (vodorot - hidrojen), ориз (oris - pirin) vb.

  VI. Bulgarcada sadece oul olan kelimeler:
  очила (oila - gzlk), пари* (pari - para), финанси (finansi - finans) vb.

  SAYILABLR BML ERL SMLER - БРОЙНА ФОРМА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ОТ МЪЖКИ РОД

  Bulgarcada sesiz harfle sona eren eril isimlerin oul formunun dnda bir baka saylabilir biim olarak tanmlanan biimi vardr. Saylabilen biim her hangi saydan sonra veya колко (kolko – ka?, ka tane?, ne kadar?), толкова (tolkova – o kadar), няколко (nyakolko – birka, biraz) zarflarndan sonra kullanlr.

  много (mnogo - ok) zarfndan sonra dzenli oul form kullanlr.

  -а veya -я eklenerek yaplan saylabilir biimli eril isimler:

  tekil saylabilir oul
  град (ehir) града градове
  брой (say) броя броеве
  зъб (di) зъба зъби

  Човек има 32 зъба. 32 says nedeniyle saylabilir.
  32 dili adam

  Птиците нямат зъби. oul
  Kularn dilerin yoktur.

  От това списание са излезли няколко броя. "няколко" zarf nedeniyle saylabilir.
  Bu derginin birka says vard.

  Колко града има в България? "колко" zarf nedeniyle saylabilir.
  Bulgaristanda ka ehir vardr.

  В България има много градове. "много" zarf nedeniyle oul.
  Bulgaristanda bir ok ehir vardr.

  Baz isimler sonundaki e veya ъ sesli harflerini oul haline gelince kaybederler. Ancak saylabilir biimde kaybetmezler.

  tekil oul Saylabilir
  театър театри театъра
  прозорец прозорци прозореца

  nemli: Kiilerle ilgili eril isimlerde saylabilir form kullanlmaz. Bunlar iin oul form kullanlr.
  Колко студенти, няколко учители, 5 ученици
  Ka niversite rencisi, birka retmen, 5 renci

  ARDIIK SAYILAR – ЧИСЛИТЕЛНИ БРОЙНИ

  1.едно 11.единайсет 21.двайсет и едно
  2.две 12.дванайсет 22.двайсет и две
  3.три 13.тринайсет 30.трийсет
  4.четири 14.четиринайсет 40.четирийсет
  5.пет 15.петнайсет 50.петдесет
  6.шест 16.шестнайсет 60.шейсет
  7.седем 17.седемнайсет 70.седемдесет
  8.осем 18.осемнайсет 80.осемдесет
  9.девет 19.деветнайсет 90.деветдесет
  10.десет 20.двайсет 100.сто

  Saylar: 11-20, 30, 40, 60

  11. единадесет (един-на-десет)
  12. дванадесет (два-на-десет)
  13. тринадесет (три-на-десет)
  14. четиринадесет (четири-на-десет)
  15. петнадесет (пет-на-десет)
  16. шестнадесет (шест-на-десет)
  17. седемнадесет (седем-на-десет)
  18. осемнадесет (осем-на-десет)
  19. деветнадесет (девет-на-десет)
  20. двадесет (два-десет)
  30. тридесет (три-десет)
  40. четиридесет (четири-десет)
  60. шестдесет (шест-десет),

  Saylarn bu biimleri konuulan dilde kullanlmaz. Yukarda belirtilen konuma dilindeki biimleri yaz dilinde de doru kabul edilir. (единайсет, дванайсет vb.)

  !!! Konuma dilindeki say telaffuz biimleri:
  единайсе, дванайсе, тринайсе,…, деветнайсе, двайсе, трийсе, четирсе, педесе, шейсе, седемдесе, осемдесе, деведесе

  sondaki –т yutulur. петдесет ve деветдесет deki т daha kolay telaffuz iin kaybolur.
  40 says daha fazla deiime urar.

  !!! Aadaki biimler yaz dilinde doru kabul edilmez.

  200.двеста 2000.две хиляди
  300.триста 3000.три хиляди
  400.четиристoтин 10000.десет хиляди
  500.петстотин 11000.единайсет хиляди
  600.шестстотин 100000.сто хиляди
  700.седемстотин 1000000.един милион
  800.осемстотин 2000000.два милиона
  900.деветстотин 5000000.пет милиона
  1000.хиляда 1000000000.един милиард
  2000000000. два милиарда

  Saylardaki cinsiyet durumu:

  1 says eril iin – един, diil – една, ntr – едно ve oul – едни.

  Един мъж – eril-bir adam
  Една жена – diil-bir kadn
  Едно дете – ntr-bir ocuk
  Едни хора – oul-halk

  Bu biimler belirsiz taklar olarak da kullanlr.

  2 says eril iin – два , diil ve ntr iin – две.

  Два стола - (стол - eril) - iki sandalye(ler)
  Две маси - (маса - diil) – iki masa(lar)
  Две легла - (легло - ntr) – iki yatak(lar)

  The numbers хиляда (1'000), милион (1'000'000) and милиард (1'000'000'000) oul formlar vardr
  – хиляди, милиони, милиарди.

  милион ve милиард saylar ayrca saylabilir biimleri vardr – милиона, милиарда –
  rnek: много милиони fakat двайсет милиона

  Baz saylarn telaffuzu:

  71 – седемдесет и едно
  89 – осемдесет и девет
  150 – сто и петдесет,
  Fakat 156 – сто петдесет и шест
  1974 – хиляда деветстотин седемдесет и чeтири,
  Fakat 1056 – хиляда и петдесет и шест
  11743 – единайсет хиляди седемстотин четирийсет и три
  210405 – двеста и десет хиляди четиристотин и пет
  1654371 – един милион шестстотин петдесет и четири хиляди триста седемдесет и едно
  1200000 – един милион и двеста хиляди
  1000059 – един милион и петдесет и девет

  Eril kiilik formlarna sahip olan saylar kiileri ifade eden eril isimlerle beraber kullanlr.

  2,3 ve 4 saylarndan eril kiilik formu oluturmak iin –ма son eki eklemek gerekir.

  –ма (2 says iin – eril biime - два).
  два двама
  три трима
  четири четирима

  5,6,9 ve 10 saylarndan eril kiilik biimi oluturmak iin –има son eki eklemek gerekir.
  пет петима
  шест шестима
  девет деветима
  десет десетима

  7 ve 8 saylarndan eril kiilik formu oluturmak iin –ина son eki eklemek gerekir. Son hecedeki e sesi der.
  седем седмина
  осем осмина

  rnekler: двама мъже (but два стола), две жени, две деца.
  мъже, kelimesiyle eril kiilik formu kullanlr. nk мъж (adam) eril bir isimdir.
  стол (sandalye) kelimesiyle standart ardk saylar kullanlr.

  nemli: Ardk bir saynn ardndan gelen bir eril isim oulda eril kiilik formunda olmaldr. Saylabilir biimde ise deil..
  Doru: трима студенти
  Yanl: трима студента, три студента, три студенти

 3. #3


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  SMLERN BELRL VE BELRSZ TANIMLIKLARI –
  ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН И НЕОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН ПРИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ

  I. Belirsiz tanmlk:
  Bulgarcada zel bir belirsiz tanmlk yoktur.

  Ardk say 1’; isimlerin eril, diil, ntr veya oul oluuna gre drt biim alr.
  Eril iin - един
  Diil iin - една
  Ntr iin - едно
  oul iin - едни

  Genellikle cmle iinde belirsiz tanmlk der. Gerekte yalnzca anlamn ak olmad durumlarda kullanlr.

  Той е един човек с късмет. = Той е човек с късмет. /O talihli bir adamdr.
  Това е една ябълка. = Това е ябълка. /Bu bir elmadr.
  Имам едно яке. = Имам яке. / Bir ceketim var.

  Fakat
  В хладилника има една бира (не две). /Buzdolabnda bir bira var (iki deil).

  II. Belirli tanmlk:
  Bulgarcada belirli tanmlk ayr bir kelime deil, isimle birlikte telaffuz edilen bir son ektir.

  1. Diil isimlerin belirli tanml:
  Diil isimler -та son eki alr.

  жена (bir kadn) жената ( o kadn, kadn)
  идея (dnce) идеята (o dnce, dncesi)
  песен (bir ark) песента (o ark, arks)
  пролет (bir bahar) пролетта* (o bahar, bahar)
  радост (bir sevin) радостта* (o sevin, sevinci)

  Diil isim –т ile sona erdiinde belirli tanmlk ift т ile sylenir.

  2. Ntr isimlerin belirli tanml:
  Ntr isimlere belirli tanmlk iin -тo eklenir.

  село (bir ky) селото (o ky, ky)
  море (bir deniz) морето (o deniz, denizi)
  изменение (bir deiiklik) изменението (o deiiklik, deiiklii)
  такси (bir taksi) таксито (o taksi, taksiyi)
  бижу (bir mcevher) бижуто (o mcevher, mcevheri)
  меню (bir men) менюто (o men, meny)

  3. Eril isimlerin belirli tanml:
  Eril isimler belirli tanmlk olarak -а, -ът, -я, -ят son ekleri alr.

  -ът ve -ят tanmlklar tam tanmlk olarak adlandrlrlar ve yalnzca isim cmle iinde zne grevinde olduu zaman kullanlr.
  -a ve -я tanmlklar eksik tanmlk olarak adlandrlrlar ve dier btn durumlarda kullanlr.

  rnek:
  Конят спечели надбягването. At yar kazand.
  At eylemi gerekletirdii iin zne durumdadr ve ят tam tanml alr.

  Fakat:
  Ездачът язди коня. Src at sryor.
  Src eylemi gerekletirdii iin znedir ve ът tam tanml alr. At ise eylemden etkilenen olduu iin я eksik tanmlk alr.

  Normal olarak halk konuma dilinde tm durumlarda yalnzca eksik tanmlklar kullanr. Ancak yaz dili iin gereklidir.

  -тел, -ар, -й son ekleriyle biten bu isimler -я veya –ят tanmlklar alr.

  учител (retmen) учителя учителят
  лекар (doktor) лекаря лекарят
  край (son) края краят

  -я, -ят tanml alan baz istisnalar:

  ден (gn) - деня,
  кон (at) - коня,
  зет (damat) - зетя,
  крал (kral) - краля,
  цар (ar) - цаля,
  сън (rya) - съня,
  път (yol) - пътя,
  огън (ate) - огъня,
  нокът (trnak) - нокътя,
  лакът (dirsek) - лакътя.

  Sessiz harfle biten dier eril isimler -а yada -ът son eki alr.

  град (ehir) града градът
  молив (kalem) молива моливът
  компютър (bilgisayar) компютъра компютърът

  a veya –я son ekleriyle sona eren eril isimlere diil olan –та eklenir. Bunlarn tam yada eksik tanmlk iin farkl biimleri yoktur.

  баща (baba) бащата
  съдия (yarg) съдията

  -o or –e ile sona eren eril isimlere ntr olan –тo eklenir. Onlarn da tam yada eksik tanmlklar iin farkl biimleri yoktur.

  чичо (amca) чичото
  аташе (atae) аташето

  4. oul isimlerin belirli tanmlklar:
  oul isimlere cinsiyetine baklmakszn belirli tanmlk fonetik olarak eklenir.

  -и or -e ile sona eren oul isimlere –тe eklenir.

  Eril tekil oul членувана форма
  град (ehir) градове градовете
  народ (ulus) народи народите
  баща (baba) бащи бащите

  Diil tekil oul членувана форма
  жена (kadn) жени жените
  вечер (akam) вечери вечерите
  ръка (el, kol) ръце ръцете

  Ntr tekil oul членувана форма
  животно (hayvan) животни животните
  насекомо (bcek) насекоми насекомите
  ухо (kulak) уши ушите
  око (gz) очи очите

  -а or -я ile sona eren isimlere та eklenir.

  Eril tekil / oul / членувана форма
  крак (ayak,bacak) крака краката
  господин (sayn bay) господа господата
  брат (erkek karde) братя братята

  Ntr tekil / oul / членувана форма
  село (ky) села селата
  море (deniz) морета моретата
  цвете (iek) цветя цветята
  изречение (cmle) изречения изреченията

 4. #4


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  SIFATLAR - ПРИЛАГАТЕЛНИ

  Sfat bir ismi tarif etmek iin kullanlan kelimedir.
  Byk bir ev. Gzel bir ehir.

  Bulgarcada sfatlar eril, diil, ntr ve oul iin farkl biimlerdedir. oul formu tm cinsiyetler iin ayndr. smin ilgili eye gre sfat deiir. Sfatn ana formu eril tekil kii formudur. Szlklerde bu form yazldr.

  Sessiz harfle biten sfatlar genellikle erildir. нов (yeni), стар (eski), студен (souk), висок (uzun) vb.

  stisnalar: Baz tretilmi sfatlar:

  мъжки (erkek - мъж – adam kelimesinden),
  детски (ocuun, ocuklarn - дете – ocuk kelimesinden)
  градски (ehrin, ehre ait - град – ehir kelimesinden).

  Not: –ски ile biten tm sfatlar erildir.

  Diil sfatlar eril forma -a eklenerek yaplr.
  eril: / diil:
  дървен (ahap)-дървена
  мързелив (tembel)-мързелива
  зелен (yeil)- зелена

  Eril formda -ки, -ски ile biten sfatlar, diil formda –a ya dnr.
  мъжки мъжка
  градски градска

  stisna: син (mavi) – синя

  син kelimesinin iki anlam vardr.
  1.син (sfat) - mavi
  2.син (isim) – oul


  Ntr sfatlar eril biime –o eklenerek kurulur.

  eril / ntr
  дървен (ahap) дървенo
  мързелив (tembel) мързеливo
  зелен (yeil) зеленo

  Eril sfatlar -ки, -ски ile bittii zaman, ntr formun sonu –и ye dnr.
  мъжки - мъжко
  градски - градскo

  stisna: син - синьо

  oul sfatlar eril biimin sonuna -и ekleyerek yaplr.

  masculine / plural
  дървен (ahap) дървени
  мързелив (tembel) мързеливи
  зелен (yeil) зелени
  син (mavi) сини !!!
  мъжки мъжки
  градски градски

  -ки, -ски ile biten sfatlar iin eril formun oul biimi:

  Baz sfatlardan baka formlar kurulurken ses asndan deiiklie urar.
  rnein: Son hecesinde ъ harfi ieren eril sfatlardan diil, ntr ve oul biim kurulduunda ъ sesi kaybolur.

  eril diil ntr oul
  малък малка малко малки
  добър добра добро добри

  Son hecesinde e harfi ieren baz eril sfatlardan diil, ntr ve oul form kurulduunda e harfi kaybolur.
  eril diil ntr oul
  тъмен тъмна тъмно тъмни
  дребен дребна дребно дребни

  Bulgarcada sfat, niteledii isimden nce deiiklie urar.

  красив мъж Yakkl adam
  красива жена Gzel kadn
  красиво дете Gzel ocuk
  красиви хора Gzel insanlar

  smi niteleyen birden fazla sfat varsa hepsi isimden nce yer alr ve virglle ayrlr.
  Голяма, красива, бяла къща – big beautiful white house.

  SIFATLARIN BELRL TANIMLIKLARI – ЧЛЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ

  Bir sfat, belirli tanmlk tayan bir ismi nitelediinde sfat tanmlk alr.

  I. Eril sfatlarn belirli tanmlklar:
  Eril sfatlara -ия, -ият son ekleri eklenir.

  Eril sfatlar / Eksik tanmlkl form / Tam tanmlkl form
  нов новия новият
  стар стария старият
  син синия синият

  –и ile sona eren Eril sfatlara -я, -ят son ekleri eklenir.
  градски градския градският

  Tam tanmlk (-ят, -ият) kullanmndaki kural isimlerdeki kuraln aynsdr.
  Eer cmle iinde sfat zneyi niteliyorsa yada znenin kendisi ise tam tanmlk kullanlr.

  Baz sfatlar bazen isim gibi ilev grebilir ve bu durumlarda onlar cmlenin znesi olabilirler. *
  rnein: близък (sfat) – yakn (sfat), akraba, yakn (isim)

  rnekler:
  Той отива в града. O (erkek) ehre gitti.
  Той отива в големия град. O (erkek) byk ehre gidiyor.
  Столът е удобен. (o) sandalye rahattr.
  Новият стол е удобен. (o) yeni sandalye rahattr.

  II. Diil sfatlarn belirli tanml

  Diil sfatlar, diil formun sonuna -та eki alr.
  Diil form / Belirli tanmlkl biimi
  нова новата
  стара старата
  синя синята
  градска градската

  rnekler:
  Това е масата. Bu masadr.
  Това е дървената маса. Bu ahap masadr.

  III. Ntr sfatlarn belirli tanml

  Ntr sfatlar Ntr formun sonuna -тo eki alr.

  Ntr form / Belirli tanmlkl form
  новo новoтo
  старo старoтo
  синьо синьото
  градскo градскoтo

  rnekler:
  Момчето плува в морето. Olan denizde yzyor.
  Момчето плува в синьото море. Olan mavi denizde yzyor.

  IV. oul sfatlarn belirli tanml

  oul sfatlarda, oul forma -тe eki eklenir.
  plural form form with definite article
  нови новите
  стари старите
  сини сините
  градски градските

  Sfat, belirli tanmlk tayan bir ismi niteledii zaman,tanml sfat alr.

  Това е къщата. Bu evdir.
  Това е новата къща. Bu yeni bir evdir.
  Yanl: Това е нова къщата.

  nemli: Hem sfat ve hem de isme, ikisine birden tanmlk koymaynz.
  Yanl:Това е новата къщата.

  Birden fazla sfat olduunda sadece ilk olan belirli tanmlk alr.
  Това е хубавата, нова, бяла къща. Bu gzel, yeni, beyaz evdir.

 5. #5


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  SIRALAMA SAYILARI – ЧИСЛИТЕЛНИ РЕДНИ

  Sralama saylar I, II, III ve IV zel biimlere sahiptir.

  I първи – Birinci
  II втори - kinci
  III трети - nc
  IV четвърти - Drdnc

  Dier sralama saylar asal saylarn sonuna –и ekleyerek kurulurlar. Bazen son hecedeki e der.

  V пети - (пет + и) - Beinci
  VI шести – (шест + и) - Altnc
  VII седми – (седем + и) – Son hecedeki e sesli harfi der- Yedinci
  VIII осми – (осем + и) – Son hecedeki e harfi der - Sekizinci
  IX девети – (девет + и) - Dokuzuncu
  X десети – (десет + и) - Onuncu

  XI единайсети veya единадесети (Kurala uygun biimi) – Her ikisi de dzgn, (konuma dilindeki sylenii - единайсти) - Onbirinci
  XII дванайсети veya дванадесети - (konuma dili formu – дванайсти) – Onikinci vb..
  XIX деветнайсети veya деветнадесети - (Konuma dili biimi– деветнайсти) – Ondokuzuncu.
  XX двайсети veya двадесети - (konuma dili biimi– двайсти) - Yirminci
  XI двайсет и първи
  XII двайсет и втори
  XXX трийсети veya тридесети - (konuma dili biimi – трийсти) - Otuzuncu
  XXXI трийсет и първи
  XL четирисети veya четиридесети - (colloquial form – четирсти) – Krknc vb.

  Sfatlar gibi sralama saylarnn da eril, diil, ntr ve oul biimleri vardr.

  eril diil ntr oul
  първи първа първо първи
  втори втора второ втори
  трети трета трето трети
  .
  пети пета пето пети
  .
  девети девета девето девети
  Vb.

  Eril ve oul biimler ayn ekilde akmaktadr.

  Belirli tanmlkl sralama saylar:

  eril diil ntr oul
  Tam tanmlk Eksik tanmlk

  първия първият първата първото първите
  втория вторият втората второто вторите
  Vb.

  Sralama saylarnn ksaltmalar Romen rakamlaryladr - I, II, III, IV vb.

  "I" Birinci demektir. (1nci), "II" - kinci (2nci) vb.

  Sralama saylarnn cinsiyetini vurgulamak istiyorsanz u yolu izleyin:

  I-ви - Birinci (eril),
  I-ва (diil),
  I-во (ntr),
  I-ви (oul)

  rnekler:
  I-ви урок (Birinci ders), I-ва среща (lk karlama), I-во място (Birinci yer),
  I-ви впечатления (lk izlenimler)
  Ve byle devam eder.
  II-ри, II-ра, II-ро, II-ри - (2nci)
  III-ти, III-та, III-то, III-ти - (3nc)
  IV-ти, IV-та, IV-то, IV-ти - (4nc) vb.

  Cmle iinde sfatlara benzer biimde sralama saylar niteledikleri isimden nce yer alr ve cinsiyetiyle uyumlu olmaldr.
  rnekler:
  Той живее на осмия етаж.
  O Sekizinci katta yaar.
  етаж – eril cinsiyetli isimdir.

  Те посещават този град за втора поредна година.
  Onlar bu ehri ard arda iki yl ziyaret ettiler.
  година – diil cinsiyetli isimdir.

  Тя се класира на първо място.
  O (dii) ilk yeri ald.
  място – ntr cinsiyetli isimdir.

  Семейство Петрови са трети в списъка.
  Petrovi ailesi listede 3. sradalar.
  Семейство Петрови – ouldur.

 6. #6


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  DOLAYSIZ VE DOLAYLI NESNE ADILLARI (ZAMRLER) –
  ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ КАТО ПРЯКО И НЕПРЯКО ДОПЪЛНЕНИЕ

  Henz zne adllar (zamirleri) denilen bir dizi adllar rendiniz. Adndan da anlalaca gibi zne adllar cmlede znenin yerine geen adllardr.

  rnek:
  Maria odaya giriyor. O odaya giriyor.
  Maria cmlenin znesidir. – Eylemi kim yapyor? O giriyor.

  Adl / zamir dolaysz veya dolayl olarak davrand zaman farkl bir adl dizisi kullanlr.
  Sen Maria’y gryorsun. Sen onu gryorsun.
  Sen znedir. – Eylemi kim yapyor? – Sen gryorsun.
  Maria dolaysz nesnedir. – Kimi gryorsun ? – Onu.
  Sen Maria ile konuuyorsun. Sen onunla konuuyorsun.
  Sen znedir. Eylemi kim yapyor ? Sen konuuyorsun.
  Maria dolayl nesnedir. – Kiminle konuuyorsun ? Onunla.

  Bu yzden Maria isminin yerini alan adl/zamir olan “O” bir zne gibi davranr. Dolaysz nesne olarak davrand zaman zne “O” dur. Dolayl nesne gibi davrand zaman da zne “Ona-onunla”dr.

  imdi bu durumun Bulgarcada nasl olduunu grelim.
  Иван учи английски. Той учи английски. Eylemi kim yapar? - Ivan
  Ivan Trke reniyor. O Trke reniyor.. zne ()

  Мария познава Иван. Мария го познава. Maria kimi biliyor ? - Ivan
  Maria biliyor Ivan’. Maria biliyor onu. Direkt zne (D)

  Мария учи с Иван. Тя учи с него. O kiminle alyor? - Ivan
  Maria van ile alyor . O alyor onunla. Dolayl zne (IO)

  Aada direkt ve dolayl zne zamirleri/adllar yan yana verilmitir.

  zne zamirleri / Trkesi/ Direct zne Zamirleri -uzun biim / Direkt zne zamirler- ksa biim/
  Dolayl zne zamirleri- uzun biim / Dolayl zne zamirleri- ksa biim / Trkesi

  аз Ben мене / мен ме на мене/ на мен ми Beni-bana

  ти sen тебе / теб те на тебе/ на теб ти Seni-sana

  той O (eril) него го на него му Onu-ona

  тя O (diil) нея я на нея й Onu-ona
  то O (ntr) него го на него му Onu-ona
  ние Biz нас ни на нас ни Bizi-bize

  вие / Вие...Siz (resmi)...вас / Вас...ви / Ви ...на вас на Вас ви Ви Sizi-size (resmi)

  те Onlar тях ги на тях им Onlar-onlara

  1. Her iki biimde doru kabul edilir. Fakat мене ve тебе gnlk konuma dilinde daha sk kullanlr.
  2. Eril biim, ntr cinsiyete ayn biimde denk gelmektedir.
  3. Dolaysz zamir й, daima и (ve) balacnda anlatlaca zere yazl vurgu ile hecelenir.
  4. вие, ви, вас zamirleri siz (resmi) anlamnda olduunda, byk harfler ile yazlr. Baknz: zne zamirleri..

  Grdnz gibi, Direkt zne ve dolayl zne zamirleri uzun ve ksa biimlere sahiptir. Ksa biimler daha ok sk kullanlr, fakat uzun biimlerin kullanlmas gereken durumlar da vardr.

  1. Direkt zne zamiri veya dolayl zne zamiri konusunu vurgulamak istiyorsanz:

  Direkt zne zamiri –ksa biim:

  Аз виждам Иван. Аз го виждам.
  Ben Ivan’ grdm Ben onu grdm .

  Direkt zne zamiri-uzun biim:
  Аз виждам Иван (а не Мария). Aз виждам него (не нея).
  Ben Ivan’ grdm (Maria’y deil). Ben grdm onu (eril)
  (deil onu) (diil).


  Dolaysz zne zamiri – ksa biim
  Мария говори на Иван. Мария му говори.
  Maria Ivan’la konuuyor Maria onunla konuuyor.

  Dolaysz zne zamiri-uzun biim
  Мария говори на Иван, не на Яна. Мария говори на него, не на нея.
  Maria Ivan’la konuuyor, Yana ile deil. Maria onunla (eril) konuuyor, onunla (diil) deil. .

  2. Direkt zne zamirlerinin bir n ekten sonra yer aldnda:
  Мария се разхожда с Иван. Тя се разхожда с него.
  Maria van ile yryor. O(diil), onunla (eril) yryor

  Има пейка под дървото. Има пейка под него.
  Aacn altnda peyke var. Onun altnda bir peyke var.

  Dikkat: Direkt zne zamirlerini bir n ek ile birlikte asla kulanamazsnz.

  Direkt ve dolayl zne zamirleri fiilden nce yer alr.

  Аз го гледам, той ми се усмихва.
  Ben ona (eril) baktm . O bana bakt.
  Direkt zne zamiri Dolayl zne zamiri

  Аз му говоря, той ме слуша.
  Ben onunla (eril) konutum. O beni dinledi. .
  Dolayl zne zamiri Direkt zne zamiri

  Tek istisnai durum: znenin cmle iinde yutulmu olduu zamandr.
  Аз го гледам. Гледам го. Ben ona baktm
  Direkt zne zamiri
  Мария ми говори. Говори ми. O benimle konuuyor. Dolayl zne zamiri

  Ayn cmle iinde hem direkt zne zamiri, hem de dolayl zne zamiri var olduu zaman: dolaysz zne zamiri daha nce gelir.

  Той продава книгата на Милена. Той й я продава.
  O (eril) kitab Milena’ya satyor. O(eril) onu, ona satyor
  Dolaysz zne zamiri : й (на нея, на Милена)
  Direkt zne zamiri: я (нея, книгата)

  Майката разказва приказки на децата. Тя им ги разказва.
  Anne ocuklara hikayeler anlatyor. O onlar, onlara anlatyor.
  Dolaysz zne zamiri: им (на тях, на децата)
  Direkt zne zamiri: ги (тях, приказките)

  ki fiilli cmlelerde, zamirler ilgili olduu fiilin hemen nnde yer almaldr.
  Onu sana anlatmak istiyorum.
  Искам да ти го кажа.

  Onu onlara gndermeniz gerekir. Трябва да им го изпратиш.

 7. #7


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  BULGARCA ZAMANLAR SSTEM –
  СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА –
  Blm: 1

  Bulgarcada 9 zaman vardr. Her bir zaman kipinin temel mantn ve kullanm kurallarn iyi anlamak ok nemlidir.

  I. imdiki zaman: Сегашно време.

  Bulgarcada imdiki zaman (сегашно време) imdiki zamanda gerekleen bir fiili yada durumu ifade etmek iin kullanlr.

  Пиша – Yazarm, Yazyorum. Yazmaktaym. (Trkede ayr ayr zamanlarla ifade edilen fiil yada durum Bulgarcada bir zamanla ifade edilir.)
  Спя – Uyurum, Uyuyorum, Uyumaktaym.

  Trkede hem geni zaman (Yazarm) ve hem de imdiki zaman (yazyorum) Bulgarcaya imdiki zaman - сегашно време – пиша olarak tercme edilir.

  Bu iki zaman arasndaki anlam fark Bulgarcada fiil biimiyle ifade edilemez. Bu ancak eklenen baz detaylar ile mmkn olabilir.

  Yazarm (geni zaman) - Пиша (сегашно време) - Аз умея да пиша. (Yazmay bilirim) veya Пиша за вестник "24 часа" - журналист съм. (24 saat gazetesine yazyorum (yazarm) –Ben gazeteciyim.)
  Yazyorum (imdiki zaman) - Пиша (сегашно врeме) - В момента пиша писмо Ben u anda bir mektup yazyorum).

  Gemite balayp imdiki zamanda tamamlanm fiiller, Bulgarcada gemi zaman olarak kullanlr.
  Gemite yaplm ama imdiki zaman ile balants olan ilerdir.

  Faks aldm (gemi zaman) - Получил съм факса (минало неопределено време-Belirsiz gemi zaman).
  Fakat bazan bu durum сегашно време (imdiki zaman) Bulgarcaya utip kalplarla evrilir:
  Onu 10 yldan beri tanrm - Познавам го от 10 години. (познавам (bilmek-tanmak) imdiki zamandadr).

  Temel kural: Fiil 10 yl nce balamasna ramen halen tamamlanmamtr ve imdiki zamana kadar uzanmaktadr. (Ben hala onu tanrm)

  imdiki zamann hikayesi Bulgarcaya genellikle сегашно време (imdiki zaman) biimiyle evrilir.

  Bu irkette 3 yldr almaktaym - Работя за тази компания от 3 години.
  Sofyada 1992’den beri yaamaktaym. - Живея в София от 1992 година.

  Ayn kural – Fiil gemi zamanda (3 yl nce veya 1992 ylnda) balad ve henz tamamlanmad ve imdiki zamanda devam etmektedir. ( Ben halen irket iin alyorum ve Sofyada yayorum)

  Btn gn boyunca uyumaktaym. - Спя цял ден.
  Btn gn boyunca henz bitmemitir, fiilin imdi de devam ettii dnlmektedir.

  zet:

  Bulgarca imdiki zaman (сегашно време)- Trkede zamana karlk gelmektedir. Geni zaman, imdiki zaman, imdiki zamann hikayesi…

  Baz durumlarda belirsiz gemi zaman Bulgarcaya imdiki zaman сегашно време ile evrilebilir.

  Bulgarca imdiki zaman (сегашно време)’nin dier kullanm halleri:

  1. Geni zaman ayrca yakn gelecei ifade etmek iin kullanlr. Идвам след пет минути – 5 dakika iinde geliyorum/geleceim.

  Yada belirli bir gelecekteki fiili ifade etmek iin:
  Заминавам за Лондон другия месец - Gelecek ay Londradan ayrlyorum.
  Trkede bu durum imdiki zamanla ifade edilir.

  Yukardaki her iki durumda da temel fikir udur ki: Gelecekteki fiil ngrlmektedir ve imdiki zamana ok yakndr. Birinci durumda fiil yzde yz belirli ve kesinlikle geri evrilemez olduundan imdiki zaman ile ifade edilmitir.

  2. Bulgarcada imdiki zamann ok yaygn bir kullanm imdiki zamann hikayesidir. Gemiteki bir fiili tarihsel bir balam iinde ifade etmek iin imdiki zaman сегашно време kullanrz.

  България приема християнството през 864 година. Bulgaristan hristiyanl 864’te benimser.

  Българската армия побеждава кръстоносците в битката при Клокотница през 1230 година. Bulgar ordusu Hallar 1230’da Klokonitza savanda yener.
  Bu kullanm biimi tarih kitaplarnda, ansiklopedilerde ve her eit kitaplarda yaygndr.
  Bulgarcada imdiki zaman renmek iin “Bulgarcada imdiki zamanl fiiller” konusuna baknz.

 8. #8


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  BULGARCADA MDK ZAMANLI FLLER – I. FL EKM СЕГАШНО ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИТЕ ОТ ПЪРВО СПРЕЖЕНИЕ

  Mastar fiil biimi: Trkede mastar denilen ve fiil kkne “mek, mak” eki eklenerek oluturulan olmak, yapmak, etmek vb. fiil biimleridir.

  Bulgarcada mastar fiil biimi yoktur. Bulgarcada fiilin temel biimi; birinci tekil kii fiil biimidir. Szlklerde yer alan fiil biimi budur.

  1. Genellikle Bulgarcada (-ая, -ея, -ия ieren, -юя ve –яя iindeki) sesli harf + я ile sona eren (1. tekil kii) fiiller; mastar fiil biimindedirler.

  rnekler: зная (bilmek), живея (yaamak), пия (imek), плюя (tkrmek), влияя (etkilemek)

  stisnalar: –оя ile sona eren fiiller; II. mastar fiil ekimdirler.
  безпокоя (се), боя се, броя, доя, кроя, стоя, строя

  Bir fiilin ekimini yapmak iin kelime sonundaki -я ekini karmak ve deiik kiiler iin aada belirtilen ekleri ilave etmek gerekir.

  Tekil oul
  1. –я 1. -ем
  2. -еш 2. -ете
  3. - е 3. –ят

  rnek: зная – я = зна + ekler…

  1. аз зная* 1. ние знаем
  2. ти знаеш 2. вие знаете
  3. той знае 3. те знаят
  тя знае
  то знае

  * 1. tekil kiinin dzensiz biimi olan знам gnlk konuma dilinde ok sk kullanlr. Her iki biimi de dorudur.

  Bunlar olumlu biimlerdir !

  Trkede olumsuz biim fiile ses uyumuna gre (ma, me, mi, m, mu, m) eki eklenerek kurulur.

  Biliyorum. Bilmiyorum.
  Yapt. Yapmad.
  Gelecek. Gelmeyecek.
  Oluyor. Olmuyor.
  Seviyor. Sevmiyor.
  Glyor. Glmyor.

  Bulgarcada fiilin olumsuz biimini elde etmek iin gereken ey yalnzca; zne zamiri yada isim ile fiil arasna не olumsuzluk taksnn konulmasdr.

  1. аз не зная 1. ние не знаем
  2. ти не знаеш 2. вие не знаете
  3. той не знае 3. те не знаят
  тя не знае
  то не знае

  Мария знае английски. Maria Trke bilir (konuur)
  Мария не знае немски. Maria Almanca bilmez (konumaz)

  2. (1. tekil kii) –a ile sona eren baz fiiller I. Fiil ekimidir.
  -жа, -ча veya –ша ile sona eren bir ok fiil I.fiil ekimi deildir.
  Ancak baz istisnalar vardr: мажа, режа, стрижа, дъвча, плача, бърша, реша gibi fiiller I. Fiil ekimidirler.
  Dier -a (-ба, -га, -да, -за, -ка, -на, -ра, -та) ile sona eren fiiller I. Fiil ekimidirler.

  Son eklerin listesi tam deilse de bu liste referans olarak kullanlabilecek kadar yaygn olan fiilleri iermektedir.

  rnekler: чета (okumak), пиша (yazmak), мога (yapabilmek).
  Bir fiilin kip ekimini yapabilmek iin –a son ekini kaldrmak ve deiik kiilere ait son ekleri eklemek gerekmektedir.

  Tekil oul
  1. –а 1. -ем
  2. -еш 2. -ете
  3. - е 3. –ат

  rnek: чета – а = чет + son ekler

  1. аз чета 1. ние четем
  2. ти четеш 2. вие четете
  3. той чете 3. те четат
  тя чете
  то чете

  Grdnz gibi son ekler ayndr; 1.tekil kii fiil –a or –я ve 3. .oul kii –ат, -ят hari olarak..
  Bunlar olumlu biimleridir.

  Negative biimleri elde etmek iin zne zamiri (yada isim) ile fiil arasna не olumsuzluk ekini koymak gerekir.

  1. аз не чета 1. ние не четем
  2. ти не четеш 2. вие не четете
  3. той не чете 3. те не четат
  тя не чете
  то не чете

  Иван чете вестник сутрин. Ivan sabah gazete okuyor.
  Мария не чете вестници. Maria gazete okumaz.

  Ям ile sona eren fiillerdeki –м dahi I. Fiil ekimidir. Bu fiil, яд- dzensiz fiil kkne sahip olduundan I. Fiil ekimi iin (1.tekil kii hari) son ekler ilave ederiz. Formlar aada verilmitir.

  1. аз ям 1. ние ядем
  2. ти ядеш 2. вие ядете
  3. той яде 3. те ядат
  тя яде
  то яде

  BULGARCADA MDK ZAMANLI FLLER – II. FL EKM –
  СЕГАШНО ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИТЕ ОТ ВТОРО СПРЕЖЕНИЕ

  Trkede fiilin ana formu mastardr. Fiil kkne eklenen –mek, -mak ile oluturulur. Yapmak, etmek, gitmek gibi…

  Bugarcada fiillerin mastar biimi (eylemlik) bulunmaz. Bulgarcada fiillerin ana formu 1.tekil kii iin kullanlan biimdir. Szlklerde bu biim bulunmaktadr.

  Bulgarcada sessiz harf + я ile sona eren fiiller genellikle II. Fiil ekimidirler.

  rnekler: вървя (yrmek), говоря (konumak), правя (yapmak), ходя (gitmek, yrmek), работя (almak, ilemek), мисля (dnmek) vb.

  stisnalar: дремя, капя, къпя, хапя, щипя bunlar I. Fiil ekimidirler.
  Bir fiilin ekimini yapmak iin –я son ekini kaldrp, yerine deiik kiiler iin uygun son ekleri eklemek gerekir.

  tekil oul
  1. –я 1. -им
  2. –иш 2. -ите
  3. –и 3. –ят

  rnek: говоря – я = говор + son ekler…

  1. аз говоря 1. ние говорим
  2. ти говориш 2. вие говорите
  3. той говори 3. тe говорят
  тя говори
  то говори
  Bunlar olumlu biimlerdir.

  Trkede fiilin olumsuz biimi iin -ma, -me eki kullanlr.
  Bilirim.
  Bilmem.

  Bulgarcada, olumsuz biim oluturmak iin yalnzca zne zamiri (veya isim) ile fiil arasna не olumsuzluk eki konulur.

  1. аз не говоря 1. ние не говорим
  2. ти не говориш 2. вие не говорите
  3. той не говори 3. тe не говорят
  тя не говори
  то не говори

  Мария говори испански. Maria spanyolca konuur.
  Мария не говори китайски. Maria ince konuamaz.

  2. -жа, -ча veya -ша ile sona eren fiiller genellikle II. fiil ekimidirler.
  Birka istisna vardr: мажа, режа, стрижа, дъвча, плача, бърша, реша
  Bunlar I. Fiil ekimidirler.

  rnekler: служа (hizmet etmek), уча (ders almak, renmek), пуша (sigara imek)
  Fiilin ekimi yapmak iin gereken ey: -a son ekini karmak ve yerine deiik kiiler iin uygun II. Fiil ekimi son eklerini koymaktr.

  tekil oul
  1. –а 1. -им
  2. –иш 2. -ите
  3. –и 3. –ат

  rnek: уча – а = уч + son ekler…

  1. аз уча 1. ние учим
  2. ти учиш 2. вие учите
  3. той учи 3. те учат
  тя учи
  то учи

  Grdnz gibi son ekler ayndr: 1. tekil kii iin –a veya –я, ve 3. oul kii iin –ат, -ят har olarak
  Bunlar olumlu biimlerdir.

  Olumsuz biim oluturmak iin zne zamiri (veya isim) ile fiil arasna не olumsuzluk ekini eklemek gerekir.

  1.аз не уча 1.ние не учим
  2.ти не учиш 2.вие не учите
  3.той не учи 3.те не учат
  тя не учи
  то не учи

  Повечето студенти учат за изпит. rencilerin ou snavlara alyorlar.
  Някои студенти не учат за изпит. Baz renciler snavlara almyor.

  zet:

  Bulgarcada fiillerin mastar biimi yoktur. Szlklerde bulunan bfiimi: 1. tekil kiiye ait fiildir.
  (1. tekil kiiye gre) -a veya –я ile sona eren fiiller hem I. Hem de II. Fiil ekimidirler.
  Birinci ve ikinci fiil ekimlerine ait fiillerin karlatrmal bir tablosu:
  1. fiil ekimi 2. fiil ekimi
  1. tekil kii аз -а, -я -а, -я
  2. tekil kii ти -еш -иш
  3. tekil kii той, тя, то -е -и

  1. oul kiiler ние -ем -им
  2. oul kiiler вие -ете -ите
  3. oul kiiler те -ат, -ят -ат, -ят

 9. #9


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  BULGARCA MDK ZAMANLI FLLER- III. FL EKM: СЕГАШНО ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИТЕ ОТ ТРЕТО СПРЕЖЕНИЕ

  Trkede fiilin ana formu mastardr ve fiil kkne –mek, -mak eklemekle oluturulur. Bulgarcada fiillerin mastar biimi yoktur. Onun yerine 1. tekil kii fiiller szlklerde yer alr.

  Bulgarcada –м (-ам, -ям) ile sona eren fiiller III. Fiil ekimidirler.

  rnekler: искам (istemek), обичам (sevmek), обиждам (aalamak), забравям (unutmak), променям (deitirmek).

  stisna: ям fiili I. Fiil ekimidir.

  1.–ам ile sona eren fiiller.

  Fiilin ekimini yapmak iin gerekli olan ey: sonundaki -ам son ekini kaldrmak ve yerine deiik kiilere uygun gelen son ekleri eklemektir.

  tekil oul
  1. –ам 1. –аме
  2. –аш 2. –ате
  3. -а 3. –ат

  rnek: искам – ам = иск + son ekler …

  1. аз искам 1. ние искаме
  2. ти искаш 2. вие искате
  3. той иска 3. те искат
  тя иска
  то иска

  2.–ям ile sona eren fiiller:

  Fiilin ekimini yapmak iin gerekli olan ey: sonundaki -ям son ekini kaldrmak ve yerine deiik kiilere uygun gelen son ekleri eklemektir.

  tekil oul
  1. –ям 1. –яме
  2. –яш 2. –яте
  3. -я 3. –ят

  rnek 2: забравям – ям = забрав + son ekler…

  1. аз забравям 1. ние забравяме
  2. ти забравяш 2. вие забравяте
  3. той забравя 3. те забравят
  тя забравя
  то забравя

  Bunlar olumlu biimlerdir.

  Trkede olumsuz biim –ma olumsuzluk eki kullanlarak yaplr.
  Bilirim. Bilmem.
  Olumsuz biim oluturmak iin zne zamiri (veya isim) ile fiil arasna не olumsuzluk ekini eklemek gerekir.

  1. аз не искам 1. ние не искаме
  2. ти не искаш 2. вие не искате
  3. той не иска 3. те не искат
  тя не иска
  то не иска

  1. аз не забравям 1. ние не забравяме
  2. ти не забравяш 2. вие не забравяте
  3. той не забравя 3. те не забравят
  тя не забравя
  то не забравя

  Той не иска да излиза тази вечер. O bu gece dar kmak istemiyor.

  Bulgarcada fiillerin yzde doksan III. Fiil ekimidirler.

  zet:

  Bulgarcada fiilerin mastar hali yoktur. Szlklerde 1.tekil kiiye ait fiil yer alr.
  (1. tekil kiilerde) -a veya –я ile sona eren fiiller hem 1. ve hem de 2. fiil ekimindedirler.
  (1. tekil kiilerde) -aм veya –ям ile sona eren fiiller 3. fiil ekimidirler.

  I. fiil ekimi II. fiil ekimi III. fiil ekimi
  1.tekil kii аз -а, -я -а, -я -ам, -ям
  2. tekil kii ти -еш -иш -аш, -яш
  3. tekil kii той, тя, то -е -и -а, -я

  1. oul kiiler ние -ем -им -аме, -яме
  2. oul kiiler вие -ете -ите -ате, -яте
  3. oul kiiler те -ат, -ят -ат, -ят -ат, -ят


  "ИМА" AND “НЯМА” KELMELERNN KSEL OLMAYAN BMLER БЕЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ “ИМА” И “НЯМА”

  Bulgarcada “имам” fiilinin anlam “sahip olmak”tr. “vardr” anlamndadr.

  аз имам Benim var
  ти имаш Senin var
  той има Onun var (eril)
  тя има Onun var (diil)
  то има Onun var(ntr)

  ние имаме Bizim var
  вие имате Sizin var
  те имат Onlarn var

  3.tekil ahs iin “има” fiili Bulgarcada kiisel olmayan biim olarak “vardr” manasnda kullanlr.

  rnekler:
  Има книга на масата.
  Masa zerinde bir kitap vardr. (tekil)
  Има много дървета в гората.
  Ormanda bir ok aa vardr. (oul)

  Olumsuz biim oluturmak iin zne zamiri (veya isim) ile fiil arasna “не” olumsuzluk eki eklediimizi hatrlayalm.

  rnein:
  той иска… O ister…
  той не иска… O istemez…
  тя е… O…….. dur. (diil)
  тя не е… O …….. deildir. (diil)

  “имам” fiilinin olumsuz biim bu yolla oluturulmaz. Bulgarcada sahip olmamay ifade eden “нямам” “benim yok” fiili bulunur.

  аз нямам Benim yok
  ти нямаш Senin yok
  той няма Onun yok (eril)
  тя няма Onun yok (diil)
  той няма Onun yok (ntr)

  ние нямаме Bizim yok
  вие нямате Sizin yok
  те нямат Onlarn yok

  3. tekil kii “няма” fiili Bulgarcada kiisel olmayan biim olarak Trkede “Yoktur” anlamnda kullanlr.

  rnekler:

  Няма химикал в чантата. / antada kalem yoktur.
  Няма нищо на масата. / Masann zerinde hibir ey yoktur.
  Няма никого у дома. / Evde kimse yok.
  Няма (никакви) хора на улицата. / Caddede hi kimse yok.

  Kiisel olmayan biim няма fiili; ayrca Bulgarcada gelecek zamanda olumsuz biim oluturmak iin kullanlr

 10. #10


  Yusuf LN
  Array
  yelik tarihi
  21.01.2008
  Yer
  Bulgaria
  Mesajlar
  10.996
  Tecrbe Puan
  10

  Standart

  SMLERN HTAP BM ЗВАТЕЛНА ФОРМА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

  Bulgarcada zel isimler ve isimlerin onlara hitap edildiinde kullanlan zel biimleri vardr. Bunlara hitap biimi denir.

  I. Eril isimlerin hitap biimi
  Eril isimler ve zel isimlerin hitap biimi - e, -ю son ekleri eklenerek oluturulur.

  rnekler:
  господин (Bay) господине
  доктор докторе
  професор професоре
  Иван Иване
  Петър Петре
  Димитър Димитре
  учител (renci) учителю
  приятел (arkada) приятелю

  Baz isimler son hecede ъ sesinin dmesi gibi ses deiikliklerine urar. Петър ve Димитър ‘da olduu gibi...
  Sesli harfle sona eren eril isimlerin deiik hitap biimi yoktur
  чичо (amca), дядо (dede), Петко (erkek ismi)

  II. Diil isimlerin hitap biimi

  Diil isimlerin hitap biimi -a son ekinin; -o veya –e son ekleriyle deitirilmesiyle oluturulur.

  rnekler:
  майка (anne) майко
  сестра (kzkarde) сестро
  леля (hala-teyze) лельо (Unutma ki: я = й+а yada й+ъ)
  госпожа (Bayan-evli) госпожо
  госпожица (Bayan-evlenmemi госпожице
  хазайка (toprak sahibi hanmefendi) хазайке

  Sessiz harfle sona eren diil isimlerin hitap biimi yoktur.

  –я ile sona eren diil isimlerin hitap biimi; sondaki я, йo veya ьо ile deitirilerek oluturulur.
  Мария Марийо
  Надя Надьо
  Fakat bu biimler artk kullanlmyor. Kaba olarak alglanmaktadr. Onun yerine asl biimleri olan Мария, Надя ‘nn kullanlmas tercih edilmelidir.

  -ка ile ile sona eren diil isimlerin hitap biimi vardr.
  Иванка Иванке
  Донка Донке

  Ntr cinsli isimler, oul isimler ve –o ile sona eren zel isimlerin deiik biimli hitap ekilleri yoktur.

  господа (baylar) господа
  госпожи (bayanlar) госпожи
  Тошо (Тодор - ksa ekli) Тошо
  Иво (Ивайло – ksa ekli) Иво

  OLUMSUZLUK – ОТРИЦАНИЕ

  Trkede olumsuz bir cmleyi olumlu bir cmleden kurabilirsiniz.

  1. –me, -ma olumsuzluk eki kullanarak:
  Mektup yazyor. – Mektup yazmyor.
  O Bulgarca reniyor. -- O Bulgarca renmiyor.
  Veya:
  2. Deil veya yok kelimesi ekleyerek.
  Mutluyum. -- Mutlu deilim.
  Onun bir ok arkada vardr. Onun hi arkada yok.
  Bulgarcada olumlu bir cmleden olumsuz bir cmle kurmak iin gereken ey sadece zne zamiri ( veya isim) ile fiil arasna “не” olusuzluk edatn koymaktr.

  Ти пишеш писмо. Sen mektup yazyorsun.
  Ти не пишеш писмо. Sen mektup yazmyorsun.

  Той учи български. O Bulgarca reniyor.
  Той не учи български. O Bulgarca renmiyor.

  Аз съм щастлив. Ben mutluyum
  Аз не съм щастлив. Ben mutlu deilim

  Bir sorunun cevab olumsuz olduu vakit, “hayr” szc iki defa belirir.
  Искаш ли бира? - Bira istiyor musun ?
  Не, не искам. – Hayr, istemiyorum.
  Bu durum Bulgarcada olumsuz cmle oluturmann emasn gstermektedir.

  Baz olumlu cmleler ve onlarn olumsuz karlklar:
  нещо Bir ey нищо Hi birey
  някого birisi никого Hibiri, hi kimse
  някой Birisi, bir kimse никой Hibiri, Hi kimse
  някога bazan никога Asla, hibir zaman

  rnekler:
  Знаеш ли нещо за Мария?
  Maria hakknda bir ey biliyor musun ?
  Не, не зная нищо.
  Hayr, hibir ey bilmiyorum.

  някой ve някого (никой ve никого ile ilgili olarak) arasndaki fark:
  някой ve никой: cmle iinde zne olarak yer aldklar zaman kullanlr.
  Някого ve никого: cmle iinde tmle olarak yer ald zaman kullanlr.

  rnein:
  Някой е оставил съобщение на телефонния секретар.
  Birisi telefon sekretere bir mesaj brakm.
  Някой (birisi) bu eylemi yapm. Bu yzden cmlenin znesidir.

  Никой не те е търсил докато беше навън.
  Hi kimse sen darda iken seni sormad.
  Никой (hikimse) bu eylemi yapt. Bu yzden cmlenin znesidir.

  Ти познаваш ли някого в Англия?
  ngiltere’de hi kimseyi tanyor musun ?
  Ти (sen) eylemi yapt. Bu yzden cmlenin znesidir. Някого (hi kimse) dorudan tmletir.

  Не, не познавам никого .
  Hi kimseyi tanmyorum.
  Аз (ben) bu eylemi yapt. Bu yzden cmlenin znesidir. Никого (hi kimse) dorudan tmletir.

  Dikkat: ifte olumsuzluk
  Bulgarcada ifte olumsuzluk mmkndr.

  Не виждам никого.
  Hi kimseyi grmyorum.
  Никога не съм бил в Япония.
  Japonyada hi bulunmadm.

  BULGARCA GELECEK ZAMANLI FLLER
  БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

  Bulgarcada gelecek zamanl fiiller; zne zamiri ile imdiki zamanl fiil arasna ще edat ekleyerek oluturulur.

  rnekler:

  I. fiil ekimi:
  Present Future
  живея yaamak ще живея
  1. аз живея аз ще живея
  2. ти живееш ти ще живееш
  3. той той
  тя живее тя ще живее
  то то
  1. ние живеем ние ще живеем
  2. вие живеете вие ще живеете
  3. те живеят те ще живеят

  II. fiil ekimi:
  Present Future
  уча Ders almak ще уча
  1. аз уча аз ще уча
  2. ти учиш ти ще учиш
  3. той той
  тя учи тя ще учи
  то то
  1. ние учим ние ще учим
  2. вие учите вие ще учите
  3. те учат те ще учат

  III. fiil ekimi:
  Present Future
  обичам sevmek ще обичам
  1. аз обичам аз ще обичам
  2. ти обичаш ти ще обичаш
  3. той той
  тя обича тя ще обича
  то то
  1. ние обичаме ние ще обичаме
  2. вие обичате вие ще обичате
  3. те обичат те ще обичат

  съм (olmak) fiilinin gelecek zaman:
  съм fiilinin gelecek zaman iin iki biimi vardr. Onlardan biri imdiki zaman + ще edat…

  Present Future
  1. аз съм аз ще съм
  2. ти си ти ще си
  3. той той
  тя е тя ще е
  то то
  1. ние сме ние ще сме
  2. вие сте вие ще сте
  3. те са те ще са

  Dier biimi ise dzensizdir. бъд kkne I. Fiil ekimi son ekleri eklenerek oluturulur.
  1. аз ще бъда
  2. ти ще бъдеш
  3. той
  тя ще бъде
  то
  1. ние ще бъдем
  2. вие ще бъдете
  3. те ще бъдат

  Dzensiz biimi daha yaygn olarak kullanlr. Ancak her iki biim de doru kabul edilir.


 

Benzer Konular

 1. Beni Bana sor arks bulgarca !!!!
  By Adlue4you in forum GOOGLE - YOUTUBE VDEOLAR
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.10.2010, 02:20
 2. Super bi sark bulgarca umarm begenrsnz!!!Dinlemeye deger
  By Adlue4you in forum GOOGLE - YOUTUBE VDEOLAR
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.10.2008, 01:40
 3. Bulgarca Mukemmel Bi Sarki Dinlemeye Ne Dersiniz
  By bilalapari in forum GOOGLE - YOUTUBE VDEOLAR
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11.02.2008, 19:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •