1. sayfa - 2 sayfa var 12 SonuncuSonuncu
13 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Arrow SORU BANKASI (İslam'la İlgili Soru ve Cevaplar)

  Soru 1 : Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.

  Soru 2 : Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
  Cevap : Vahy denir.

  Soru 3 : Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir?
  Cevap : Sure ismi verilir.

  Soru 4 : Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir
  kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?
  Cevap : Ayet denir.

  Soru 5 : Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in
  sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?
  Cevap : Mushaf adı verilir.

  Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan
  kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap
  haline getirildi.
  İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.

  Soru 7 : Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen
  ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
  Cevap : Tefsir denir.

  Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
  Cevap : Müfessir adı verilir.

  Soru 9 : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
  Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
  a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
  b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

  Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde
  yapılan tercümelere ne ad verilir?
  Cevap : Meal adı verilir.

  Soru 11: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil
  olmaya başlandı?
  Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.

  Soru 12: Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir
  şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
  Cevap : İhlas suresi

  Soru 13: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede
  tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan,
  okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
  Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim denir.

  Soru 14: Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan
  veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir.
  Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.

  Soru 15: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık
  Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir.
  Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
  Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere
  MEDENİ sure adı verilir.

  Soru 16: Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
  Cevap : İsrail oğulları.

  Soru 17: Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
  Cevap : Fatiha suresi.

  Soru 18: Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?
  Cevap : Nas suresi.

  Soru 19: Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
  Cevap : Ya-sin suresi.

  Soru 20: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi.

  Soru 21: Kur’an’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir?
  Cevap : Kevser suresidir.

  Soru 22: Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 114 defa.

  Soru 23: Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd (r.a.).

  Soru 24: Hurf’u Seb’a nedir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.

  Soru 25: Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?
  Cevap : Mücadele suresi.

  Soru 26: Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 2697 defa.

  Soru 27: Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Meryem.

  Soru 28: Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
  Cevap : Maide suresinin 3. Ayetidir.

  Soru 29: Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin
  başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur?
  Cevap : Tövbe suresi.

  Soru 30: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?
  Cevap : Neml suresi.

  Soru 31: Kur’an’ı Kerim’i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.
  Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali
  Sabuni, Mevdudi, Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır,
  Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.

  Soru 32: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in
  üçte birini okumaya bedeldir?
  Cevap : İhlas suresi.

  Soru 33: Kur’an’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
  Cevap : Karınca.

  Soru 34: Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
  Cevap : Tecvit.

  Soru 35: Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı
  olarak okudukları bir sure vardı. İmamı Şafi hazretleri “Kur’an’dan sadece
  bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi.”
  Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin
  ismini ve manasını söyleyiniz.
  Cevap : Asr suresi. Manası; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran
  içindedir (zarardadır). Ancak iman edip salih amel işleyenler,
  birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır.”

  Soru 36: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?
  Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.

  Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir?
  Cevap : Bakara suresinde.

  Soru 38: Allah’ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?
  Cevap : Hz. Aişe (r.anh.).

  Soru 39: Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?
  Cevap : Medine’de.

  Soru 40: Kur’an’ı Kerim2de kaç cüz vardır?
  Cevap : 30 cüz.

  Soru 41: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi 282. Ayetidir.

  Soru 42: Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?
  Cevap : Medine’de “Beni Zerik” mescidi.

  Soru 43: Kur’an2ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 66 defa.

  Soru 44: Kur’an’ı Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 126 defa.

  Soru 45: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
  Cevap : Al-i İmran suresi.

  Soru 46: Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
  Cevap : Abdullah bin Mesut (r.a.).

  Soru 47: Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı
  Cevap : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için.

  Soru 48: Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir?
  Cevap : Fatiha suresi.

  Soru 49: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

  Soru 50: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
  Cevap : Hz. Osman (r.a.).

  Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr,
  Hüda, Nur, Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim’in.

  Soru 52: “Hepiniz topyekün Allah’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen
  “Allah’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?
  Cevap : Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah.

  Soru 53: Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i
  toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd bin Sabit.

  Soru 54: Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?
  Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap.

  Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
  Cevap : Hıristiyanlar.

  Soru 56: Hz. Ömer Rasülullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken
  hiddete kapılarak yüksek sesle “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun
  boynunu vururdum” demiştir?
  Cevap : Naziat suresi.

  Soru 57: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp
  etkilenen ve Islam’ı kabul ederim korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını
  kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim, daha okuma” diyen kişi kimdir?
  Cevap : Utbe b. Rabia.


  Soru 58: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle
  (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
  Cevap : Kab b. Malik.

  Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
  Cevap : Nur suresi ayet 11 ve 12.

  Soru 60: Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın
  yatarken okuması tavsiye edilen “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri.

  Soru 61: Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
  Cevap : Vettini suresi.

  Soru 62: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
  Cevap : Elemneşrah suresi.

  Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  Cevap : Muhammed suresi.

  Soru 64: Kıyamet günü Allah (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  Cevap : Rahman suresi.

  Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve
  kim örnek alınmıştır?
  Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.

  Soru 66: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
  Cevap : Maide suresi 5 ve 6.

  Soru 67: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı
  yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir.
  Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye,
  Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir.
  2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle
  2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında
  oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev
  almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de
  yargılanmış ve berat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının
  kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır.
  Bu İslam alimi kimdir?
  Cevap : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.

  Soru 68: Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz.
  Cevap : Fizilali Kur’an.

  Soru 69: Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz.
  Cevap : Hak Dini Kur’an Dili.

  Soru 70: Kur’an’ı Kerim’in bir çok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar
  arasındadır. Kur’an’ın birde sıfatları vardır. Bunlardan bazılarıda, Mübin,
  Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev’ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz’dir.
  Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır.
  1- Tedricen, ayet ayet, sure sure inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla
  getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması.
  4- Allah’ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz.
  Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi.

  Soru 71: Allah’ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur’an’ Kerim
  son peygamberin kitabıdır. Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları
  bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı olan bu kitabın 114 suresi
  bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve
  Medeni olarak ikiye ayrılır.
  Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
  Cevap : Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür.

  Soru 72: Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure
  vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir.
  Bu iki surenin adını yazınız.
  Cevap : Bakara ve Al-i İmran sureleridir.

  Soru 73: Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin
  dünyada iken kazandıklarının kendilerini kurtarmayacağını,
  cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise
  cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?
  Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.

  Soru 74: Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de
  “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir
  edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz
  ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız.
  ” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir?
  Cevap : Levh-i Mahfuz.

  Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
  Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler

  Soru 76: Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah’ü Teala buyuruyor ki; “Ey
  insanlar! Zannın çoğundan sakınınız. Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin
  suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin
  etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah
  tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır.”
  Cevap : Hucurat suresi.

  Soru 77: Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda
  elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti
  üzerine yazılmıştır?
  Cevap : Kıraatı Asım

  Soru 78: Namaz mü’mini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar.
  Ve o kulun miracıdır. Kul namazı ile terbiye olur. Kur’an’ı Kerim’de de Allah (c.c.),
  zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile
  zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in gözümün nuru
  dediği bu güzel ibadet Kur’an’ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir?
  Cevap : Kevser suresi

  Soru 79: 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile
  Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?
  Cevap : Yasin 40

  Soru 80: Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir?
  a-Bu sure Medenidir,
  b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,
  c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,
  d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
  e-Kafirler istemese de Allah (c.c.)’ın nurunu tamamlayacağı,
  f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu,
  bu surenin bazı özelliklerindendir.
  Cevap : Saf suresi

  Soru 81: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını
  ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi.
  Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları
  teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri

  Soru 82: Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır.
  Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir?
  Cevap : Gafir suresi

  Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri


  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 2. #2
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  AHLAK


  Soru 1 : Rasulüllah (s.a.v.-’e göre en kötü düğün yemeği hangisidir?
  Cevap : Zenginlerin çağrılıp, yoksulların davet edilmediği düğün yemeğidir.

  Soru 2 : İslam’da çocuk terbiyesinin üç ana esası nedir?
  Cevap : a- Çocuğu zararlı etkenlerin tahribatından uzak tutmak. (Ahlaksız çevre, kötü arkadaş)
  b- Başta anne ve baba olmak üzere tüm büyüklerin iyi örnek olmaları.
  c- İyi örnek olmayı, yumuşak olmayı, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü tatbikatla öğretmek
  ve yaşatmak.
  d- Tüm verilecek terbiyenin İslam’ın müsaade ve teşvik ettiği ölçüler çerçevesinde olmalı.

  Soru 3 : Çocuk terbiyesinin en etkili ve zorunlu yaş dönemi hangisidir?
  Cevap : 0-6 yaş arasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.-’e çocuğunu ilim öğretmek için
  getiren sahabeye çocuğun yaşını sorduklarında aldıkları cevap altı yaş olunca
  Allah’ın Resulü (s.a.v.) in cevabı: “Geç kalmışsın” olmuştur.

  Soru 4 : İnsanın kendi nefsine karşı görevleri nelerdir?
  Cevap : a- Bedenini terbiye etmek. Çünkü: “Kuvvetli mü’min, zayıf olan bir mü’minden hayırlıdır.”
  b- Sağlığı muhafaza etmek. “Ölümden başka her derdin bir devası vardır.”
  c- Vücudunu yıpratacak şeylerden kaçınmak.
  d- İradeyi kuvvetlendirmek. Hakkı kabul edip, haksızlığı ve zararı ret etmek ve taklit etmemek.
  e- Aklı ve zihni irfan nurlarıyla aydınlatmak.

  Soru 5 : Erkeğin hanımına karşı görevleri nelerdir?
  Cevap : a- Onunla güzel geçinmek, onu korumak ve onu gözetmek.
  b- Onun geçim ihtiyaçlarını üstlenmek ve karşılamak.
  c- Doğruluk, güzellik ve sadakatten ayrılmamak.

  Soru 6 : Kadının erkeğine karşı vazifeleri nelerdir?
  Cevap : a- Kocasının dine uygun emirlerini yerine getirmek ve ona itaat etmek.
  b- Kocasının namus ve şerefini korumak.
  c- Bulunduğu hale kanaatkar olmak.
  d- İsraftan kaçınmak.
  e- Ev hanımı olacak şekilde hareket etmek.

  Soru 7 : Evladın ebeveyne (anne ve babaya- karşı sorumlulukları nelerdir?
  Cevap : a- Saygı gösterip itaat etmek.
  b- Anne ve babaya karşı “ÖF” bile dememek, onları incitmemek.
  c- Onların ihtiyaçları sırasında yanında bulunmak.
  d- Kabirlerini ziyaret etmek ve duada bulunmak.
  e- Vefatlarından sonra onların dostlarına karşı saygı göstermek, ziyaretlerinde bulunmak.

  Soru 8 : Anne ve babanın çocuklarına karşı sorumlulukları nelerdir?
  Cevap : a- Doğduğunda müslüman ismi koymak.
  b- Güçleri nispetinde onları besleyip, büyütmek.
  c- Onları İslam’a göre terbiye etmek.
  d- İslami ilimleri öğretip, kazanç yollarını göstermek.
  e- Onlara fazilet örneği olmak.
  f- Dokuz yaşlarında iken yataklarını ayırmak.
  g- İbadetlere telkin edip alıştırmak.
  h- Akıl baliğ olduktan sonra mümkünse hemen evlendirmek.

  Soru 9 : Yüce Allah (c.c.)’dan korkmak, haram ve şüpheli şeylerden kaçmak ve sakınmaya
  ne ad verilir? Böyle olma hali nedir ve böyle olana ne isim verilir?
  Cevap : İttika denir. Bu hale Takva, takva olan kimseye de Muttaki denir.

  Soru 10: Utanılacak şeylerden insanı koruyan hale, güzel huylarla vasıflanmaya ve güzel huylu
  olmaya ne ad verilir?
  Cevap : Edep denir.

  Soru 11: İhlas ne demektir?
  Cevap : Herhangi bir iş yada ameli güzel bir niyet, saf bir kalple yapmak ve o işe başka
  bir şey karıştırmamaktır.

  Soru 12: Riya ne demektir?
  Cevap : Gösteriş demektir. Bir işi gösteriş için yada bir maddi yarar maksadıyla yapmaktır.

  Soru 13: Tevazu nedir?
  Cevap : Kendini büyük görmemek, insanları hakir görmemek, kendini olduğundan aşağı saymak.

  Soru 14: Allah (c.c.)’a güvenmek, kulluk görevini yaptıktan sonra başarıyı Allah (c.c.)’dan
  beklemek ve insan gücünün yetişemediği şeyleri Allah (c.c.)’a bırakıp ümitsizlik ve
  keder içine düşmemeğe ne denir?
  Cevap : Tevekkül denir.

  Soru 15: Hüsnü zan ve Suizan ne demektir?
  Cevap : Hüsnü zan: Bir iyiliğin üzerine inanç beslemeye, güzel düşünmeye denir. Suizan:
  Her şeyde bir art niyet aramaya, yanlış düşünüp yanlış yorumlamaya denir.

  Soru 16: Dili gereksiz şeylerden koruyup, ihtiyaçtan fazlasını boş yere konuşmamak haline,
  malayani denilen faydasız şeylerle uğraşmak ve ağza her gelen şeyi söylemek gibi
  hallerden kaçınmaya ne denir?
  Cevap : Hıfz-ı Lisan (Dili korumak) denir. Peygamberimiz (s.a.v.)’de “Her kim Allah (c.c.)’a
  ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin yada sussun” buyurmuşlardır.

  Soru 17: Utanma, hicap, ar, namus duygularını çirkin şeylerden nefsin arındırılması, edebe
  aykırı bir işin ortaya çıkmasından kalbin duyduğu rahatsızlığa, sıkıntıya ne denir?
  Cevap : Haya denir.“Haya imandandır, insanlardan utanmayan Allah (c.c.)’dan da utanmaz.(hadis)


  Soru 18: Şecaat ne demektir?
  Cevap : Yiğitlik, kahramanlık, kalp metinliği, gerektiğinde tehlikelere atılabilme özelliğidir.

  Soru 19: Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek, takdir etmek, söz yada işle memnuniyet göstermeye
  ne denir? Karşıtı Küfran-ı Nimet (Nimeti inkardır.)
  Cevap : Şükür.

  Soru 20: Acıya katlanmak, bedene uygun düşmeyen hallere telaş göstermeden karşı koymak
  olan faziletli hale ve başa gelen belalara “imtihandır” diyerek üzülmeden sonunu
  beklemeye ne denir?
  Cevap : Sabır denir. “Allah (c.c.) sabredenlerle beraberdir.” (Ayet meali)

  Soru 21: Sıla-i Rahim ne demektir?
  Cevap : Akrabayı arayıp sormak, kusurlarını bağışlamak, ihtiyaçlarında yardım etmek, onlarla
  görüşmek, sohbet etmek ve ziyaretlerinde bulunmaktır.“Sıla-i Rahim ömrü uzatır”(Hadis)

  Soru 22: Müslümanların zihin uyanıklığı haline, bir şeyi çabukça anlayış kabiliyetine, bir insanın
  ahlak ve davranışlarını yüzünden anlamak haline ne denir?
  Cevap : Feraset denir. “Mü’minin ferasetinden sakının. Çünkü o,Allah (c.c.)’ın nuru ile bakar”
  buyrulmuştur.

  Soru 23: Kanaat nedir?
  Cevap : Kısmete rıza göstermek, israftan kaçıp orta bir halde hareket etmektir. “Kanaat tükenmez
  bir hazinedir” (Hadis)

  Soru 24: Danışmak, bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için uygun görülen kimselerle görüşüp
  fikirlerini almaya ne denir?
  Cevap : İstişare- Müşavere denir. “Müşavere eden zarar görmemiştir” (Hadis)

  Soru 25: Söz gezdirmek, koğuculuk yapmak, bir kimse aleyhine söylenen sözleri bir kötülük
  maksadı ile o kimseye ulaştırmak gibi yapılan çirkin huya ne denir?
  Cevap : Nemime denir. “Koğucu olan (söz taşıyan- cennete giremez.(Hadis)

  Soru 26: Müslümanların kalbinde zerre kadar dahi bulunsa cennete girmelerine mani günah nedir?
  Cevap : Kibir.

  Soru 27: Kibirin tersi olan kelimedir. Kendini olduğundan aşağı göstermek manasınadır.
  Alçak gönüllülüktür. Böyle olan kişiler kendisinden aşağı olan kişileri küçük görmezler
  ve akranları arasında büyüklenmezler.
  Her şeyi ben bilirim, en iyi ben bilirim demezler. Hatta bazen toprak gibi mütevazi olurlar.
  İnsanı olgunlaştıran ve topluma sevdiren bu güzel huyun adı nedir?
  Cevap : Tevazu.

  Soru 28: Mal, mülk Allah (c.c.)’ındır. Kulun elinde bulunan ve ölmeyecek gibi biriktirdiği her şey
  bir imtihan vasıtasıdır. Kul elindeki bu imkanları, kendisi ve diğer insanlar için en faydalı
  şekilde kullanmakla yükümlüdür.Böyle davranmayan kimseyi ne Allah (c.c.), ne de kullar
  sever. Allah (c.c.)’ın kendisine verdiği mal ve mülk emanetinin hakkını vermemiş olur.
  Cömertlik göstermemek İslam’ın kınadığı, tasvip etmediği kötü huyu kul kazanmış olur.
  Cömert insan hem Allah (c.c.)’a yakın, hem cennete yakın, hem de insanlara yakındır.
  Aynı zamanda cehennemden de uzaktır. Kötü huylu insansa Allah (c.c.)’dan, cennetten,
  insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Hem ferdi, hem de içtimai zararları olan bu kötü
  huyun adı ve yine İslam’da hoş görülmeyen bunun aksi huyun adı nedir?
  Cevap : Cimrilik ve İsraf (Savurganlıktır).

  Soru 29: Müslümanların eş, dost, akraba ve yakınlarını, hatta memleketlerini ziyaret etmesi,
  görmesi, ilgi ve alaka kurması anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu
  konu ile ilgili çok hadisleri olup, bu iş yapıldığı zaman müslümanların cennete
  gireceklerini müjdelemiştir. İslam alimleride yapılması gereken bu hareketin vacip,
  terkininde haram olduğunu söylemişlerdir. İslam ıstılahında bu güzel işe ne ad verilir?
  Cevap : Sıla-i Rahim.

  Soru 30: İkiyüzlülük ve ara bozuculuğa ne ad verilir.
  Cevap : Nifak

  Soru 31: Aksıran bir müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Buna göre yanında bulunan
  müslüman ne demesi gerekir?
  Cevap : Yerhamükellah demesi gerekir.

  Soru 32: Başkalarının evine gireceğimiz zaman öncelikle hangi kurallara dikkat etmemiz gerekir?
  Cevap : a- Selam veririz
  b- Adımızı söyleriz
  c- Sıfatımızı söyleriz
  d- Künyemizi bildiririz.


  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 3. #3
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  İBADET  Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ
  çağına eren müslümana ne denir?
  Cevap : Mükellef denir.

  Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan
  kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. Efal-i
  Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
  Cevap : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram
  g- Mekruh h- Müfsit

  Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın
  işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz.
  Cevap : Farz denir. (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb.)

  Soru 4 : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın
  ve farzı kifaye. Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz.
  Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır.
  (Oruç, Hac, vb.) b- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla
  diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır. (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.)

  Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit
  olan ibadettir. İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
  Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi.)

  Soru 6 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını
  istediği ibadetlere ne ad verilir?
  Cevap : Sünnet.

  Soru 7 : Sünnet iki kısımdır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. Her iki
  sünneti tarif edip misaller veriniz.
  Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını
  teşvik ettiği sünnetlerdir. (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri,
  namazları cemaatla kılmak vb.) b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in
  ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir. (Abdesti kıbleye
  dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb.)

  Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak, Kabe’yi tavaf
  etmek gibi amelleri yapmak için yapılan, belli organları usulüne göre
  yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir.
  Abdestin farzları nelerdir? Sayınız.
  Cevap : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten
  yerinden çene altına kadar )
  b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
  c- Basın dörtte birini meshetmek
  d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak.

  Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden
  olup Peygamberimiz (s.a.v.)’in bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir?
  (Kuşluk namazı gibi)
  Cevap : Müstehap

  Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu
  dinde caiz görülen şeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi.)
  Cevap : Mübah

  Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri
  hükümlere ne ad verilir? Ki bunların terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır.
  İnkarı ise günahtır. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb.)
  Cevap : Haram

  Soru 12: Haram iki kısımdır. Haram li aynihi, Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal veriniz.
  Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap, zina vb.)
  b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram
  olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz.
  (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)

  Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki
  manası da; yasaklığı sabit olmakla beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve
  işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad
  verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve
  ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi gibi.)
  Cevap : Mekruh

  Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten
  yapılması azabı gerektiren şeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
  Cevap : Müfsit

  Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir.
  Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye
  imam denir. İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
  Cevap : Mihrap

  Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır.
  Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur. Cünüp ise, şehvetle kendisinden
  meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani
  yıkanmamış olan kimsedir. Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız.
  Cevap : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak.
  b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak.
  c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle.)

  Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere
  Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği,
  talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
  Cevap : Kürsü


  Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan,
  gamet eden, Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?
  Cevap : Müezzin

  Soru 19: Namazın farzları on ikidir. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye
  adlandırılır. Altısı şart diğer altısı ise rükündür. Şartlar daha namaza
  başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç
  tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır.
  Namazın farzları dediğimiz şartları ve rükünleri sayıp tarif ediniz.
  Cevap : A- Namazın Şartları:
  a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
  b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
  c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
  d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
  e- Vakit; Vaktinde kılınması
  f- Niyet; Niyet etme
  B- Namazın Rükünleri:
  a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
  b- Kıyam; Ayakta durmak
  c- Kıraat; Okumak
  d- Ruku; Rukuya eğilmek
  e- Sücut; Secdeye eğilmek
  f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak.

  Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması
  haram olan yerlere avret mahalli denir. Kadınlar ve erkekler için Setri avret
  yerlerini tarif ediniz.
  Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler.
  Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri
  kapatmaları gereklidir.

  Soru 21: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin
  bölümleri üçtür. Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz.
  Cevap : a- Fiili Sünnet : Yaşantısıdır
  b- Kavli Sünnet : Sözleridir
  c- Takriri Sünnet : Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır.

  Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak
  veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalık meseleleri anlatmak için
  hutbe okunur. İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde
  kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
  Cevap : Mimber

  Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz,
  ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceğimiz
  bir ameli bize bildirmiştir. Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar
  abdesti bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün
  ibadetler ve taatlar yapılır. Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin
  yerine geçer. Su görülünce de bozulur. İki darp (vuruş) bir niyet olmak
  üzere iki tane farzı vardır. Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
  Cevap : Teyemmüm denir.

  Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
  Cevap : a- Namaz kılamaz
  b- Camiye mescide giremez
  c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz
  d- Kabe’yi tavaf edemez.

  Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun
  (organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur. Bu yedi azamızı sayınız.
  Cevap : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam
  yedidir.

  Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son
  oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazımızı
  tamamlamış oluruz. Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani
  yanılma secdesi denir. Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
  Cevap : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde,
  vaciplerinin birinin unutularak terk edilmesi veya yine unutularak
  yapılmasının geciktirilmesinde yapılır.

  Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu
  yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulması, her yapılan amele,
  harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama
  kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa
  “sübhanallahil azim” diyecek kadar oturmuş olmak gibi.
  Cevap : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak.)

  Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?
  Cevap : a-Erkek olmak b-Hür olmak c-Misafir olmamak d-Sıhhatli olmak (Camiye
  yürüyerek gidecek kudrette olmak) e-Kör olmamak f-Kötürüm olmamak
  (Ayakları kesilmiş olmamak)

  Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür. O günde mü’minler Allah
  (c.c.)’ın emriyle camilere toplanır, Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi
  dinlerler. Vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitte kılınan Cuma namazı
  kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz.
  Cevap : 10 rekattır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir. (Ayrıca aynı
  vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2 rekatta vaktin son sünneti kılınır.
  Ama Cuma 10 rekattır.)

  Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır.
  Cemaatla veya tek başına kılınabilir. İki yada dört rekatta bir selam
  verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir? ve nasıl
  bir namazdır?
  Cevap : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır.

  Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır. Bunları misaller vererek sayınız.
  Cevap : a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb.
  b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
  c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9. 10. 11.ci günleri tutulan oruçlar.
  d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar.
  e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar.
  f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç.

  Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayılan erkek, kadın,
  her mükellef müslümanın senede bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek
  müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir. Bir diğer mana ile müslüman
  fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır. Terki günah, inkarı küfürdür.
  Bu mali ibadetimiz hangisidir?
  Cevap : Zekat.

  Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik
  (mala sahip) olan her müslümanın vermesi gereken ve vacip olan mali bir
  ibadettir. İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak
  için yapılan mali ibadetimiz nedir?
  Cevap : Sadaka-i Fıtır

  Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat’a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve
  Kabe’yi tavaf ederek ziyaret yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir
  kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
  Cevap : Hac.

  Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı
  ziyaret maksadıyla yapılan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
  Cevap : Umre ziyareti.

  Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir.
  Hicri yılın aylarına kameri aylar denir. Müslümanların takvimi olan bu
  takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır. Bu hicri yılın
  kameri aylarını sayınız.
  Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel
  Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

  Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
  Cevap : 1 Muharrem.

  Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. Mekke’de
  Kabe’nin içinde 360 putun yıkıldığı, Sasani İmparatorluğunun bin yıldan
  beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür. İslam takvimi olan hicri yılda
  Mevlit kandili hangi gündür?
  Cevap : Rebiyyül evvel ayının 12. Gecesi, Pazartesi günü.

  Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?
  Cevap : 1 Recep ile başlar.

  Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz.
  Amine’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gün
  olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz,
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı
  mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz.
  Cevap : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir.

  Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs şehrine
  yürüyüşüne ve oradan da semaya yükselişine ayrı ayrı isim verilen,
  hakkında Kur’an’ı Kerim’de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını
  söyleyiniz.
  Cevap : İsra ve Miraç denir. Recep ayının 27.ci gecesidir.

  Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil
  olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (c.c.)
  tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri
  tarihini söyleyiniz.
  Cevap : Berat Gecesi. Şaban ayının 15.ci gecesi.

  Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerim bu geceden
  başlayarak indirildiği bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve
  Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde
  arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
  Cevap : Kadir Gecesi. Ramazanın 27.ci gecesi.

  Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya
  mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalınan) ve bayram namazı ile son
  bulan ibadetin adı nedir?
  Cevap : İtikaf.

  Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz.
  Cevap : a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
  b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
  c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
  d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.

  Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?
  Cevap : a- Haccı Temettü b- Haccı İfrat c- Haccı Kıran

  Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz.
  Cevap : a- Arafat’ta vakfe durmak b- Ziyaret tavafı yapmak.

  Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?
  Cevap : a- Kur’an’ı Kerim’de en çok zikredilen ibadet olması
  b- En büyük ibadettir
  c- Zamana bağlı değildir
  d- İlk eda edilecek farzdır
  e- Miktarla sınırlı değildir.

  Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze
  namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere
  dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
  söyleyiniz?
  Cevap : a- Güneş doğarken b- Güneş tam tepede iken c- Güneş batarken
  .
  Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazların vaktinde
  kılınması gerekir, çünkü “vakit” namazın farzlarındandır. Vaktinde ve vakti
  geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?
  Cevap : Vaktinde kılınan namaza; “Eda”, Vaktinden sonra kılınan namaza ise;
  “Kaza” denir

  Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir. Ki bunlardan biride kışın
  ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış mestlerin giyilmesidir. Bu mestler
  abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar
  alınacak abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan
  meshetme işlemi ile abdest alınmış olur. Bu meshetmenin müddeti (süresi)
  yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?
  Cevap : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)

  Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya
  olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik
  yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye çıkmış
  olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece
  olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve
  seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?
  Cevap : Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.

  Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita
  (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen
  isim nedir?
  Cevap : İstinca.

  Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir.
  Namazlarımızı cemaatla kılarken imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı
  imamla kılmış sayılır. Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta
  iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam
  vermeden kalkar ve kaç rekat kılmamış ise tamamlar. Namazın
  başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının
  tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
  Cevap : Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında.)

  Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde
  imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı rekatları cemaatın selamından
  sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?
  Cevap : Mesbuk (sabıkalı)

  Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık,
  cemaatın çokluğundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazın bir
  kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
  Cevap : Lahik.

  Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin
  idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını beklemeleri gerekir. Yoksa abdest
  aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur. Ama insan abdestliyim
  düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider. Bu sebeple idrarın
  kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları hareket ettirerek veya beklemek gibi
  hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
  Cevap : İstibra.

  Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; “Farzlarımı yapmakla
  kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaşırsınız.” Dinimizde farz
  namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır
  ki, bunlara tatavvu namazı da denir. Her bir namazın kendisine has fazileti
  ve sevabı vardır. Bunlardan bazıları; Duha, Kuşluk, teheccüt namazları,
  Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları
  vb... Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya
  öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile
  olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?
  Cevap : Tahiyyetül Mescit.

  Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki,
  dört,sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile namazın adı nedir?
  Cevap : Duha (kuşluk) namazı.

  Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete
  kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman iki rekat namaz kılıp özel duasını
  okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
  Cevap : İstihare namazı.

  Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra
  kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat
  kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devam ettiği ve çok sevap olan
  bu namazın adı nedir?
  Cevap : Teheccüt (gece) namazı.

  Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar
  demektir. Mesela; Altın için nisap miktarı 96 gramdır ve buna sahip olan
  kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun
  zekatını vermesi kendisine farzdır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda
  nisap sayı iledir. Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarı nedir?
  Cevap : 39’a kadar zekat düşmez. 40’dan 120’ye kadar bir koyun. 121’den 200’e
  kadar iki koyun. 201’den 399’a kadar üç koyun. 400 koyuna dört ve
  sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir.

  Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?
  Cevap : 29’a kadar zekat düşmez. 30’dan 40’a kadar iki yaşında bir buzağı. 40’dan
  59’a kadar üç yaşında bir dana. 60’da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve
  sonra her 30’da bir buzağı, her 40’da bir dana olarak hesap edilir.

  Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
  Cevap : a- Nakit paranın, istenen borç paraların
  b- Ticaret mallarının
  c- Koyun, keçi, sığır ve devenin
  d- Altın ve gümüşlerin
  e- Arazi ürünlerinin
  f- Madenlerin ve definelerin.

  Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
  Cevap : a- Ana ve babaya
  b- Dede ve ninelere
  c- Evlatlara
  d- Karı veya kocaya
  e- Zenginlere
  f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez.

  Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu
  olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir. Kurban ibadet
  maksadıyla olursa eda edilmiş olur. Bunun dışında ki maksatlarla (et
  yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur.
  Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir.
  Cevap : Kurban bayramının 1. 2. ve 3.cü günleridir.

  Soru 67: Kabe’nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
  Cevap : Tavaf.

  Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar
  Cenabı Hakk’a şükür olsun diye kurban kesmek mubahtır. Fakat 7. Günü
  kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu
  kurbana ne ad verilir?
  Cevap : Akika kurbanı.

  Soru 69: Zekat kimlere verilir?
  Cevap : 1- Müslüman fakirlere
  2- Miskinlere
  3- Borçlulara
  4- Yolculara
  5- Azat olacak köle, cariyeye
  6- Zekat memurlarına
  7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere)
  8- Xslam yolunda qaliäanlara

  Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim’den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır.
  Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir.
  Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” dedikten sonra tekrar Allah’ü
  ekber denilerek ayağa kalkılır.

  Soru 71: Ameli salih ne demektir?
  Cevap : Allah (c.c.)’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir.

  Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?
  Cevap : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir.

  Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
  Cevap : a- Düşük ve ölü doğan çocukların
  b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin
  c- Yol kesicilerin
  d- İslam’a karşı çıkanların namazı kılınmaz.

  Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
  Cevap : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir.

  Soru 75: Kaza namazı ne demektir?
  Cevap : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte
  kılmaya denir.

  Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla
  sevaptır. Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
  Cevap : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır.


  Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi
  yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
  Cevap : Yedi yaşında.

  Soru 78: İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
  Cevap : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve
  dua yapılır.

  Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?
  Cevap : Kurban eti üç kısma ayrılır. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve
  dostlara, kalan bölümü ise ev halkına ayrılır.

  Soru 80: Zilhicce ayının 9.cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak,
  bayramın 4.cü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın selamından
  sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
  Cevap : Teşrik tekbirleri.

  Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin
  evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır. Bu söz nedir?
  Cevap : “Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan
  Allah’ın adıyla.)

  Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni
  ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması
  gereken söz nedir?
  Cevap : “İnşallah” (Eğer Rabbim dilerse) demek

  Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber
  aldıklarında söyledikleri söz nedir?
  Cevap : “Elhamdülillah” (Şükür Allah’adır.)

  Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız.
  Cevap : a- Selamına karşılık vermek
  b- Hasta ise ziyaretine gitmek
  c- Aksırınca dua etmek
  d- Meşru olan davetine gitmek
  e- Vefatında cenazesinde bulunmak.

  Soru 85: Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan
  müslümanın buna vermesi gereken karşılık nedir?
  Cevap : “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin)

  Soru 86: İslam’da selam verme ölçüsü nedir?
  Cevap : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.

  Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında yada yanında
  anıldığında ne yapması gerekir?
  Cevap : Ona salat ve selam getirir.

  Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız.
  Cevap : a- Malı temizler
  b- Malı çoğaltır
  c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır
  d- Müslümanı mal fitnesinden korur
  e- Allah (c.c.)’a bir şükürdür
  f- Kalbin katılaşmasını önler
  g- İhtiras (hırs) zincirini kırar
  h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar
  i- Şefkat anahtarıdır
  j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir

  Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
  Cevap : Vatan-ı Asli

  Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
  Cevap : En az üç kişi ile kılınır.

  Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
  Cevap : a- Sigar nikahı
  b- Hulle nikahı
  c- Mute nikahı
  d- İhramlının nikahı
  e- Zinakar kadınla nikah
  f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah
  g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah.

  Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?
  Cevap : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını
  diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına denir.

  Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
  Cevap : a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek.
  b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak
  c- Veya on fakiri orta halli giydirmek
  d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.

  Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız.
  Cevap : a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.
  b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.
  c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
  d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak. (İkiside yaşarken tek erkeğin
  hanımları olamazlar.)
  e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan
  anaya haramdır.)
  f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır.
  g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada
  bulundurmak.
  h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.
  i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.
  j- Başkasının zevcesini nikahlamak.
  k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak.

  Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
  Cevap : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin
  kızları.

  Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
  Cevap : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır.

  Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer
  mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır. Bu mescitleri sevap
  çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız.
  Cevap : a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı
  b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı
  c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.

  Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği
  cevap ne olmuştur?
  Cevap : “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.” Cevabını vermiştir.

  Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam
  halinde iken zikrettiğimiz “Rabbena lekel hamt”in manası nedir?
  Cevap : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir.

  Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz “Sübhane
  rabbiyel ala”nın manası nedir?
  Cevap : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir.

  Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz “Sübhane rabbiyel
  azim”in manası nedir?
  Cevap : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir.

  Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar
  kimlerdir?
  Cevap : Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının
  zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini).

  Soru 103: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanın hangi günleri oruç tutardı?
  Cevap : Pazartesi ve Perşembe günleri.

  Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız?
  Cevap : Abdestin vacibi yoktur.

  Soru 105: Dinimizde misafir kime denir?
  Cevap : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km veya daha uzak bir yolculuğa
  çıkana denir.

  Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren
  ilme ne denir?
  Cevap : Fıkıh denir.

  Soru 107: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kurduğu İslam devletini idare eden veya
  İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde mü’minlere
  Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe, malı ve
  canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?
  Cevap : Beyat (Biat) denir.

  Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir?
  Cevap : a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi
  b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması
  c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi
  d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması
  e- Adaletli olması
  f- Hür ve erkek olması
  g- Akil baliğ ve müçtehit olması.

  Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir?
  Cevap : a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer
  b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması
  c- Namazdan önce hutbe okunması
  d- Cemaatla kılınması
  e- Vakti geçmeden kılınması

  Soru 110: Rasulüllah (s.a.v.)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah nedir?
  Cevap : Riya (Gösteriş için ibadet.)

  Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?
  Cevap : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır. Namazı sonra kılar.

  Soru 112: Arafat ve Müzdelife’de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?
  Cevap : Cem’us-Salat

  Soru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur?
  Cevap : Mekruh olur.

  Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?
  Cevap : Melun.

  Soru 115: Şeytan nerede taşlanır?
  Cevap : Mina’da.

  Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı?
  Cevap : Hicretin 2.ci yılında.

  Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir?
  Cevap : a- İstihsan b- Mesaliki Mürsele c- Örf d- Önceki şeriatlar e-Sahibi kavli f-İstishap

  Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz
  olan yerlerden alıp kıymetinin artması için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?
  Cevap : İhtikar denir.

  Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?
  Cevap : Feraiz ilmi.

  Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve
  gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?
  Cevap : Hervele.

  Soru 121: Peygamber (s.a.v.): “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır”
  buyurmaktadır. Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir.
  6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
  Cevap : Sahib-i Tertip.

  Soru 122: Zekat İslam toplumundaki, sosyal yardımlaşmanın, müslümanlar
  arasındaki sevgi ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi açısından Rabbimizin
  müslümanlara olan bir rahmetidir. Zekatın kimlerden alınacağını ve kimlere
  verileceğini İslam belirlemiştir. Altın da zekata tabi mallardandır. Hanefi
  mezhebine göre altının zekata tabi olması için nisap miktarını yazınız.
  Cevap : 97 gram, 20 miskal ve 60 santimdir.

  Soru 123: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan
  itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir. Ancak peygamberimizin ve sahabenin
  yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir. Nefisleri temizleyip
  terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir. Züht ve takva
  ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal
  ve can vermeye hazırlayan, Allah’tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi
  amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?
  Cevap : Tasavvuf.

  Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana
  hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir. Bu tür İslam’dan dönme
  olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3, Hz. Ebu Bekir döneminde
  7, Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam
  hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?
  Cevap : Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir.

  Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikah şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para
  verip, belli zaman için beraber yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen
  muta nikahı gibi, şahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir zaman
  sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikah
  çeşidi daha vardır ki, bu kesinlikle haramdır. Bu nikah çeşidi hangisidir?
  Cevap : Muvakkat nikahı.

  Soru 126: Kabe’yi tavaf ederken Haceri esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir?
  Cevap : Vacip.

  Soru 127: Namaz kılan kimseye ne denir?
  Cevap :Musalli denir.

  Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir. Mekke-i Mükerreme’nin içinde ve
  Mescidi Haram dışında bulunan Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe
  arasında Safa’dan başlayarak Merve’ye ve Merve’den Safa’ya yedi kere
  gidip gelmektir. Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?
  Cevap : Say

  Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke’ye varınca ilk ne
  yapması gerekir?
  Cevap : Kudüm tavafı.

  Soru 130: Haccı veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı
  şeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan
  sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?
  Cevap : İhram.

  Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen
  uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?
  Cevap : İtikaf

  Soru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir?
  Cevap : Cuma namazı

  Soru 133: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömründe bir defa yaptığı ve İslam’ın beş
  şartından biri olan ibadetin adı nedir?
  Cevap : Hac

  Soru 134: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne
  ne isim verilir?
  Cevap : Ukubat

  Soru 135: Teyemmümün farzları nelerdir?
  Cevap : Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek.

  Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur?
  Cevap : Nafile namazın.

  Soru 137: Haccı veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan şeylerden
  bazılarını geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve
  haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir. bu halde iken günah,
  isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder. Cinsi yakınlaşma terk
  edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz, yeşil ot dahi kopartılmaz. Bu hale ne ad verilir?
  Cevap : İhram

  Soru 138: La ilahe İllallahın kelime manası Allah’tan başka ilah olmadığına
  inanmakla birlikte geniş manada dört şeyi içerir. Bunlardan üç tanesi
  şunlardır: a-Ben Allah’ın kuluyum b-Ben yardımı ancak Allah’tan beklerim
  c-Ancak Allah’ın rızasını gözetirim demektir. Diğer dördüncüsü nedir?
  Cevap : Kanun koyucu ancak Allah (c.c.)‘dır.

  Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır. Mescidi
  Haram yeryüzünde yapılan ilk mescittir. Hacılar burayı ziyaret ve Kabe’yi tavaf
  için giderler. Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları şunlardır: Zemzem, Safa ve
  Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif
  yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan başka Kabe’nin
  hemen önünde belli bir boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır. Hacılar
  tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasından geçmezler. Burada Hz. Hacer ve
  Hz. İsmail’in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir. Bu yerin adı nedir?
  Cevap : Hicri İsmail

  Soru 140: Namazlarda kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeye
  ve bu rükunları yaparken her uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadili
  erkan denir. Mesela, rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve
  sükunet bulmalı. Namazların tadili erkana göre kılınmasının hükmü
  İmam-ı Azama göre nedir?
  Cevap : Vaciptir

  Soru 141: Her ibadette olduğu gibi hac ibadetinin de vacipleri vardır. Bunlara örnek
  olarak, ihrama belirli yerden başlamak, ziyaret tavafını kurban bayramının birinci,
  ikinci ve üçüncü günlerinde yapmak ve veda tavafı yapmayı da sayabiliriz.
  İhramsız girmenin yasak olduğu yerlere (sınırlara) ne ad verilir?
  Cevap : Mikat mahalli

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 4. #4
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  PEYGAMBERLER TARİHİ


  Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir
  kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip de kendinden önceki peygamberlerin
  kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
  Cevap : Nebi

  Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola
  çağırmak için gönderilen peygamberlere ne ad verilir?
  Cevap : Resul

  Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir.
  Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
  Cevap : Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)

  Soru 4 : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
  Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.

  Soru 5 : Vahiy ne demektir?
  Cevap : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.

  Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
  Cevap : 7 çeşittir:
  a- Rüya şeklinde
  b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
  c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
  d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
  e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
  f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
  g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması

  Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin
  temellerini kuvvetlendiren harikuladelikler görülmesine ne ad verilir?
  (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)’i bir bulutun takip etmesi gibi.)
  Cevap : İrhasat

  Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
  Cevap : Zelle

  Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
  Cevap : a- Sıdk; Doğruluk
  b- Emanet; Güvenilirlik
  c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek
  d- Fetanet; Akıllı olmak
  e- İsmet; Günahsız olmak

  Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
  Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur
  b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir
  c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması

  Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş,
  beşeriyetin babası ve ilk peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife
  emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)’ın da babası olan, 930 yıl yaşamış olan,
  cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de ilki olan
  (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
  Cevap : Hz. Adem (a.s.)

  Soru 12: Hz. Adem (a.s.)’a Allah (c.c.) şöyle dedi: “Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak
  bölgem) vardır, sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.” Hz. Adem
  (a.s.)’da bu beyti (Kabe’yi) beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
  Cevap : a- Tur-i Sina
  b- Tur-i Zeyta (zeytun)
  c- Lübnan
  d- Cudi
  e- Hira

  Soru 13: Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?
  Cevap : Hz. Havva’dır ve Hz. Adem (a.s.)’ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.

  Soru 14: Hz. Adem (a.s.)’ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?
  Cevap : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi
  Lubut, ikinci ikizler ise; Habil ile kız kardeşi İklima’dır.

  Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan
  insan aynı zamanda ilk şirk koşan ve Allah (c.c.)’dan başka ateşe tapan ilk insandır.
  Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi: “Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması
  ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap.” Bu ifadelere inanarak ateş yakıp
  ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?
  Cevap : Kabil

  Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife
  indirilen bir peygamberdir. Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)’ın hibesi) yani Kabil kardeşi
  Habil’i kıskanarak öldürdükten sonra Hz. Adem (a.s.)’a oğlu Habil’in yerine Allah (c.c.)’ın
  verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın ikinci peygamberinin adı nedir?
  Cevap : Hz. Şit (Sis) (a.s.)

  Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir.
  İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen,
  ilk defa yıldızlar ilmini başlatan ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İdris (a.s.)

  Soru 18: Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir.
  Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip,
  kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak
  beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
  Cevap : Hz. Nuh (a.s.)

  Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)’ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden
  türemiş olan üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var
  olan ırklar da bunlardan türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası
  olduklarını söyleyiniz?
  Cevap : a- Sam; Arapların babası
  b- Yafes; Rumların babası
  c- Ham; Habeşlerin babasıdır.

  Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, **SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME**lık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.)
  bu kavmi azgınlıklarından dolayı “Sarsar Rüzgarı” ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla
  meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
  Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.)

  Soru 21: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik
  onlarda alışkanlık haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak
  bir medeniyet kurmuşlardı. Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)’ın
  izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış, ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi.
  Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman
  etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden peygamber kimdir?
  Cevap : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.)

  Soru 22: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş,
  Azer’in oğlu olup kendisine Allah (c.c.)’ın dostu anlamına gelen Halilullah lakabı verilen
  bir peygamberdir. Halkı sapıtan Nemrut’a karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut
  tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)’ın izni ile ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmail’i
  Allah (c.c.)’ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten çekinmediği için kendisine
  Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak zürriyetine
  bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak
  olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İbrahim (a.s.)

  Soru 23: Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu olan bir peygamberdir. Amerikalıları 50 yıl boyunca irşada
  çalışmış olan, çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri
  arasında koşuşarak su ararken Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın
  içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile hediye edildiği, babasının
  adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah (c.c.) için bıçağın altına
  yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve annesi kimdir?
  Cevap : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir

  Soru 24: Beytullah (Kabe)’nın ilk yapılışı ve ondan sonraki yapılması ve onarılması
  kimler tarafından yapılmıştır?
  Cevap : a)İlk defa Allah (c.c.)’ın emri ile melekler inşa etmişlerdir
  b)İkinci kez Hz. Adem (a.s.) tarafından yapılmıştır
  c)Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Hz. Şit (a.s.) tarafından ilk defa taş ve çamurla yapılmıştır
  d)Dördüncü defa Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.

  Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)’ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare’den
  olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsrail’e gönderilen tüm
  peygamberleri kendi soyundan gelen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İshak (a.s.)

  Soru 26: Hz. İbrahim (a.s.)’ın kardeşi Harran’ın oğlu olan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat
  getirmemiş ama Hz. İbrahim (a.s.)’ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği
  halk dünyadaki en pis ameli işliyorlardı. Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
  “Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin” “Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur”
  buyurmuştur. Tepelerine ,işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru yağdıran, şehirlerinin altı üstüne
  çevrilen halkın ismini ve bu belaya uğradıkları amelin adını söyleyiniz?
  Cevap : Sodom halkı ve Livata (Eş cinsellik, Homoseksüellik)

  Soru 27: Hz. İshak (a.s.)’ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)’ın babası, lakabı ise “İsrail” olan ve soyuna da
  Beni İsrail denilen, oğlu Yusuf’un kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup gözlerine
  sürülünceye kadar gözleri görmeyen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yakup (a.s.)

  Soru 28: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp
  Mısır ilinde köle olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman
  reddettiği için zindanlara atılmış olan, orada kendisine Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş
  ve bu sayede zindandan kurtularak Mısır’a Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)’ın oğlu olan
  peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı kendisinin yakışıklılığına dayanamayarak zina teklifi
  yaparken “Saçın ne kadar güzel” dedi. O ise “Cesedimde ilk dökülecek şey odur” cevabını verdi.
  “Gözlerin ne kadar güzel”deyince, O, “Cesedimden yere ilk akacak şey odur” diye cevap verdi.
  “Yüzün ne kadar güzel” dediğinde ise, O, “O toprak içindir, toprak onu yiyecektir” cevabını veren
  peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yusuf (a.s.)

  Soru 29: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların
  düştüğü bu hastalık sonunda Allah (c.c.)’ın “Biz onu sabır üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan
  ayağı yere vur emri sonucu çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın
  çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Eyyub (a.s.)

  Soru 30: Rum diyarında yaşayan halka hakkı tavsiye eden ve onların “Ey Bişr biz hayatı severiz,
  ölmeyi değil, bizi dilediğimiz zamanda öldürmesini Rabbinden iste” gibi şartları ile karşılaştığı halde
  onları ecellerine razı ederek inandıran, asıl ismi Bişr Bin Eyyub (a.s.) olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Zülkifl (a.s.)

  Soru 31: Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Harun (a.s.)

  Soru 32: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan
  Tevhit mücadelesinde Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış,
  düşmanı Firavunun sarayında büyümüş, zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000
  sihirbazı dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah (c.c.) ile konuştuğu için lakabı Kelamullah
  olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Musa (a.s.)

  Soru 33: Günahları Allah (c.c.)’a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak,
  halkın eşyasını gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü’minleri ölümle tehdit etmek
  olduğu için sonunda üzerlerine gelen Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden
  kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)’ın
  sayhasıyla helak olan Medyen halkı ve bunlara tabi olup ateş ve sıcaklıktan kavrulan Eyke
  halkına gönderilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Şuayb (a.s.)

  Soru 34: Hz. Musa (a.s.)’a inanmayan halka, Allah (c.c.)’ın verdiği belalar nelerdir?
  Cevap : a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur)
  b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler)
  c- Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti)
  d- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar)
  e- Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması)
  f- Mal ve servetin yok olması belası.

  Soru 35: Hz. Musa (a.s.)’ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan
  ve tarihin en zengin insanı olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı
  olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından olan sonunda her şeyiyle beraber
  yerin dibine batan zalim kimdir?
  Cevap : Karun

  Soru 36: Hz. Musa (a.s.)’ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: “Ben sizin
  en büyük rabbinizim” dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan,
  kendine bela olacak bir çocuğun doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900
  çocuğu öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu sarayında besleyen, sonunda Kızıl
  denizin sularında boğulurken “Musa’nın rabbine iman ettim” diye bağıran, yaptırdığı
  Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?
  Cevap : Firavun

  Soru 37: Hz. İbrahim (a.s.)’ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir
  sivrisineğin beynine ulaşıp oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini
  öldüren, hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran
  ilk kişi olarak bilinen zalim kimdir?
  Cevap : Nemrut

  Soru 38: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yusuf (a.s.)

  Soru 39: Hz. Musa (a.s.)’dan sonra İsrail oğullarını 29 yıl Tevrat’la idare eden, Hz. Musa (a.s.)’ın
  Hızır (a.s.)’a gidişinde yol arkadaşı olan ve halkına onu anlatırken “Ona muhalefet eden
  melundur” diyerek İsrail oğullarını kendinden sonra ona inanmaya davet ettiği peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yuşa Bin Nun (a.s.) (İstanbul Beykoz’da ismi ile anılan Yuşa tepesindedir.)

  Soru 40: Hz. Musa (a.s.)’ın damadı olan ve Hızır (a.s.) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği
  bir peygamberdir. Hz. Yuşa (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş olan kimdir?
  Cevap : Hz. Kalip Bin Yüfenna (a.s.)

  Soru 41: Binlerce ölünün dirilmesine şahit olmuş olan bir peygamberdir. Hz. Musa (a.s.)’ın damadı
  Hz. Kalip (a.s.)’dan sonra Ben-i İsrail’e peygamber olmuştur. Annesinin duası sonucu olduğu
  için (ve annesi çok yaşlı olduğu için) “İbnül Acuz” Kocakarının oğlu diye anılan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Hızkıl (a.s.)

  Soru 42: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)’ın şeriatını terk edip altından yaptıkları, göz bebekleri yakuttan,
  başına inci ve cevherlerle süslü taç koydukları “Bal” isimli puta tapmaya başlamışlardı.
  Bu zamanda kendilerine gönderilen peygambere inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan
  kavrulunca duası ile yağmurlar yağdırdığı halde halkın azı iman etmişti. Balbebek halkına
  gönderilen bu peygamberin adı nedir?
  Cevap : Hz. İlyas (a.s.)

  Soru 43: Hz. İlyas (a.s.)’ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber
  olmuş olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Elyasa (a.s.)

  Soru 44: Ninava halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş,
  yaptığı bir hatadan dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında 40 gün kadar kaldığı
  bilinen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yunus (a.s.)

  Soru 45: Dinlerini terk eden Ben-i İsrail’in başına belalar gelip cizye ödedikleri zaman Allah (c.c.)’ın
  onlara gönderdiği peygamber onlara hem Allah (c.c.) yardımı ile bir hükümdar olarak Talut’u
  başlarına getirmiş hem de Talut’un Calut ile yaptığı savaşta Calut’u öldürecek şahsın (sonradan
  kendisinin yerine peygamber olarak gelecek) Davut olduğunu bildirmiş olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Şemuyel (a.s.)

  Soru 46: Hz. Davut (a.s.)’ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan,
  Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine kıyam
  ettiği gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

  Soru 47: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut’u öldürüp, Talut’un verdiği söz üzerine onun
  kızını almış ve neticede Beni İsrail’in önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine
  dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil
  vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.)

  Soru 48: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif
  edilen nübüvvet, krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kur’an’ı Kerim’de oğluna
  nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir?
  Cevap : Hz. Lokman (a.s.)

  Soru 49: Hz. Şaya (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş, Allah (c.c.)’a münacatı
  üzerine halkı helak olmaktan kurtulmuş ama,sonra Cebrail (a.s.) insan suretinde
  dört defa gelerek aile halkının yaptıklarını anlatarak fetva isteği sonucu o şahsın ailesine
  dua ettiğinde halkına fetvayı sen verdin diyerek Allah (c.c.)’ın fetvayı sen verdin diyerek
  halkını helak ettiği ve yüz yıllık ölümden sonra merkebi ile birlikte dirilmesine şahit olduğu
  peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İrmiya (a.s.)

  Soru 50: Babil hükümdarı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkarak Beni İsrail’den esir aldığı
  çocuklar arasında bulunan ve zindana atılan, Babil kralının gördüğü rüyaya tabirle
  zindandan kurtulduğu gibi iyi mevkilere gelen ve Kur’an’ı Kerim’de kendisinden
  “Resul olmayan bir nebidir” diye bahsedilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Danyal (a.s.)

  Soru 51: Babil kralı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkıp insanları esir etmesinden yıllar sonra
  geri dönen Beni İsrail arasında Tevrat’ı olan olmadığı gibi onu bilen de yoktu. Aralarında
  biri vardı ki, bu Tevrat’ı bildiği için yeniden onu yazdı. Beni İsrail’e peygamber olarak
  gönderilmiş olan bu insana sonunda, “O Allah’ın oğludur” diyecek kadar ileri gittiler.
  Beni İsrail’e Tevrat’ı yeniden Allah (c.c.)’ın izni ile ezberinden yazan bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Üzeyr (a.s.)

  Soru 52: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine
  has mihrabında devamlı Allah (c.c.)’ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)’ı kocasız olarak dünyaya
  getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak
  bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Meryem

  Soru 53: Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)’dan önce gelen ve onunla aynı zamanda
  yaşayıp onun varlığını Ben-i İsrail’e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit
  edilmiş olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yahya (a.s.)

  Soru 54: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bir önce
  gelen peygamber olup annesi İmran’ın kızı Meryem’e erkek eli değmeden ve evlenmeden
  dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İsa (a.s.)

  Soru 55: Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm beldelere ulaşmış, ayak bastığı her yerin halkına
  hakim olmuş bir insandır. Bunun nasıl bu kadar geniş bir alemde gezebildiğini Hz. Ali (r.a.)’a
  sorduklarında: “O, bulutlar ona yol aldırır, yollar ona düzeltilir, nurlar ona döşenip yayılır,
  kendisine gece ve gündüz bir olurdu” diye cevap verdiği, peygamber olup olmadığı bilinmeyen
  Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen bu insan kimdir?
  Cevap : Hz. Zülkarneyn (a.s.)

  Soru 56: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hadislerinde “Cennet kadınlarının
  üstünleri olarak bildirilen” dört kadın kimlerdir?
  Cevap : a)Hz. Hatice b)Hz. Fatıma c)Hz. Meryem d)Hz. Asiye (Firavunun karısı)

  Soru 57: Hz. İsa (a.s.)’ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı
  Kehf denilen, adlarına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan yedi genç bir de refakatçi
  köpekleri, Rum hükümdarı olan Dekyanus’un zulmünden kurtulmak için “Neclus”
  adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için mağaranın girişini
  kapattırması üzerine Allah (c.c.)’ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar
  yıldan sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir? (Bu isimler
  hastalara şifa niyetiyle okunduğu bilinmektedir)
  Cevap : Telmiha (Yemliha), Meslina, Mekselmina, Mernus, Debernus, Şazenuş, Keşeftedayyuş,
  ve köpekleri Kıtmir

  Soru 58: İslam öncesi devirlerden birinde, bir gurup mü’mine imanlarından dönmeleri için işkence
  yapan, dinlerinden dönmediklerini görünce de onları bir hendeğe atarak yakan bu zalim
  yöneticilere verilen isim nedir?
  Cevap : Ashabı Uhdut

  Soru 59: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

  Soru 60: İlmi Hz. Musa (a.s.)’ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ
  olduğu rivayet edilen, Peygamberimiz (s.a.v.)’in onun hakkında “O otsuz kuru bir yere
  otururdu, kalktığında yeşillenerek onun arkası sıra dalgalanırdı” buyurduğu, üstün ilim
  sahibi olan kimdir?
  Cevap : Hızır (a.s.)

  Soru 61: Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir
  Cevap : Hüdhüd kuşu

  Soru 62: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.)

  Soru 63: Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir?
  Cevap : Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Kabil kardeşi Habil’i kıskandığı için cinayet işlemiştir.

  Soru 64: Yusuf (a.s.)’ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı?
  Cevap : Kıskandıkları için

  Soru 65: Kafir Firavunun mü’min hanımının adı nedir?
  Cevap : Asiye

  Soru 66: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk yapmıştır?
  Cevap : Musa (a.s.)

  Soru 67: Hangi peygamberi balık yutmuştur?
  Cevap : Yunus (a.s.)

  Soru 68: Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir?
  Cevap : İbrahim (a.s.)’ı zalim Nemrut ateşe atmıştır.

  Soru 69: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti?
  Cevap : Hz. Nuh (a.s.)

  Soru 70: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek helak oldular?
  Cevap : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)’ın hanımları

  Soru 71: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir?
  Cevap : Hz. İsa (a.s.)

  Soru 72: Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İsmail (a.s.)

  Soru 73: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir?
  Cevap :Hz. Musa (a.s.)

  Soru 74: Ömrü boyunca bir gün oruç tutan bir gün iftar eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.)

  Soru 75: Hz. Nuh (a.s.)’ın kavmi nasıl helak oldu?
  Cevap : Tufan sonunda boğularak

  Soru 76: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kur’an’ı Kerim’de geçen
  peygamberlerden olup Yahya (a.s.)’ın babasıdır. Rabbine: “Ey Rabbim!
  Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et” diye dua etti. Bunun üzerine melekler
  ona Yahya (a.s.)’ı müjdelediler. Filistin valisi Heredos bu peygamberin babasını
  öldürmek istemiştir. Babasının öldürülmesine karşı çıkan bu peygamberi Herodos’un
  askerleri yakalamak istemişler oda kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada
  zalimler kendisini ağaçla birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir. Bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Zekeriyya (a.s.)

  Soru 77: Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?
  Cevap : Hz. İsa (a.s.)


  Soru 78: Kabe’nin yanında bulunan Haceri Esvet taşı nereden gelmiştir?
  Cevap : Cennetten

  Soru 79: Kabe’yi Allah (c.c.)’ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.

  Soru 80: Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

  Soru 81: Safa ve Merve tepeleri arasında su bulabilmek için koşan kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Hacer

  Soru 82: Hz. Adem (a.s.)’ın üçüncü oğlu ve ikinci peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Şit (a.s.)

  Soru 83: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada
  Allah (c.c.)’ın izniyle nerede birleştiler?
  Cevap : Arafat, Rahmet dağında

  Soru 84: Hz. Lut (a.s.)’ın gönderildiği şehir hangisidir?
  Cevap : Semut

  Soru 85: Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı?
  Cevap : Yedi sene

  Soru 86: Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir?
  Cevap : Nemrut

  Soru 87: Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
  Cevap : Sam, Ham, Yafes

  Soru 89: İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş
  ve ölümsüzlüğe ermiştir. Milli Görüşçü gençte işte bu su gibi olmalı ki, onu gören onda
  dirilmeli ve ona bakan onda canlanmalı, hayat bulmalı, kendine bakana ümit vermeli.
  İşte bahsettiğimiz, içenlere ölümsüzlük veren suyun ve ondan içip ölümsüzlük kazanan,
  Hz. Musa (a.s.) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları nelerdir?
  Cevap : Ab-ı Hayat ve Hızır (a.s.)

  Soru 90: Hz. Şit (a.s.)’dan sonra peygamber olarak gönderilen, ilk kalem ile yazı yazan,
  ilk elbise diken, sonunda Cenabı Allah (c.c.) tarafından göğe çekilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İdris (a.s.)

  Soru 91: Milattan önce (M.Ö.) 10.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kur’an’ı Kerim’de
  adı geçen peygamberlerdendir. Davut (a.s.)’ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık
  hem de peygamberlik verildi. Saba Melikesi Belkıs’la aralarında geçen olaylar meşhurdur.
  Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Ancak kırk yıl hükümdarlık yaptığı söylenir. İçinde
  Mescidi Aksa’nın da bulunduğu çok sayıda yapı yaptırmıştır. Kendisine öldükten sonra devlet,
  İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür kimdir bu peygamber?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 5. #5
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  SİYER


  Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı
  olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve
  sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın
  ve mağaranın ismi nedir?
  Cevap : Nur dağı, Hira mağarası.

  Soru 2 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli
  nasıldır?
  Cevap : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

  Soru 3 : Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden
  habersiz Allah Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi.
  Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya
  başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde
  birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi.
  Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri
  unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene
  gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim
  olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu
  insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir?
  Cevap : İnadı Küfür.

  Soru 4 : İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir
  hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek,
  Ruhun Allah (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını
  Allah (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?
  Cevap : Hicret.

  Soru 5 : Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
  gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (c.c.)’ın
  istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk
  etmeleri hareketine ne ad verilir?
  Cevap : Hicret.

  Soru 6 : Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek
  olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde
  müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek,
  hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka
  duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde
  verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz.
  Cevap : Haber-üs Sahife, Ambargo.

  Soru 7 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz
  savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden
  sonra Allah Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve
  aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?
  Cevap : Hz. Hamza (r.a.) dır.

  Soru 8 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı
  ilk üç iş nedir?
  Cevap : a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,
  b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,
  c-Müslümanların can emniyetini sağlamak.

  Soru 9 : İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı
  kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle
  Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği
  yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı
  Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla
  beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabına zulmeden
  bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz.
  Cevap : Hammaletel Hatap.

  Soru 10: Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da
  Allah (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir?
  Cevap : İsra ve Miraç.

  Soru 11: Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?
  Cevap : Miraçta

  Soru 12: Mekke’de tebliğ imkanı kalmayınca Allah Resulü (s.a.v.) tebliği Mekke dışına
  taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada
  akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama
  orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber
  Efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu.
  Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir?
  Cevap : “Küfrün hepsi tek millettir.”

  Soru 13: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil
  Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir
  mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile
  kaldıkları bu mağaranın ismi nedir?
  Cevap : Sevr Mağarası.

  Soru 14: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
  iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
  Cevap : Seriyye.

  Soru 15: Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek
  silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün
  Rasulüllah (s.a.v.)’e şu suali sordu: “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup
  silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?” Bu soruya Peygamber
  Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak
  şekilde verdiği cevap nedir?
  Cevap : “Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır”
  şeklinde oldu

  Soru 16: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
  savaşlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç defa savaşa katılmıştır?
  Cevap : 27 defa

  Soru 17: Hz. Ömer (r.a.)’in ifadesi ile Rasulüllah (s.a.v.)’in hayat programının özeti nedir?
  Cevap : İman, Hicret, Cihat.

  Soru 18: Allah (c.c.)’ın istediği gibi İslam’ı top yekün yaşanması , İslam’ı tebliğ uğruna
  verilen mücadeleye, Allah (c.c.)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin
  için mü’minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan
  harekete ne denir?
  Cevap : Cihat.

  Soru 19: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
  savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
  Cevap : El-Ebva (Veddan) Gazvesi.

  Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin
  bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı,
  ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir
  yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
  Cevap : Abdullah Bin Cahş.

  Soru 21: Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun
  üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü,
  Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü
  Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
  Cevap : Ubey Bin Halef.

  Soru 22: Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir.
  Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia,
  Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmiälerdxr.
  Cevap : Bedir Savaşı.

  Soru 23: Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve İslam
  dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı
  öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti
  köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak
  devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile
  yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir?
  Cevap : Ebu İzzet.

  Soru 24: İslam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan
  namaz kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam
  düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin
  ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp
  sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında
  Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam’ın verdiği
  isim nedir?
  Cevap : Münafık.

  Soru 25: İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona
  ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacak
  bir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir?
  Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)


  Soru 26: Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir
  insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır.
  Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir
  Cevap : Emre itaat etmek.

  Soru 27: Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i
  öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den
  bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an
  okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı
  kabul eden bu yeni insanlara Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek
  için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı.
  Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler.
  Bu olayın haberi Allah Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı
  hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde
  70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir?
  Cevap : Bir-i Mauna hadisesi.

  Soru 28: Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu
  savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır.
  Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur.
  Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir
  Cevap : Selman-ı Farisi.

  Soru 29: Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere
  sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi
  olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü
  haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle
  savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için
  biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına
  dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir?
  Cevap : Rıdvan Biatı.

  Soru 30: Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından
  Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit
  olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler
  o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması
  yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi.
  Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü
  ise de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir?
  Cevap : Hudeybiye Anlaşması.

  Soru 31: Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine
  sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
  teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek
  Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise
  işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama
  Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip
  Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı
  işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları
  yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye
  anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda
  kalır. Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe
  çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir
  Cevap : Ebu Basir – Vur kac taktigi

  Soru 32: Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını
  müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı
  davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah
  Resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. Çünkü anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir
  müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı
  Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü (s.a.v.)
  Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini
  duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek
  onun yaptığını ima ile kabul etmişti. Allah Resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği
  siyasetin bize verdiği anlam nedir?
  Cevap : Beşer hukukunu müslümanların lehine kullanma siyaseti.

  Soru 33: Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları Allah Resulü (s.a.v.) Mekke
  fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken
  bir ayet okuyordu. İşte Allah Resulü (s.a.v.)’in putları kırarken okuduğu ayet
  meali nedir?
  Cevap : Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. (İsra 81)

  Soru 34: Huneyn savaşında Allah Resulü (s.a.v.), Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin
  ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan
  Peygamberimiz (s.a.v.) hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman
  olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kafirden 100 zırh ve silah geri
  verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle Allah Resulü
  (s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir?
  Cevap : Düşmanla savaşmak için kafirden silah alınabileceği hususu.

  Soru 35: Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz
  kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin
  Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet
  inen mescidin adı nedir?
  Cevap : Mescidi Dırar.

  Soru 36: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz.
  Cevap : a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep
  e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı)
  h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye
  j- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).


  Soru 37: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?
  Cevap : İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna.

  Soru 38: Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa
  ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını
  yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından Allah (c.c.)’ın izni ile çıkan
  ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı,
  bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir?
  Cevap : Zemzem.

  Soru 39: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandır?
  Cevap : Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12.ci gecesine
  tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.

  Soru 40: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir?
  Cevap : Vehb’in kızı Amine.

  Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı nedir?
  Cevap : Hz. Halime.

  Soru 42: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi nedir?
  Cevap : Hz. Şeyma.

  Soru 43: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir?
  Cevap : Abdulmuttalip.

  Soru 44: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babalarının ismi nedir?
  Cevap : Abdullah.

  Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten
  amcası kimdir?
  Cevap : Ebu Talip.

  Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti?
  Cevap : 622 yılında.

  Soru 47: Ganimet ne demektir?
  Cevap : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.

  Soru 48: İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
  Cevap : Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.

  Soru 49: İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?
  Cevap : Ganimetlerin beşte biri Allah’a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti.
  Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabası, yetimler,
  fakirler ve aciz yolculara verilirdi.

  Soru 50: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa
  yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha
  geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek
  orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
  Cevap : Mute savaşı.

  Soru 51: Ehli Beyt kimdir?
  Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

  Soru 52: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz.
  Cevap : Dört adı vardır: a-Ahmet b-Muhammed c-Mustafa d-Mahmut.

  Soru 53: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu,
  Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
  atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika
  evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
  Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.) (“Üsame’nin ordusu cihada gitsin”)

  Soru 54: İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında
  İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
  Cevap : Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.

  Soru 55: Efendimiz (s.a.v.)’in Refikül Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı Allah’a) kavuşma
  olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur.
  Cevap : 63 yıl olmuştur.

  Soru 56: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının
  kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı
  sahabe kimdir?
  Cevap : Kab Bin Malik.

  Soru 57: Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir?
  Cevap : Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.

  Soru 58: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan
  eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
  Cevap : Müseylemetül Kezzap

  Soru 59: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
  peygamberlik yaptı?
  Cevap : 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.

  Soru 60: Habeşistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz?
  Cevap : İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de
  bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir.
  İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip
  başkanlığında yapılmıştır.

  Soru 61: İslam’ın ilk düşmanlarından bir kafir vardı ki bu her zaman işkence eder,
  alay eder ve müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud’u yere
  ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmişti.
  Sonunda Bedir savaşında Efendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir emri ile
  savaş meydanında bulup elleri ve ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört
  kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam’ı son bir kez daha tebliğine
  şiddetli cevap alması üzerine kafasını keserek sonra onun kulaklarını delip ip
  takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği Allah düşmanı kafir kimdir?
  Cevap : Ebu Cehil (Cehaletin babası)

  Soru 62: Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir
  müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de
  etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden
  Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir?
  Cevap : Ashabı Suffa

  Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Amine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz.
  Amine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e teslim
  eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık
  hizmetçi kimdir?
  Cevap : Ümmü Eymen

  Soru 64: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz.
  Cevap : Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye,
  Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.

  Soru 65: Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman
  olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken
  eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kur’an’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur.
  Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu
  surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz?
  Cevap : Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said

  Soru 66: Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü?
  Cevap : 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.

  Soru 67: Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır?
  Cevap : 72 müslüman şehit olmuştur.

  Soru 68: Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik
  meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?
  Cevap : Süreka

  Soru 69: Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir?
  Cevap : Abdullah Bin Zeyd

  Soru 70: Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Halit Bin Velid

  Soru 71: Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
  Cevap : Hassan Bin Sabit.

  Soru 72: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
  neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
  Cevap : Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.

  Soru 73: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
  Cevap : Tebuk savaşı.

  Soru 74: Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Dücane

  Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı
  düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına
  varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde Ebu Leheb’in
  emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta
  Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs
  germişti. Bu yiğit insan kimdir?
  Cevap : Zeyd Bin Harise.

  Soru 76: Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır?
  Cevap : Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.

  Soru 77: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua
  edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı.
  Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda
  gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı.
  Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?
  Cevap : Gamame mescidi (Bulut mescidi)

  Soru 78: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana
  geldi?
  Cevap : a-Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı b-Mecusilerin ateşleri söndü c-Sava gölü
  kurudu.

  Soru 79: Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği
  mescit olarak bilinen mescit hangisidir?
  Cevap : Kuba mescidi.

  Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl
  amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri
  Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl müslümanlara ambargo
  uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.v.) için sıkıntılı
  olmuştu. İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir?
  Cevap : Hüzün yılı.

  Soru 81: Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir?
  Cevap : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.

  Soru 82: Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura
  kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine
  dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için
  dağıldılar, hatta Allah Resulü (s.a.v.)’i yalnız bıraktılar ve büyük bir panik
  yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine
  tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders
  olan bu savaş hangisidir?
  Cevap : Huneyn savaşı.

  Soru 83: İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
  Cevap : Ranuna vadisinde.

  Soru 84: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı?
  Cevap : Hanımı Hz. Hatice’ye.

  Soru 85: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı?
  Cevap : 3 sene.

  Soru 86: Hicret gecesi kafirler nereye toplandı?
  Cevap : Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

  Soru 87: Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir?
  Cevap : Sevr Mağarası.

  Soru 88: Mekke ne zaman fethedildi?
  Cevap : Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde.

  Soru 89: Hudeybiye savaşı ne zaman oldu?
  Cevap : Hicretin 6. Yılında.

  Soru 90: Hayber savaşı ne zaman oldu?
  Cevap : Hicretin 7. Yılında.

  Soru 91: Hendek savaşı ne zaman oldu?
  Cevap : Hicretin 5. Yılında.

  Soru 92: Peygamberimizin son savaşı hangisidir?
  Cevap : Tebuk savaşıdır.

  Soru 93: Akabe biati nedir?
  Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

  Soru 94 : Ravza-i Mudahhara neresidir?
  Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir.

  Soru 95 : Asr-ı Saadet ne demektir?
  Cevap : Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.

  Soru 96 : Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi?
  Cevap : Sad Bin Ebi Vakkas.

  Soru 97 : İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır.
  Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sıfatlar nelerdir?
  Cevap : a- Son peygamber olması
  b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması
  c- Şefaat etme yetkisinin olması

  Soru 98 : Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri
  koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir?
  Cevap : Hif-ul Fudul

  Soru 99: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı?
  Cevap : Hz. Ali yıkadı.

  Soru 100: Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır?
  Cevap : Yedi aya yakın kalmıştır.

  Soru 101: Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
  Cevap : Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

  Soru 102: Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci
  gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?
  Cevap : Muallakat-ı Seba denir.

  Soru 103: Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir?
  Cevap : Darud-Tebabia

  Soru 104: Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz
  (s.a.v.)’in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve
  merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur.
  Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi
  Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyametekadar hayatlarında
  bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir?
  Cevap : Beytül Mamur.

  Soru 105: Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kafire beddua etmişti.
  Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları:
  “Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu
  Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin
  8.yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından öldürülmeleri
  emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e
  gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup,
  Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur.
  Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının
  en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı
  peygamber kimdir?
  Cevap : Vahşi (r.a.), Müseylemetül-Kezzap

  Soru 106: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir?
  Cevap : Safa Tepesinde

  Soru 107: Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz.
  Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta
  bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti.
  Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit
  edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir?
  Cevap : Bir-i Maune.

  Soru 108: Hz. Peygamber (s.a.v.) sözleri ile insanları İslam’a davet ettiği gibi,
  devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarını ve tebaasını İslam’a
  davet etti. Bunlardan bir kısmı bu davete sıcak baktı, bir kısmı da reddetti.
  Bu mektuplardan birinin gittiği ülke kralı çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini
  göstermek için bazı hediyeler yanında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e birde kadın köle
  göndermişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu köleyi azat edip onunla evlendi.
  Peygamberimiz (s.a.v.)’in evlendiği bu validemiz ve ülkesinin adını söyleyiniz.
  Cevap : Hz. Mariye, Mısır.

  Soru 109: Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
  Cevap : İnsanlara ve cinlere gönderildiği için

  Soru 110: Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt
  haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında
  haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir?
  Cevap : Hılful Fudul (Fazilet örgütü)

  Soru 111: İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeler
  yaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler
  son buldu. Ve insanlar Allah (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler
  oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu
  dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi?
  Cevap : Ficar harbi.

  Soru 112: Allah (c.c.)’ın gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam’ın kaynağı
  Kur’an’ı Kerim’i Allah’ü Teala “Onu biz indirdik, biz koruyacağız” buyuruyor.
  Ve bu arada insanların bazılarına cennette daha fazla mükafat vermek için de
  onları ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanların ise çilelere katlanmış olan
  bu müslümanlara minnet borcumuz vardır. İşte o insanlarda Kur’an’ın
  zamanımıza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmışlardır. Onlardan biri de
  Hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)’a kızgın taşla işkence eden kimdir?
  Cevap : Ümeyye Bin Halef

  Soru 113: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın
  karısı Halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.v.) süt annesinin yanında kaç
  yaşına kadar kaldı?
  Cevap : Beş yaşına kadar

  Soru 114: Peygamberimiz (s.a.v.)’in 3 oğlu, 4 kızı olmuştur. Onlardan birisi cariyesi
  Mariye’den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mariye’den olan çocuğunun
  adı nedir?
  Cevap : İbrahim

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 6. #6
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  iSLAM BÜYÜKLERi
  Soru 1 : Adı Numan, baba adı Sabit, Hicretin 80.yılında Kufe’de doğup 150 tarihinde
  Bağdat’ta vefat etmiştir. İlmini babasının vefatından sonra annesinin İmamı Caferi
  Sadıkla evlenmesi neticesinde ondan almış, Abbasi halifesi Mansur’un kadılık
  teklifini kabul etmediği için hapse atılmış ve işkence çekmiş olan Hanefi mezhebinin
  kurucusu olan mezhep imamımızın adı nedir?
  Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife

  Soru 2 : İslam’ın dört büyük müçtehitlerinden biri olan, Muvatta isimli hadis
  kitabının yazarı ve Maliki mezhebinin kurucusu mezhep imamımız kimdir?
  Cevap : İmamı Malik İbni Enes

  Soru 3 : İslam’ın dört büyük mezheplerinden biri olan Şafi mezhebinin imamı kimdir?
  Cevap : İmamı Muhammed İbni İdris El-Şafi

  Soru 4 : Hadis ilminde üstün ilim ve yetkiye sahip olan, ezberinde bir milyon Hadis-i Şerif
  olduğu rivayet edilen, Müsned isimli hadis kitabının yazarı ve Hanbeli mezhebinin
  imamı kimdir?
  Cevap : İmamı Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbeli

  Soru 5 : İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından olup Bağdatlı olarak tanınan, çocuk
  yaştan beri dayısı Sırrı Sakati hazretlerinin yetiştirdiği bu büyük mutasavvıf (tasavvuf
  alimi) kimdir?
  Cevap : Cüneydi Bağdadi hazretleri

  Soru 6 : 17.yüzyılda yaşamış, VI. Murat’ın sarayında dört yıl görev yaptıktan sonra asıl isteği
  olan seyyahlığı (gezginciliği) tercih etmiş ve o günden sonra dünyanın bir çok yerini
  dolaşmış olan ünlü bir seyyahtır. İstanbul, Bursa, tüm Anadolu, Rumeli, Kırım,
  Viyana, Girit, Hazar Denizi, Volga dağları, Mısır, Sudan, Arabistan, Hollanda,
  Danimarka, İspanya’yı dolaşıp hepsini yazmış ve bir kültür hazinesi olarak
  “Seyahatname” isimli eserini yazmış olan gezginimiz kimdir?
  Cevap : Evliya Çelebi

  Soru 7 : İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Hicri 450, miladi 1059 yılında İran’ın Tus
  yani Meşhed şehrinin bir köyünde dünyaya geldi. Hicri 505, miladi 1111 de yine
  orada vefat etti. İçtihadı Şafi mezhebine göre idi. O kadar çok kitap yazdı ki,
  ömrüne bölününce bir güne 18 sahife düşmektedir. Hicri 484 de Bağdat’ta
  Nizamiye medresesine profesör oldu. Eserlerinden bazıları; Mearifüs Sünen,
  Kimyayı Saadettir. İslami ilimleri her yönüyle inceleyen “İhyayı Ulumid-Din” adlı
  eserin de yazarı olan bu alimimiz kimdir?
  Cevap : İmamı Gazali

  Soru 8 : Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
  Cevap : İbnül Nefis (1210-1288)

  Soru 9 : “Ben insan beynindeki 10 milyar sinir hücresinin birbiri ile bağlantılarını görünce,
  iman etmekten başka çare bulamıyorum” diyen, 1979 Nobel armağanını
  (ödülünü) kazanan müslüman bilgin kimdir?
  Cevap : Pakistanlı Prof. Abdüsselam

  Soru 10: Newton’dan önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir ilmini geometriye ilk
  uygulayan, dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan
  müslüman bilgin kimdir?
  Cevap : Sabit Bin Kurra

  Soru 11: Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs
  ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
  Cevap : Battani (858-929)

  Soru 12: Astronomi, matematik, fizik, jeoloji, formatoloji, botanik alanlarında eserler
  vererek asırlar sonrasına ışık tutan, dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni
  hem de güneş etrafında döndüğünü Kopernik’ten tam 500 sene önce ispat
  eden büyük müslüman alim kimdir?
  Cevap : Beyruni (973-1051)

  Soru 13: Hayatını züht ve ibadetle geçiren, annesine verdiği söz sebebi ile Medine’ye
  geldiği halde Efendimiz (s.a.v.)’i görememiş, ama onun mübarek hırkasına
  kavuşmuş olan Allah dostu kimdir?
  Cevap : Veysel Karani

  Soru 14: Tarihin felsefesini yapan, tarihi bir bilim haline getiren, sosyolojinin kurucusu,
  sosyal psikoloji, pedagoji ve şehircilik uzmanı “Mukaddime” adlı ünlü eserin
  sahibi müslüman düşünür kimdir?
  Cevap : İbni Haldun (1332-1406)

  Soru 15: “Kin tutan kimseye dostluk hatadır. Çıkrık çeviren anne ve nineler devlet
  adamlarına lanet okurken, resmi meclisteki memurların onları övmeleri,
  alkışlamaları boşunadır” gibi sözlerin sahibi olan, Bostan ve Gülistan adlı
  eserin yazarı, İranlı ünlü ilim adamı kimdir?
  Cevap : Şeyh Sadi Şirazi

  Soru 16: İsmi Muhammed olup, Semerkant’ın bir köyünde 280 yılında doğmuştur.
  Doğmuş olduğu köyün adı ile şöhret kazanarak yad edile gelmiştir.
  Ehli Sünnet akidesine aykırı inanç taşıyanlara karşı, eser yazarak ehli sünnet
  akidesini müdafaa eden ve bu hususta önderlik yapan, itikat mezhep
  imamlarımızdan olan bu alimimiz kimdir?
  Cevap : İmamı Maturidi

  Soru 17: Yoldaki işaretler adlı kitabın yazarı kimdir?
  Cevap : Seyyit Kutup

  Soru 18: Haçlı ordularına karşı yiğitçe mücadele veren, saray hayatı nedir bilmeyen,
  ömrünü at sırtında geçiren ve kendi adı ile anılan devlet kuran, 88 yıl Frenklerin
  elinde kalan Kudüs’ü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren Kudüs fatihi
  müslüman hükümdar kimdir?
  Cevap : Selahaddin Eyyubi (1137-1193)

  Soru 19: Emperyalist Rusların yıllar önce İslam topraklarını işgal ederek sıcak denizlere
  doğru inme hülyasına karşı bir avuç yanındaki mücahit arkadaşlarıyla birlikte
  yılmadan, usanmadan, çeyrek asrı aşkın bir zamandır şanlı cihadını yapan ve
  annesinin getirdiği Ruslarla uzlaşma teklifine şiddetle karşı çıkıp hatta annesine
  bu meseleden dolayı verdiği kırbaç cezasını kendi çekip sırtını kırbaçlattıran,
  tarihimizde Kartal lakabıyla anılan büyük İslam mücahidi kimdir?
  Cevap : Şeyh Şamil

  Soru 20: İslami mücadeleyi en iyi bir şekilde firavunlar diyarı Mısır’da veren, Cemal
  Abdunnasır gibi işbirlikcerin emriyle susturulmak maksadıyla hapishanelere
  atılmış ama taviz vermemiş, iman fermanı verildikten sonra özür dilemesi halinde
  affedileceği söylendiğinde: “Bir müslüman bir kafirden özür dilemez” diyerek
  şereflice şahadeti tercih eden ve ümmete “Fi Zilal-il Kur’an”
  (Kur’an’ın gölgesinde) adlı tefsiri eser olarak bırakan alim, mücahit ve şehit kimdir?
  Cevap : Seyyid Kutup

  Soru 21: Kanun çıkmadan önce yazdığı eser kanun çıktıktan sonra yargılanıp idam edilen,
  mahkemeye hazırladığı savunmasını rüyasında gördüğü Allah Resulü (s.a.v.)’in
  işaretiyle yırtan alimimiz kimdir ve hangi sebepten dolayı idam edilmiş ve
  eserinden sonra çıkan kanun nedir?
  Cevap : İskilipli Atıf Hoca, Şapka hakkındaki yazısından dolayı idam edilmiş, Şapka
  Kanunu eseri yazmasından sonra çıkmıştır.

  Soru 22: 870 yılında Türkistan’da doğan, asıl adı Ebu Nasır Muhammed İbni Türkan olan,
  dini ilminden dolayı kadılık yaptığı gibi tıp, astronomi, matematik, felsefe ile de
  uğraşmış, Latince ve Yunancayı öğrenip Aristo ve Eflatunun eserlerini tetkik edip,
  yüze yakın eser yazmış, kendisine Aristo’dan sonra ikinci hoca manasına
  “Hoca-i Sani” denilen felsefe dünyasının tanınmış müslüman alimi kimdir?
  Cevap : Farabi

  Soru 23: Asıl adı Numan olan devrinin en büyük alimi ve Kara medresenin müderrisidir.
  Somuncu baba diye bilinen şeyh efendinin vefatı ile yerine geçmiş ve Halveti tarikatı
  ile Nakşi tarikatının birliği şeklinde olan Bayramiye tarikatını kurmuştur. 1429 da
  vefat eden veli Ankara’da adına yaptırılan caminin avlusunda medfun edilmiştir.
  Sultan Murat kendisine “İstanbul’un fethi nasip olur mu ya veli” dediğinde cevabı:
  “Hayır ne sen ne de ben göremem ama şu beşikte yatan oğlancığa nasip olsa gerektir”
  diyerek kerametini göstermiştir. O beşikte yatan oğlancık İstanbul’un Fatihi Sultan
  Mehmet’tir. Bu veli kimdir?
  Cevap : Hacı Bayram-ı Veli

  Soru 24: Hz. Osman (r.a.), Hz. Ali (r.a.) ve Abdullah İbni Abbas (r.a.)’la görüşüp onlardan
  ilim alan, Hz. Ömer (r.a.)’ın halifeliği döneminde Basra’da dünyaya gelen ve
  orada büyüyen züht ve takva ile yaşamış, insanları hep buna davet etmiş olan büyük
  mutasavvıftır. Bazı ifadeleri şöyledir: “Kim parayı aziz bilirse Allah (c.c.) onu rezil
  eder.” “Dünya senin bineğindir, binersen o seni taşır, o sana yüklenecek olursa
  (onu sırtlanırsan) ölürsün” Basralı bu büyük alimimiz kimdir?
  Cevap : Hasan Basri

  Soru 25: Osmanlı İmparatorluğunun 9. Şeyhul İslamıdır. Asıl adı Şemsettin Ahmet olduğu
  halde dedesinin ismi ile anıldı. Yavuz Sultan Selim devrinin müderrisi ve Şeyhul
  İslamı olan bu zat zamanında insanların ve cinlerin müftüsü anlamına gelen
  “Müftü-s Sakaleyn” ünvanını aldı. Yavuz Sultan Selim ile katıldığı Mısır seferinde
  atının ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçramış, Yavuz’da bu
  kaftanı öldüğünde tabutunun üzerine örtülmesini emretmiştir. 300 den fazla eseri
  olan, İslam dünyasında kendisine “Muallim-i Evvel” (birinci öğretmen) denen
  Osmanlının bu büyük Şeyhul İslamı kimdir?
  Cevap : İbni Kemal

  Soru 26: Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah’la devamlı beraber olmuş, ona
  destek vermiş ve bağımsızlık savaşının fikri kahramanı olmuş ayrıca Pakistan halkı
  için müstesna bir yere sahip olmuş. Pakistan’ın milli şairi olan bu şair kimdir?
  Cevap : Muhammed İkbal

  Soru 27: Horasan’ın Belh şehrinin hükümdarının oğludur. Şehzade iken av esnasında
  gaibden bir ses duymuş. “Av için yaratılmadım” şeklinde duyduğu bu sesten
  sonra dervişlik yolunu bulmuş ve Süfyan-i Sevri’den ders alarak insanları
  takvaya davet etmiş. Basra şehri halkı ona gelip dua ettiklerini ama kabul
  olmadığını söyleyip sebebini sorduklarında cevaben: Kalbinizi on sebeple
  öldürmüşsünüz, diriltmezseniz dualarınız kabul olmaz.”
  1) Allah (c.c.)’ı tanırsınız ama kulluk etmezsiniz
  2) Kitabı okur ve duyarsınız ama ona göre ibadet etmezsiniz
  3) Şeytana düşman dersiniz ama hep onunla olursunuz
  4) Peygamber (s.a.v.)’i sever ve tasdik edersiniz ama sünnetlerini yapmazsınız
  5) Cenneti seversiniz ama ona varmak için gayret etmezsiniz
  6) Ateşi sevmezsiniz ama günahları severek yaparsınız
  7) Ölüm gelecek bilirsiniz ama tedbir almazsınız
  8) Başkalarının ayıplarını kötülersiniz ama kendinize hiç bakmazsınız
  9) Allah (c.c.)’ın rızıklarını yersiniz ama ona ne şükredersiniz ne de tefekkür
  10) Ölenlerinizi gömersiniz ama ondan ibret almazsınız. Böyle olursanız ve devam
  ederseniz dualarınız kabul olur mu?” Böyle nice sözleri olan alimimiz kimdir?
  Cevap : İbrahim Ethem

  Soru 28: Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt’ın şahitliğini, cemaatla namaza
  devam etmemesinden dolayı kabul etmeyen kadı kimdir?
  Cevap : Molla Fenari

  Soru 29: Asıl ismi Ahmet El-Faruki olan büyük alim, devrinin, yaratıcısını unutmuş
  devlet adamlarına fikri cihat yaptı. Tüm yetki sahibi kişilere mektup yazdı
  ve gerçeğin yolu Kur’an ve Sünnet olduğunu, hurafelerle mücadelenin şart
  olduğunu anlattı. Yazmış olduğu mektuplar bir kitapta toplanıp meşhur
  “Mektubat” isimli eseri oluşturdu. Bu eserin sahibi alimimiz kimdir?
  Cevap : İmam-ı Rabbani

  Soru 30: “Zulmü alkışlayamam,zalimi asla sevemem.
  Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem
  Biri ecdadıma saldırdı mı?.. Boğarım.
  Boğamazsın ki!... Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
  Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam.
  Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
  Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
  Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim.
  Adam, aldırma da geç diyemem, aldırırım,
  Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım.”

  Meşrutiyetin ilanından sonra Sebil’ür-Reşat isimli dergiyi çıkaran, İstiklal harbi
  döneminde Burdur milletvekili, İstiklal marşımızı karşılıksız kaleme alan ve Safahat
  isimli eserinde sahibi olan milli şairimiz kimdir?
  Cevap : Mehmet Akif Ersoy

  Soru 31: Son devrin büyük şair ve yazarlarındandır. Tahsil için Avrupa’da bulunmuş
  belli dönemden sonra Abdulhakim Arvasi’nin tesiri ile önceki hayatına kalem
  çekip yeni bir hayata başlamıştır. Büyük Doğu mecmuasını çıkardıktan sonra
  atıldığı zindandan oğluna yazdığı mektubunda: “Sanma bu tekerlek kalır
  tümsekte” diyerek ölünceye kadar mücadelenin bitmeyeceğini anlatmıştır.
  25 Mayıs 1980 de “Sultanüş-Şuara” (şairler sultanı) ünvanını kazanmış ve
  25 Mayıs 1985 de İstanbul’da vefat etmiştir. Ölümü: “Ölüm güzel şey budur
  perde arkası haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber” diye tarif eden
  şairimiz kimdir?
  Cevap : Necip Fazıl Kısakürek

  Soru 32: Anadolu Selçuklu İmparatorluğu döneminde yaşamış büyük mutasavvıf şairdir.
  Derslerine sultanlar, vezirler dahi iştirak ederdi. 1244 de Şemsi Tebrizi’den
  manevi dersler aldı. İnsanlara olan tebliğde açtığı kucak hala halkın dilindedir.
  Çünkü onun: “Gel! Ne olursan ol yine gel. İster mecusi, ister putperest olsan
  da gel. Dergahımız ümitsizlik kapısı değildir” ifadeleri hala halkımızın dilindedir.
  Vefatından sonra Konya’daki Yeşil türbeye defnedilmiştir. Oğlu sultan Veled
  kendisinden sonra Mevlevi tarikatını kurdu. “Ben hayatta olduğum müddetçe
  Kur’an’ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın ayağının
  tozuyum. Kim benden bundan başkasını naklederse, ben ondan da onun
  sözünden de uzağım.” Diyen alimimiz ve meşhur eserinin adı nedir
  Cevap : Mevlana Celaleddin Rumi, eseri Mesnevi

  Soru 33: 1208 yılında Sivrihisar’da doğduğu, Konya’da tahsilini tamamladığı bilahare
  Akşehir’e yerleşerek orada ömrünü geçirdiği bilinmektedir. Onun fıkraları
  700 yıldan bu güne anlatılır, dinleyenlere görgü, bilgi, hikmet dersi verir.
  Başı daralan, aklına gelen onun adına fıkra söylediğini görürsünüz. Milletin
  inancıyla alay etmek isteyen şer mantıklı insanlar onu en çok istismar edenlerdir.
  Ama bizlere düşen ise anlatılan fıkraları inceleyip eğer bir mana içeriyor, hikmet
  dolu, dini meselenin vurgulanıyor ve ahlak dolu bir fıkra ise ona aittir, değilse
  ona atıftır veya iftiradır diye düşünmektir. Feraset sahibi bir insanın yapması
  gereken de budur. İnsanların onu anladığı söylenemez. Hatta o bugünkü
  insanların konumunu incitmeden anlatmak için merkebine ters binerek:
  “Size arka dönülmez, güvenilmez” demek istese de insanlar ona da sadece
  gülmüşler ama hallerini düşünmemişlerdir. Osmanlının son sekiz asrının mizah
  ustası bu büyük şahsiyet kimdir?
  Cevap : Nasrettin Hoca

  Soru 34: Manevi terbiyesini Seyyit Emir Külal ve Abdulhak Gücdüvani’den almış,
  “Zikri Hafi” (gizli zikir) yolunu Hz. Ebu Bekir (r.a.)‘a bağlamış olan Nakşibendi
  tarikatını kurucusu büyük mürşit kimdir?
  Cevap : Muhammed Nakşibendi

  Soru 35: Kadın velilerden olarak bilinir. Hicri 95 yılında doğup çocuk yaşta kaçırılarak
  cariye olarak satılan, Allah (c.c.)’a olan tevekkül ve sabrı sonucu kurtulmuş,
  kendisine kerametler nasip olmuştur. Her gece evinin damından şu duayı yapardı:
  “Ya Rabbi! Yıldızlar parlıyor, insanların gözleri kapanmış, kralların kapıları kapalı,
  her aşık maşuku (aşık olduğu) ile yalnız, bende seninle beraberim” diyerek
  dostluğunu dile getirirdi. Kefenini daima yanında taşır ve onun üzerinde
  namazlarını kılardı. Kudüs’te vefat eden bu veli kadın kimdir?
  Cevap : Rabiatül Adaviyye


  Soru 36: 980 yılında Buhara’da Afsine köyünde dünyaya geldi. Kendisi ortaçağın
  yetiştirdiği en büyük hekimlerdendir. 18 yaşında iken zamanın bütün bilgilerini
  öğrenmişti. Çok gezmiş, çok okumuş ve çok yazmıştır. Bir çok hastalıkların
  tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, mikropların farkına varmış ve
  önlenebileceğini söylemiştir. Beş büyük cilt tutan “Kanun” adlı kitabı hekimliğin
  bütün konularını içine almıştır. Bu alimimiz kimdir?
  Cevap : İbni Sina

  Soru 37: 1545-1574 yılları arasında yaklaşık otuz sene Osmanlı devletinde
  Şeyhülislamlık makamında bulunmuş büyük İslam alimi, Hoca Çelebi adıyla
  da bilinen ve ikinci Ebu Hanife diye de adlandırılan büyük zat, alim insan kimdir?
  Cevap : Ebus-Suud Efendi

  Soru 38: 1703 Erzurum Hasankale’de dünyaya geldi. Tillolu İsmail Fakirullah’ın
  kızıyla evlendi. Şeyhinin vefatından sonra onun yerine postuna oturdu.
  Fıkıh, Tıp, Ahlak, Tasavvuf, Matematik, Uzay Bilimleri, Biyoloji, Sosyoloji,
  Akait ve Kelama dair konuları içine alan meşhur “Marifetname”sini yazdı.
  “Hak şerleri hayreyler, Zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyreyler,
  Mevlamgörelim neyler, Neylerse güzel eyler”
  gibi sözleri halkın dilinde olan bu alimimiz kimdir?
  Cevap : Erzurumlu İbrahim Hakkı

  Soru 39: Amerika ve Japonya’nın varlığından ilk defa bahseden ilim adamı kimdir?
  Cevap : Biruni

  Soru 40: Müslümanlar arasında dayanışmanın gereğine işaret eden aşağıdaki sözler
  hangi İslam alimine aittir?: “Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez,
  dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, belki birbirinin noksanını
  ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder;
  yoksa o insanın vücudu söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır”
  Cevap : Bediuüzzaman Saidi Nursi

  Soru 41: O henüz küçükken, ihtiyar annesi bir gece uykudan uyanıp kendisinden bir
  bardak su ister. O gider testiden su doldurup gelir. Fakat annesinin tekrar
  uykuya daldığını görünce uyandırmaya kıyamaz ve başucunda beklemeye
  başlar. Nihayet annesi sabah namazına uyanır ve oğlunun elinde bir bardak
  su, ayakta beklediğini görür. Manzara onu duygulandırmıştır. Hayranlığına
  göz yaşları karışır ve ona: “Allah razı olsun, arifle sultanı olasın” diye dua eder.
  Bu vefakar alimimiz kimdir?
  Cevap : Beyazidi Bestami

  Soru 42: Ünlü şarkiyatçı Gandz’ın kendisi hakkında “Cebir ilmi bakımından Öklit’ten
  bir yıl ilerde” dediği, Gerolama Cardano (İtalyan hekim, filozof ve
  matematikçisi)’nin ise kendisini dünyanın en büyük 12 dahisi arasında saydığı,
  meşhur “El Cebir vel Mukabele” adlı eserin sahibi, aynı zamanda astronom
  olan İslam bilgini kimdir?
  Cevap : Harizmi (780-850)

  Soru 43: Dünya tarihinde Sibernetiğin kurucusu olan ilk bilim adamıdır. Bilgisayarın
  babası olarak İngiliz matematikçisi Charles Babbage bilinenden altı asır
  önce aynı sisteme dayalı makineler, otomatik aletler imal etmiş ve çalıştırmıştır.
  Meşhur eserinin adı “Kitabül Cami Beynel İlmi Vel Ameli en-Nafi Fi Sinaatil
  Hiyel (Mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı içine alan kitap)’dır.
  Bu İslam bilgini kimdir?
  Cevap : Cezeri (1136-1206)

  Soru 44: “Söz olan kese savaşı, söz olan kestire başı, söz olan oğulu aşı, yağ ile bal
  ide bir söz.” Okumuş olduğum bu veciz söz hangi İslam büyüğünün sözüdür?
  Cevap : Yunus Emre

  Soru 45: Ceylan derisine çizmiş olduğu dünya haritasında, harita üzerinde Amerika’yı
  ilk defa gösteren kimdir?
  Cevap : Piri Reis

  Soru 46: Tarihte ilk defa roket denemeleri yapan ve füzeyi kullanan ilim adamı kimdir?
  Cevap : Hasan Çelebi

  Soru 47: Batıya matematik ilmini tanıtan bilgin kimdir?
  Cevap : Ebu Kamil Suca

  Soru 48: İlk deniz altıyı geliştiren Osmanlı bilgini kimdir?
  Cevap : İbrahim Efendi

  Soru 49: Batılıların El Gabra dediği Cebir ilminin kurucusu kimdir?
  Cevap : El Cabir

  Soru 50: Son dönemin yetiştirdiği, kalemi ve eserleriyle insanımıza ve gençliğimize
  çığır açanlardan biri olan, 1950 ile 1960’lı yıllarda Üstat Necip Fazıl ile birlikte
  fikir çilesini oluşturan, İslami fikirlerinden ve mücadelesinden dolayı ömrü
  hapislerde geçen, İslami davasından tavizler vermeyen, belli dönem milletvekilliği
  (yani eski tabirle mebusluk) yapacak iken hakkı elinden gasp edilen, “Bu zulme
  mebus olamadık ama, mahpus damı da olamadık” diyerek gerçekleri haykıran.
  “Bir Nesli Nasıl Mahvettiler” gibi eserler ortaya koyan yazar,
  mücahit ve mütefekkir kimdir?
  Cevap : Osman Yüksel Serdengeçti

  Soru 51: 1892 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da yaptıktan
  sonra İstanbul’a gelerek Darul Fünun Hukuk fakültesine girdi. Daha sonra
  tasavvufa yönelerek meclisi meşayıh reisi Erbilli Esat efendiye bağlandı.
  Bundan sonraki hayatında bir yanda muhasebecilik bir yanda da irşat faaliyetlerine
  katıldı. Bir ara Şam’da dokuz ay kaldıktan sonra İstanbul’a geldi. 1979 da
  Medine’ye gitti. Çeşitli kitaplarda toplanan vaaz ve sohbetleri toplumun değişik
  kesimlerine nüfuz etmiş ve bir çok çevreyi etkilemiştir. 1984 de Medine’de
  vefat eden bu zatı muhterem kimdir?
  Cevap : Mahmut Sami Ramazanoğlu

  Soru 52: 2 Temmuz 1900 yılında Polonya’nın Galisya bölgesinde dünyaya geldi. Anne
  ve babası Yahudi idiler. O zamanlar adı Liopold Fays idi. Tıpkı dedesi gibi kahin
  olmak üzere eğitimine başladı. Ne var ki endişe dolu ruhu onun bu eğitimden
  kaçmasına ve askeriyeye girmesine yol açtı. Üniversiteden mezun olduktan sonra
  Viyana’da gazetecilikle meşgul olmaya başladı. Dayısından almış olduğu bir davet
  üzerine Kudüs’e yola çıktı. Kudüs’e gitmesi Siyonizm hareketini tanımasına ve
  reddetmesine yol açtı. Oradan İslam’a ve İslam alemine aşk yolculuğuna başladı.
  Bu yolculuk 1926 yılında Arap yarımadasında müslüman olmasıyla son buldu.
  Buradan hareketle 20.yüzyılın en akıllılarından biri olan bir aklın İslam tarihiyle,
  akaidi, bugünü, geleceği ve müslümanların problemleriyle ilgili reaksiyonu ve
  kaynaşması başladı. Bu kaynaşmaları 1953 yılında piyasaya çıkan, yüzyılın ortaya
  koyduğu en parlak edebi ve fikri çalışmalarından sayılan “Mekke’ye Giden Yol”
  isimli eserinde yazdı. 20 Şubat 1992 yılında vefat eden ve yüzyılın bütün ağırlıklarını
  omzunda taşıyan bu büyük insanın ismi nedir?
  Cevap : Muhammed Esed

  Soru 53: Hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Ölümünden sonra düzenlenen divandan
  13.yüzyıl ortalarından 14.yüzyıl başlarına kadar yaşadığı anlaşılıyor.
  Orta Anadolu’nun pek çok yerinde ona ait olduğu söylenen mezarlar ve makamlar
  vardır. Kişiliği çevresinde efsaneler ve menkıbeler oluşturdu. Mevlana Celaleddin’i
  tanıdığı ve onun nazarından ilham aldığı, Taptuk Emre adlı şeyhe bağlandığı ve ondan
  oldukça etkilendiği Divanındaki şiirlerden anlaşılıyor. Allah ve insan sevgisini işleyen
  tasavvufi şiirler yazmıştır. Kullandığı sade Türkçe onun asırlardır süren kalıcılığının en
  büyük özelliğidir. Bir beyti şöyledir: “Dövene elsiz gerek, Sövene dilsiz gerek, Derviş
  gönülsüz gerek, Sen derviş olamazsın, Sen Hakkı bulamazsın” Bu zatı muhterem kimdir?
  Cevap : Yunus Emre

  Soru 54: Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında yaşamış büyük İslam alimi idi. Karaman oğulları
  topraklarında doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini memleketinde
  yaptıktan sonra Şam’a gitti. Pek çok alimden fıkıh, tefsir, hadis ve diğer ilimleri tahsil
  edip üstün derecelere yükseldi. Tasavvuf yoluna girip manevi olgunluğa kavuştu.
  İnsanlara doğru yolu anlatıp, hak dine kavuşturmak için memleketine döndü.
  Bir rivayette babası İlyas Horasaninin halifelerinin ileri gelenlerindendi. Eskişehir
  yakınlarında İtburnu denilen bir köyde ikamet eder ve ilim öğretmekle meşgul olurdu.
  1326 tarihinde takriben 125 yaşında iken vefat eden bu alim, abid, zahit kimdir?
  Cevap : Şeyh Edebali

  Soru 55: Osmanlı geleneğinde; Sultanın hal edilmesi için Şeyhulislam’ın fetvası gerekiyor ve
  bu fetvayı Şeyhulislam’ın yardımcısı Fetva Emini yazdıktan sonra Şeyhülislam
  imzalıyordu. Yahudi ve Ermeniler Sultan Abdülhamit’i Jöntürklerle birlikte
  halletmek için Fetva emininden fetva yazmasını istediler. Fetva Emini:
  “Ben Sultan Abdülhamit’i halledecek bir sebep göremiyorum” diyerek fetvayı
  yazmadı. Bunun üzerine Jöntürklerin yanında yer almış olan bir hoca efendi
  “O halde ben yazarım” dedi ve Sultan Abdülhamit’in hal fetvasını yazdı.
  Tefsir kitabı da bulunan bu hoca efendi kimdir?
  Cevap : Elmalılı Ahmet Hamdi Yazır

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 7. #7
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  ViTiR, TERAViH VE BAYRAM NAMAZI  Soru: Vitir namazı nasıl kılınır?

  Cevap:Vitir namazı vâcibdir. Mâlikî ve Şâfi'îde sünnettir.

  Buna ezân ve ikâmet okunmaz. Üçüncü rek'atte rükü'a eğilmeden önce, her zaman, Arabî bir duâ okumak vâcibdir. Vaktinde kılmayanın kazâ etmesi lâzımdır. Vitir diye niyet de lâzımdır.

  Vitir namazı, üç rek'attir. Üç rek'atte de Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur.

  Üçüncü rek'atte, zamm-ı sûre okuduktan sonra, iki el, iki yana salıverilmeden, doğruca kulaklara kaldırılarak Allahü ekber denir. Sonra eller, iki yana salıverilmeden, doğruca bağlanır. Hemen iki Kunût duâsını okumak vâcibdir. Bu Kunût duâlarını bilmiyen kimse, üç defa istigfâr okur. Meselâ Allahüm-magfir lî der. Yâhud bir defa Rabbenâ âtinâ... yı sonuna kadar okur.

  Kunûtu okumayı unutup rükü'a giden, artık kunutu okumaz. Namazın sonunda, secde-i sehv yapar.

  Vitir namazı, yalnız Ramazanda cemâ'at ile kılınır. Ramazanda yatsının farzını cemâ'at ile kılmıyanlar, Terâvîhi ve Vitri cemâ'at ile kılamazlar. Çünkü, Terâvîh, yatsının cemâ'ati ile kılınır.

  Farzı yalnız kılan, Terâvîhin cemâ'atine katılır. Kaçırdığı rek'atlerini tamamlar. Terâvîhi cemâ'at ile kılmıyan, farzı kıldığı imâm ile Vitri kılabilir.

  Vitir namazını gece yarısından sonra kılmak çok sevâb ise de, uyanamıyan, yatsının son sünnetinden sonra, yatsı ile birlikte, erken kılmalıdır.

  Terâvih namazı

  Soru: Terâvîh namazı nedir ve nasıl kılınır?

  Cevap: Erkeklerin ve kadınların, Ramazan- Şerîf ayında 20 rek'at terâvîh kılması, sünnet-i müekkededir. İnanmıyan **SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME**tır ve şâhidliği kabûl olmaz.

  Yatsının son sünnetinden sonra ve vitirden önce kılınır. Yatsıyı kılmadan önce terâvîh kılınamaz. Vitirden sonra, imsâk vaktine kadar kılınabilir.

  İki rek'atte veya dört rek'atte bir selâm verilir. Her dört rek'at arasında, dört rek'at kılacak zaman kadar oturulup, salevât veya tesbîh yâhut Kur'ân-ı kerîm okunur. Sessiz oturmak da câizdir. İki rek'atte bir selâm vermek daha iyidir.

  Bayram namazı

  Soru: Bayram namazı nasıl kılınır?

  Cevap:Bayram namazı kılmak, erkeklere vâcibdir. Bayram namazlarının şartları, Cum'a namazının şartları gibidir. Fakat, burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

  Bayram namazları iki rek'attir. Cemâ'at ile kılınır. Yalnız kılınmaz. Birinci rek'atte, Sübhânekeden sonra, üç kere (Tekbîr) söylenir. Ya'nî, Allahü ekber denir. Eller üç defa kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana uzatılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmâm efendi yüksek sesle, Fâtiha ve zamm-ı sûre okuduktan sonra, rükü'a eğilinir. İkinci rek'atte, önce Fâtiha ve zamm-ı sûre okunup, sonra, iki el, yine üç kere kulaklara kaldırılır. Üçünde de yanlara sallandırılır. Dördüncü tekbîrde, kulaklara kaldırılmayıp, rükü'a eğilinir. Birinci rek'atte beş, ikinci rek'atte dört tekbîr getirilmektedir.

  Bu dokuz tekbîrde ellerin nereye götürüleceğini unutmamak için, kısaca (İki salla, bir bağla. Üç salla, bir eğil) diye ezberlenir.

  Bayram namazına hazırlık

  Soru: Bayram namazlarından önce neler yapılmalıdır?

  Cevap:Ramazan bayramında namazdan önce tatlı [hurma veya şeker] yemek, gusletmek, misvâk kullanmak, en yeni elbise giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbîr okumak müstehabdır.

  Kurban bayramı namazından önce birşey yememek, namazdan sonra, önce kurban eti yemek, namaza giderken, yüksek sesle, özrü olan yavaşça (Tekbîr-i teşrîk) getirmek müstehabdır.

  Teşrik tekbirleri

  Arefe günü, ya'nî Kurban bayramından önceki gün sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, yirmiüç vakitte hacıların ve hacca gitmiyenlerin, erkek kadın herkesin, cemâ'at ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini, yine bu bayram günlerinden birinde kazâ edince, selâm verir vermez, (Allahümme entesselâm ......) demeden evvel, bir kerre (Tekbîr-i teşrîk) okuması vâcibdir. (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) denir.

  Cum'a namazlarından sonra da okunur. Bayram namazından sonra okumak müstehabdır. Cenâze namazından sonra okunmaz. Câmi'den çıktıktan veya konuştuktan sonra okumak lâzım değildir. İmâm, tekbîri unutursa, cemâ'at terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir.

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 8. #8
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  HADİS  Soru 1 : Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel
  prensipler çerçevesi içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir?
  Cevap : Sünnet.

  Soru 2 : Hadis-i Şerif ne demektir?
  Cevap : Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir.

  Soru 3 : Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)’e anlam bakımından Allah (c.c.)’e ait olan
  hadislere ne ad verilir?
  Cevap : Kutsi Hadis.

  Soru 4 : Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz.
  Cevap : Üç çeşittir.
  a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
  b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
  c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.

  Soru 5 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerifleri’nin büyük bir çoğunluğu “Kütübü Sitte”
  olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Bu altı kitabı yazarlarıyla birlikte söyleyiniz.
  Cevap : a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari
  b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim
  c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut
  d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace
  e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi
  f-Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei

  Soru 6 : İslam aleminin en büyük muhaddisidir.(hadis alimidir.) Hicri 194-256 senelerinde yaşamış,
  babası İsmail Bin İbrahimdir. 16 yaşında iken iki büyük hadis kitabını ezberledi.
  İlmini Mekke’de tahsil etti. Daha 18 yaşında iken hadis ravileri ile ilgili hadis kitabı yazdı.
  Daha sonraki 16 yıllık yaptığı çalışma ile “El-Cami’üs Sahih”adlı büyük hadis kitabını yazdı.
  Kendisi “Sahih adlı kitabımı altı yüz bin hadisten seçtim. Yazdığım her hadis için iki rekat
  namaz kıldım.” diye söz eden ve kitabında 7275 sahih hadis bulunan, Kur’an’ı Kerimden
  sonra en büyük kaynak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı kitabın müellifi kimdir?
  Cevap : İmam Buhari hazretleridir.

  Soru 7 : Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’den sonra en büyük hadis kitabı sayılan Ebu Davut isimli
  eserin yazarı olan muhaddisimizdir. 888 miladi yılında Basra’da doğmuştur.
  500.000 Hadis-i Şerif içinden 4800 hadis-i şerifi kitabına almış, hocası Ahmet Bin Hambel’e
  gösterip onun takdirini kazanmıştır. Kitabı Kütübü Sitte’nin 3. Kitabı olarak bilinir.
  Eserindeki tüm hadisleri İslam hükümlerine ait hadisler olan muhaddisimiz kimdir?
  Cevap : İmam-ı Ebu Davut.

  Soru 8 : “Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
  Cevap : İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.

  Soru 9 : Kur’an’ı Kerim ve Sahih-i Buhari’den sonra en değerli kaynak olan Sahih-i Müslim’in
  müellifidir. Hicaz, Mısır, Suriye, Irak, İran ve Türkistan’ı dolaşarak hadis topladı.
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğu her sözü en sağlam kaynaklara dayanarak aldı,
  ezberledi ve kitabına yazdı.30.000 hadisi şerifi topladı ve inceledi. Kitabı Kütübü Sitte’nin
  2. Olan hadisi şeriflere ve Allah’ın Rasülüne aşık olan bu büyük muhaddisimiz kimdir?
  Cevap : İmamı Müslim.

  Soru 10: Kur’an’ı Kerim’den sonra kaynak olan Kütübü Sitte’den Süneni Nesai’nin müellifidir.
  Asıl adı Ahmet Bin Şuayb, lakabı Ebu Abdurrahman’dır. Şam, Horasan, Irak, Hicaz,
  Cezire ve Mısır’ı dolaşıp hadis topladı ve kitabını yazdı. Bundan başka içersinde hiç bir
  zayıf hadisin bulunmadığı “Mücteba” isimli eserini yazdı. Ömrü boyunca Davut (a.s.) gibi
  bir gün yiyip bir gün oruç tutan bu muhaddisimiz kimdir?
  Cevap : İmam-ı Nesai

  Soru 11: Asıl ismi İsa Bin Ebu Muhammed olan, Horasan, Hicaz ve Irak’ı baştan sona kadar
  dolaşarak hadis toplayıp, Kütübü Sitte’den Süneni Tirmizi’yi yazmış muhaddisimiz kimdir?
  Cevap : İmam-ı Tirmizi

  Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Hureyre (r.a.)

  Soru 13: Müttefekun Aleyh ne demektir?
  Cevap : Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).

  Soru 14: Mevzu hadis ne demektir?
  Cevap : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)!in ağzındanmış gibi uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

  Soru 15: Kadın sahabelerden en çok hadis rivayet eden kimdir?
  Cevap : Hz. Aişe (r.anha)’dır.

  Soru 16: Senet nedir?
  Cevap : Hadis-i Şerif’i rivayet eden kişiler zinciridir.

  Soru 17: Metin neye denir?
  Cevap : Senetten sonraki Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözleridir.

  Soru 18: Ravi kimdir?
  Cevap : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in söz ve fiillerini rivayet eden her kişiye ravi denir.

  Soru 19: Hadis nedir?
  Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’e isnat edilen sözler, fiiller, sıfatlar ve peygamberimizin görüpte
  sustuğu şeylerdir.

  Soru 20: Ebu Hureyre’nin asıl adı nedir?
  Cevap : Abdurrahman Bin Sahr’dır.

  Soru 21: Sahih-i Müslim’de kaç hadis vardır?
  Cevap : Tekrarlar dışında 4.000 hadis.

  Soru 22: Tabiin kimdir?
  Cevap : Sahabeden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

  Soru 23: Kaç çeşit hadis vardır?
  Cevap : Üç çeşit; Mütevatir, Meşhur ve Ahat

  Soru 24: Peygamberimiz (s.a.v.)’in bizzat söylediği sözlere ne ad verilir?
  Cevap : Kavli sünnet.

  Soru 25: Peygamberimiz (s.a.v.)’in yaptığı işlere ve bu ibadetlere ne isim verilir?
  Cevap : Fiili sünnet.

  Soru 26: Peygamberimiz (s.a.v.)’in görüpte men etmediği söz ve davranışlara ne ad verilir?
  Cevap : Takriri sünnet.

  Soru 27: Hadis ilminde molla kime denir?
  Cevap : 2.000’den fazla hadis ezberleyene denir.

  Soru 28: Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle bir birinden rivayet ettikleri,
  illetli ve şaz olmaktan uzak hadise ne ad verilir?
  Cevap : Sahih hadis.

  Soru 29: Mevzu hadis uydurma sebepleri nelerdir?
  Cevap : a- Mezhep, kabile ve milletini müdafa etmek gayreti.
  b- İslam düşmanlığı.
  c- Şahsi menfaat kaygısı.
  d- Yöneticilere yaklaşma arzusu.

  Soru 30: Hadisi rivayet eden ravide aranan şartlar nelerdir?
  Cevap : a- Müslüman olmak.
  b- Adaletli olmak.
  c- Zabt sahibi olmak.
  d- Akıl ve baliğ olmak.

  Soru 31: Ayet okumak kaydı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in Allah Teala şöyle buyurmuştur diyerek,
  Allah Teala’ya izafe ettiği hadislere ne ad verilir?
  Cevap : Kutsi Hadis.

  Soru 32: Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine intikal eden bir olay karşısında susarak cevap
  vermesine ne ad verilir?
  Cevap : Takriri sünnet

  Soru 33: Sahih 6 hadis kitabı olan Kütübü Sitte’nin sonuncusu olan hadis kitabının sahibi
  Ebu Abdullah Bin Yezit hicri 209, miladi 824 yılında Kazvin’de doğdu. Arap dili ve
  edebiyatı üzerine derinleşti. Daha sonra tüm çalışmalarını hadisi şerifler üzerinde
  yoğunlaştırdı. En güvenilir ravi ve hadisleri bulmak üzere Irak, Arabistan, Suriye ve
  Mısır gibi İslam beldelerini gezdi. Sonuçta topladığı hadisi şerifleri sünen isimli eserinde
  birleştirdi. Eseri tertibi tekrardan uzak ve kısa oluşuyla tanınmaktadır. Bu büyük muhaddis
  hicri 273, miladi 886 yılında vefat etmiştir. Esas ismini verdiğimiz halk arasında yazdığı
  eserin adıyla anılan imamı tanıdınız mı?
  Cevap : İmam İbni Mace.

  Soru 34: Söz, fiil, takrir ahlaki ve fiziki vasıf olarak Peygamberimiz (s.a.v.)’e izafe edilen her şeyin
  yazılı metnine ne denir.
  Cevap : Hadis

  Soru 35: Kaç çeşit sünnet (hadis) vardır?
  Cevap : 3, (kavli, fiili ve takriri)

  Soru 36: Bir diğerinden almak ve nakletmek şartıyla, hadisi rivayet eden kişilerin Rasulüllah (s.a.v.)’a
  kadar sıralandığı kısma ne ad verilir?
  Cevap : Senet

  Soru 37: Görme ve duymaya dayanarak nesilden nesile nakledilen hadislere ne ad verilir?
  Cevap : Mütevatir hadis

  Soru 38: Hadisin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Yeni

  Soru 39: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözlerine, fiillerine, takririne (hoşgörüsüne), yaratılışındaki ve
  ahlakındaki sıfatlarına hadis denir. Peygamberimizin bu hadisleri iki bölümden oluşmaktadır.
  Kur’an’ı Kerim’in anlaşılmasında bize büyük bir ışık tutan, müslümanların hayatını
  kolaylaştıran hadislerin bu iki bölümünden biri senettir. Diğerini siz söyleyiniz.
  Cevap : Metin.

  Soru 40: Hadisi şerifler kitaplarımıza geçinceye kadar hangi şekillerde rivayet edilmiştir?
  Cevap : Lafsan ve manen

  Soru 41: Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl senetlerle rivayet ettikleri, şazz ve muallel olmayaN hadislere ne ad verilir?
  Cevap : Sahih hadis

  Soru 42: Arapça bir kelime olup, genellikle hadis ilmiyle uğraşan alime ne ad verilir?
  Cevap : Muhaddis

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 9. #9
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  İTİKAT  Soru 1 : İman nedir?
  Cevap : Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul
  edip dil ile tasdik etmektir.

  Soru 2 : İmanın şarları nelerdir?
  Cevap : Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe,
  kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar
  dirilmeye iman etmektir.

  Soru 3 : Hak dinlerin gayesi nelerdir?
  Cevap : Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.

  Soru 4 : İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
  Cevap : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.

  Soru 5 : Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü
  üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
  Cevap : İcma-i Ümmet denir.

  Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap,
  Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında,
  aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
  bu hükümleri verene Fakih denir.
  Cevap : Kıyası Fukaha.

  Soru 7 : İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden
  oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
  Cevap : Mezhep adı verilir.

  Soru 8 : İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
  Cevap : a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
  b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.

  Soru 9 : Allah’ın zati sıfatlarını sayınız.
  Cevap : a- Vücut (Var olması)
  b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)
  c- Beka (Varlığının sonu olmaması)
  d- Vahdaniyet (Bir olması)
  e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
  f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)

  Soru 10: Büyük günahlar nelerdir?
  Cevap : a- Allah (c.c.)’a ortak koşmak.
  b- Haksız yere adam öldürmek.
  c- Namuslu kadına iftira etmek.
  d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
  e- Savaştan kaçmak
  f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
  e- Yetim malı yemek
  g- Mescidi Haram’da günah işlemek
  h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak

  Soru 11: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek
  isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki
  Allah (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler
  veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa
  ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
  Cevap : Esmaül Hüsna

  Soru 12: Allah (c.c.)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya
  ne denir?
  Cevap : Tevhit denir.

  Soru 13: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram
  ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında
  bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
  Cevap : Beytül-Mamur.

  Soru 14: Allah’ın subuti sıfatlarını sayınız.
  Cevap : a- Hayat (Diri olması)
  b- İlim (Her şeyi bilmesi)
  c- Semi (İşitmesi)
  d- Basar (Görmesi)
  e- İrade (Dilemesi)
  f- Kudret (Gücünün yetmesi)
  g- Kelam (Konuşması)
  h- Tekvin (Yaratması)

  Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
  Cevap : a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
  b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
  c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
  d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır.

  Soru 16: Kendilerine Kitap verildiği Kur’an’ı Kerimde bildirilen peygamberler
  hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?
  Cevap : a- Musa(a.s.); Tevrat
  b- Davut(a.s.); Zebur
  c- İsa(a.s.); İncil
  d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an

  Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç
  sahife verildiğini yazınız.
  Cevap : a- Adem(a.s.) 10 sahife
  b- Şit(a.s.) 50 sahife
  c- İdris(a.s.) 30 sahife
  d- İbrahim(a.s.) 10 sahife

  Soru 18: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin
  kaynakları nelerdir?
  Cevap : a- Sağlam duyu organları b- Doğru haber c- Akıl

  Soru 19: İslamın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde
  inanmaya ve Allah (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
  Cevap : İtikat denir.


  Soru 20: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar
  gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı nedir?
  Cevap : İslam.

  Soru 21: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla
  bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir?
  Cevap : Din denir.

  Soru 22: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi
  prensiplere ne ad verilir?
  Cevap : Şeriat.

  Soru 23: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir?
  Cevap : a- Mü’min b- Münafık c- Kafir.

  Soru 24: Allah (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve
  inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir?
  Cevap : Mü’min.

  Soru 25: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?
  Cevap : Kafir.

  Soru 26: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir?
  Cevap : Münafık.

  Soru 27: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı
  olan sistemlere ne ad verilir?
  Cevap : Tağut.

  Soru 28: Allah (c.c.)’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka
  varlıklarıda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?
  Cevap : Müşrik.

  Soru 29: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek
  vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını,
  sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel
  defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Kiramen Katibin.

  Soru 30: İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek
  gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar.
  Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?,
  Kıblen neresidir? şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Münker ve Nekir.

  Soru 31: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
  Cevap : Rıdvan

  Soru 32: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
  Cevap : Malik.

  Soru 33: Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son
  derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
  Cevap : İlliyyun melekleri.

  Soru 34: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz.
  Cevap : a- Sıdk; Doğru sözlü olmak
  b- Emanet; Güvenilir olmak
  c- Tebliğ; Tebliğ etmek
  d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak
  e- İsmet; Günah işlememek.

  Soru 35: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde
  mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı.
  İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti.
  İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
  Cevap : a- Ömrünü nerede tükettiği
  b- Gençliğini nasıl geçirdiği
  c- Malını nereden kazandığı
  d- Malını nereye harcadığını
  e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.

  Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını)
  tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
  Cevap : Mizan

  Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü’minler için
  geniş ve rahat olacak, kafirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri,
  ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?
  Cevap : Sırat Köprüsü.

  Soru 38: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan
  canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici
  dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?
  Cevap : Ecel.

  Soru 39: İslam’ın şartları nelerdir?
  Cevap : 1- Kelime-i Şahadet getirmek
  2- Namaz kılmak
  3- Oruç tutmak
  4- Hacca gitmek
  5- Zekat vermek.

  Soru 40: Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin,
  gerçekten Allah (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o
  olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?
  Cevap : Mucize.

  Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım
  olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?
  Cevap : Keramet.


  Soru 42: Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir
  zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan,
  yerini ancak Rabbimizin bildiği, yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin
  var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve
  Allah (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak
  bildirilen o güzel mekanın ismi nedir?
  Cevap : Cennet.

  Soru 43: Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her
  bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkar mü’minlerinde ceza
  göreceği, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekan olarak
  bildirilen bu yerin ismi nedir?
  Cevap : Cehennem.

  Soru 44: Kainattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan Allah (c.c.)’ın bilmesi,
  dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde
  meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi
  ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?
  Cevap : Kader.

  Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince
  yine Allah (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?
  Cevap : Kaza.

  Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir?
  Cevap : Müslüman olmayıp, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlerdir.

  Soru 47: Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden
  kimseye ne denir?
  Cevap : Fasık.

  Soru 48: Günahı olan mü’minlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere
  erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların Allah (c.c.)’a yalvarmasına ne denir?
  Cevap : Şefaat.

  Soru 49: Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsiniyaptıktan
  sonra, Allah (c.c.)’a güvenip ondan sonrasını Allah (c.c.)’a bırakmaya ne ad verilir?
  Cevap : Tevekkül.

  Soru 50: Karzı hasen ne demektir?
  Cevap : Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)’ın rızası için ödünç para vermektir.

  Soru 51: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?
  Cevap : Ümmet.

  Soru 52: Hasenat ne demektir?
  Cevap : İyi amellere, yapılan iyiliklere denir.

  Soru 53: Cennetteki en büyük nimet nedir?
  Cevap : Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir.  Soru 54: İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmiş gibi
  hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir?
  Cevap : Bidat.

  Soru 55: Yapılan her şeyin sırf Allah (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak
  amele ne denir?
  Cevap : İhlas denir.

  Soru 56: Seyyiat ne demektir?
  Cevap : Kötülükler, günahlar ve suçlardır.

  Soru 57: Münafığın alametleri nelerdir?
  Cevap : Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

  Soru 58: En güçlü insan kimdir?
  Cevap : Öfkesini yenen insandır.

  Soru 59: Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiştir?
  Cevap : Kabe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir.

  Soru 60: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?
  Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari.

  Soru 61: Davetçinin vasıfları nelerdir bir kaç tanesini sayınız
  Cevap : a- Çalışmalarının karşılığını Allah (c.c.)’dan beklemelidir.
  b- Yardımın yalnız Allah (c.c.)’dan olduğunu unutmamalı
  c- Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)’a bırakır
  d- Yumuşak huylu, seven, sevdiren,sevindiren, mütevazi olmalıdır
  e- Korkutucu değil, müjdeleyici olmalıdır
  f- Hareketlerini ve duyu organlarını Kur’an’a göre ayarlamalı ve onunla
  terbiye etmelidir.

  Soru 62: İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri
  devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında
  cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?
  Cevap : Zımmi.

  Soru 63: Ateşten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen,
  insanlar gibi iyileride, kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine
  bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratılmış” olan mahlukların ismi nedir?
  Cevap : Cinler.

  Soru 64: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre, kıyamet günü Allah (c.c.)’ın
  gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir?
  Cevap : a- Adil yöneticiler.
  b- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler.
  c- Camilere kalpten bağlı kimseler.
  d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler.
  e- Makam sahibi bir kadın harama davet ettiğinde “Ben Allah’tan korkarım”
  diyerek reddedenler.
  f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler.
  g- Yalnızken Allah (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler.

  Soru 65: Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?
  Cevap : Ümmeti Muhammed

  Soru 66: İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ateşten yaratılan, daima
  kötülük düşünen, insanları yoldan saptırmaya çalışan, bir adı da iblis olan bu
  yaratığı tanıdınız mı?
  Cevap : Şeytan.

  Soru 67: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir?
  Cevap : a- İlim; Allah (c.c.)’ı, Peygamber (s.a.v.)’i ve İslam dinini delilleri ile bilmek
  b- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek
  c- Davet; Tebliğ görevini yerine getirmek.
  d- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yılmamak

  Soru 68: Allah (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?
  Cevap : Rasül

  Soru 69: Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı?
  Cevap : İnsanlar için.

  Soru 70: İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?
  Cevap : Yeryüzünde Allah (c.c.)’ın halifesidir.

  Soru 71: Kıyamet hangi gün kopacaktır?
  Cevap : Cuma günü.

  Soru 72: Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi alemdir. Kıyamet koptuktan sonra
  bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur.
  Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu alemi bildiniz mi?
  Cevap : Ahiret

  Soru 73: Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?
  Cevap : a- Akıl b- Kalp

  Soru 74: Hakkı batıl, batılı hak yapmaya çalışan nedir?
  Cevap : Tağut

  Soru 75: “Rab” kelimesinin manası nedir?
  Cevap : Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan.
  Soru 76: “İlah” kelimesinin manası nedir?
  Cevap : Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan.

  Soru 77: Gizli şirke iki örnek veriniz.
  Cevap : a- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak
  b- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak
  c- Nam ve şöhret için cihat
  d- Mevki ve makam için ilim.

  Soru 78: Ehli sünnet itikadının mezhep alimlerinin adlarını yazınız.
  Cevap : a- Maturidi b- Eşari

  Soru 79: İslam’ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar?
  Cevap : Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar.

  Soru 80: İlim ile yönetimin çatışmasından ne doğar?
  Cevap : Sosyalizm

  Soru 81: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe
  varmalarına ne denir?
  Cevap : İcma denir.

  Soru 82: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan alimlerin farklı görüş
  bildirmelerine ne denir?
  Cevap : İçtihat

  Soru 83: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?
  Cevap : Kemal sıfatı gereği.

  Soru 84: İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir?
  Cevap : Takva.

  Soru 85: Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek
  ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir?
  Cevap : Belam denir.

  Soru 86: Küfrün çeşitleri nelerdir?
  Cevap : a- Cehli küfür b- İnadi küfür c- Hükmi küfür

  Soru 87: İnsanı küfre götüren haller nelerdir?
  Cevap : a- Kur’an’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek
  b- Kur’an’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak
  c- Din ile alay etmek
  d- Allah’tan ümidi kesmek
  e- Allah’ın azabını emin olmak (Allah bana azap etmez demek)
  f- Gaibden haber verdiğini söyleyen kahinlere inanmak.

  Soru 88: Cennetin Kur’an’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir?
  Cevap : a- Adn b-Meva cenneti
  c- Firdevs cenneti
  d- Mukame cenneti
  e- Naim cenneti
  f- Darul Huld
  g- Darus-Selam
  i- Makamul Emin

  Soru 89: Elfaz-ı Küfür ne demektir?
  Cevap : İnsanı küfre götüren sözler demektir.

  Soru 90: İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü
  için toplanmasına ne ad verilir?
  Cevap : Mahşer.

  Soru 91: İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne
  ad verilir?
  Cevap : Berzah alemi.

  Soru 92: Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a
  iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
  Cevap : Galü Bela

  Soru 93: Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
  Cevap : Haiye, Münafıklar girecek.

  Soru 94: Allah’ın fiili sıfatları nelerdir?
  Cevap : a- Rızk verme b- İhsan etme c- İkramda bulunma
  d- Rıza gösterme e- Muhabbet besleme f- Gazap etme
  g- Öldürme h- Diriltme.

  Soru 95: Tevhidin kısımları nelerdir?
  Cevap : a- Rububiyet tevhidi
  b- Uluhiyet tevhidi
  c- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit.

  Soru 96: Allah’tan başka yaratıcı, rızk verici,Rab, terbiye edici ve kainatın işini
  düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
  Cevap : Rububiyet tevhidi

  Soru 97 : Allah (c.c.)’ı Allah ve Rasülü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde
  Allah (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı
  gereğidir?
  Cevap : İsimlerde ve sıfatlarda tevhit

  Soru 98 : “Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana
  gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım
  Allah (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır?
  Cevap : Zati sıfatlarından Kıdem sıfatının.

  Soru 99: İbadet ederken sadece Allah’ü Teala’ya ihlasla ve O’ndan başka ilah
  olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
  Cevap : Uluhiyet tevhidi

  Soru 100: Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen
  ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela:
  Hz. İsa (a.s.)’ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha
  çocukluğunda bir bulutun takip etmesi. Putların yüzüstü yıkılması gibi. Bu gibi
  harikalara İslami ıstılahta ne ad verilir?
  Cevap : İrhasat

  Soru 101: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarı o Allah (c.c.)’dır. Her iki
  cihandaki eşyanın tasarrufu Allah (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun dilediği
  olur, dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara
  benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur.
  Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına
  gelen Esmaul Hüsna’da yer alan Allah (c.c.)’ın isimlerinden olan bu ismi nedir?
  Cevap : El-Melik

  Soru 102: İçenin niyetine göre şifa olan, Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in susuz kaldıklarında
  ortaya çıkan, hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna,
  Allah (c.c.)’ın Hz. İsmail’i suya kandırması nedeni ile “Sakıyullahı İsmail”,
  inananlara fayda verdiği için “Saibe”, sıhhat ve berekete sebep olduğu için
  “Meymune”, yemeğin yerini tuttuğu için “Kafiye”, içenler rahatlık ve afiyet
  bulduğu için “Afiye” denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından
  kurtulacakları müjdesinden dolayı verilen isim nedir?
  Cevap : Büşra

  Soru 103: Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?
  Cevap : Fıkhi Ekber.

  Soru 104: Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in
  tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.
  Bunlar:
  a- Nefsi Emmare
  b- Nefsi Levvame
  c- Nefsi Mutmainne
  d- Nefsi Safiyye (Kamile)
  e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim saymadığımız diğer ikisini de siz söyleyiniz?
  Cevap : Nefsi Mülhime ve nefsi Raziye

  Soru 105: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken kaç merhale vardır?
  Cevap : 4 merhale vardır:
  a- Şeriat
  b- Tarikat
  c- Marifet
  d- Hakikat


  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster

 10. #10
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  32
  Mesajlar
  10.944
  Tecrübe Puanı
  230

  Standart

  HALİFE VE SAHABE  Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve
  müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir?
  Cevap : Sahabe.

  Soru 2 : Tabiin kime denir?
  Cevap : Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.

  Soru 3 : Tebeut Tabiin kimlere denir?
  Cevap : Tabiini gören kimselerdir.

  Soru 4 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme
  şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
  Cevap : Muhadram.

  Soru 5 : Hulefai Raşidin kime denir sırasıyla sayınız?
  Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.
  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali (r.a.)

  Soru 6 : Aşerei mübeşşire ne demektir ve kimlerdir.
  Cevap : Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali
  e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas f- Hz. Zeyd Bin Sabit
  g- Hz. Talha Bin Ubeydullah h-Hz. Zübeyr Bin Avvam
  i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah j- Hz. Abdurrahman B. Avf

  Soru 7 : İslam devletini kurmak için Mekke’nin şirk ortamından Medine’ye göç eden
  Mekkeli müslümanlara ne ad verilir?
  Cevap : Muhacir.

  Soru 8 : Mekke’den göç eden müslümanlara yardım eden, ellerindeki mallarının yarısını veren,
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlara ne ad verilir?
  Cevap : Ensar.

  Soru 9 : Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Seleme (Abdullah)

  Soru 10: İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek şehitleri?
  Cevap : Yasir ve eşi Sümeyye hatun.

  Soru 11: Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı,
  kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu kimdir?
  Cevap : Hz. Hüseyin (r.a.)

  Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok
  sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Hureyre (r.a.).


  Soru 13: Kur’an’ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.)’in teklifini
  kabul eden sahabe olup hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe’nin yanına vararak Kur’an’ı
  Azimüşşan’ın Rahman suresini slogan atarcasına Mekkeli müşriklere okuyan ve Bedir
  savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Abdullah Bin Mesut (r.a.)

  Soru 14: İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in
  “Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin”
  denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine
  “Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve
  “Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

  Soru 15: Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp
  cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”
  meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan, şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir?
  Cevap : Hz. Hanzala (r.a.)

  Soru 16: Medineli ensarların en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devesi hicrette
  onun evinin önüne çökerek onun misafiri olmuştu. Yaşadığı dönemde İslam’ın tüm
  savaşlarına katılmış, Hz. Muaviye’nin emri ile Bizans üzerine giden orduda yerini almış
  93 yaşında İstanbul (Bizans) seferinde şehit olmuş, seneler sonra mezarı Akşemseddin
  tarafından bulunmuş adına türbe ve cami inşaat edilmiş ve hala İstanbul’un bir semti ismi
  ile anılan bu büyük sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)

  Soru 17: Müşrikken Uhut savaşında İslam ordusunun okçular kısmındaki boşluğundan faydalanıp
  İslam ordusunu zor durumda bırakan, müslüman olduktan sonra Mute savaşında kazandığı
  başarı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine : “O Allah (c.c.)’ın kılıçlarından bir kılıçtır”
  dediği ömrünü harp meydanlarında geçiren Allah’ın kılıcı (seyfullah) lakabını taşıyan bir
  sahabedir. Vücudunda kılıç değmedik yer kalmayan, fakat şehitlik nasip olmayan bu
  komutan sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Halit Bin Velit (r.a.)

  Soru 18: İslam tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği, Esedullah (Allah’ın Aslanı) lakaplı,
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcası olan, uhut savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli
  bir kölenin attığı mızrakla şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Hamza (r.a.)

  Soru 19: Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
  sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip bu
  zamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu
  sevgili torununun ismini söyleyiniz?
  Cevap : Hz. Hasan (r.a.)

  Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk eşi ve onun 7 çocuğu olan (Kasım, Tahir, Tayyip,
  Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma) isimlerindeki evlatlarının annesidir.
  İslam ümmetinin kadınların hayırlısı olarak bildirdiği ilk zevcesinin ismi nedir?
  Cevap : Hz. Haticetül Kübra (r.anha)

  Soru 21: Müslümanların gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaşları ile birlikte Mekke dışına
  ibadet etmek için giden, ibadet etmeleri müşrikler tarafından rahatsız edilince bir deve
  kemiğini alarak müşriklerin birinin kafasına vurarak İslam’da ilk kan döken sahabe
  olmuştur. Aynı zamanda düşmana savaşta ilk oku atan sahabe ünvanını taşıyan ve
  cennetle müjdelenen kimdir?
  Cevap : Hz. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.).

  Soru 22: Kureyş’in en asil ailesine mensup, haya örneği bir insandır. İlk müslümanlardan olduğu
  gibi yaşarken cennetle müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayrı ayrı
  zamanlarda iki kızı ile evlenmiş olduğu için kendisine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabı
  verilmiş, Habeşistan’a yapılan ilk hicrete iştirak etmiş, İslam’ın üçüncü halifesi olmuş,
  vahiy katipliği yaptığı gibi 146 hadiste rivayet etmiş olan ve Kur’an okurken şehit edilen
  kendisinden meleklerin dahi haya ettiği bu büyük sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Osman Bin Avf (r.a.)

  Soru 23: İslam tarihinde Hattabın oğlu olarak bilinen, cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduğu
  gibi İslam’ında ikinci halifesidir. 40.cı müslüman olarak İslam’ı kabul etmiş, cahiliyye
  döneminde kızını diri olarak toprağa gömmüş ama İslam’ı kabulünden sonra ise ruhu
  karıncayı dahi incitmeyecek kadar incelmiş, halifelik döneminde dünyada bir daha
  benzeri çok zor yaşanacak adaleti gerçekleştirmiş ve sonunda 63 yaşında iken mecusi
  bir köle tarafından hançerlenerek şehit edildi. Yüzüğünde “Nasihat isteyene ölüm yeter”
  yazılı olan adaletin sahibi İslam’ın ikinci halifesi bu sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Ömer-ül Faruk (Ömer Bin Hattab) (r.a.)

  Soru 24: İslamiyet’i kabul ederken “Allah (c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib’e mi
  sordu ki, ben iman edeceğim zaman ona sorayım” diyen ve kabul eden,
  Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcasının oğlu, İslam’a ilk giren çocuk, cennetle
  müjdelenenlerden, dört halifenin dördüncüsü, Hz. Fatıma (r.anha) validemizin kocası,
  Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babası, Allah (c.c.) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Ali (r.a.)

  Soru 25: Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Zer Gifari (r.a.)

  Soru 26: Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi
  Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu. Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz
  olarak veren bir devlet kuruluşu idi. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu
  halka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın
  tabi hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere ne ad verilir?
  Cevap : İfta Mahkemeleri.

  Soru 27: Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
  girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken
  Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak kalıp vücudunun bir
  parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
  Cevap : Talha Bin Ubeydullah (r.a.)

  Soru 28: Erkam (r.a.)’ın evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasulüllah (s.a.v.)
  tarafından Medine’ye yollandı. Medine’de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazı
  o kıldırdı. Uhut’ta müslümanların sancağını taşırken şehit oldu. Önceden zengin bir
  ailenin çocuğu iken, müslüman olup şehit edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek
  kadar bir örtüsü dahi olmayan bu sahabe kimdir?
  Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.)

  Soru 29: İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan
  gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ
  edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle
  anılan bu misafirperver sahabe kimdir?
  Cevap : Erkam Bin Erkam (r.a.)

  Soru 30: İslam’a ilk giren sekiz kişiden biri, cennetle müjdelenen on kişiden biri,
  Hz.Ömer (r.a.)’dan sonraki halife seçimindeki Şura heyetindeki altı kişiden biri,
  cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday, un ve yiyecek yüklü 700 deveden
  oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe kimdir?
  Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.)

  Soru 31: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr mağarasında
  gizlendiklerinde üç gün müddetince onlara yemek taşıyan insan o civarda koyun otlatan
  bir insandı. Allah (c.c.) habibine onun eliyle yardım ediyordu. Bu sahabe kimdi?
  Cevap : Amir Bin Füheyre (r.a.)

  Soru 32: Aslen İranlı olan ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu
  olup ailesinin inancı kendisini tatmin etmedi ve Hıristiyanlığı duyunca Hıristiyan olup
  yıllarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin etmedi ve Allah Resulü (s.a.v.)’i duydu.
  İslam’ı kabul etmek için Mekke’ye doğru gelirken onu yol arkadaşları köle diye bir
  Medineli yahudiye sattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Medine’ye geldiğini
  hurma dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu
  müslümanlar kölelikten kurtarmak için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye
  vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve müslüman oldu. Böylece o
  kölelikten, yahudi dininden, hurmalıkta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı
  öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan
  büyük sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Selman-ı Farisi (r.a.)

  Soru 33: Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy
  katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi.
  Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir
  döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başı da olan
  bu sahabe kimdir?
  Cevap : Zeyd Bin Sabit (r.a.)

  Soru 34: İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
  Cevap : Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)

  Soru 35: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu,
  Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
  komutan atanan sahabe kimdir?
  Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.)

  Soru 36: Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i
  korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)

  Soru 37: Hicretin 49. Senesinde , içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu
  Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı.
  Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir?
  Cevap : Süfyan İbni Avf (r.a.)

  Soru 38: Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı ki bunlarla
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı konuşmamış, selamlarını almamış ve
  selam vermemişlerdi. Ne zaman ki pişmanlıklarını tövbe ile Allah (c.c.)’a kabul
  ettirmişler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Allah (c.c.)’ın izni ile konuşmuşlardı.
  Haklarında ayet inen bu üç sahabe hangileridir?
  Cevap : Kab Bin Malik, Murare Bin Nebi, Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm)

  Soru 39: Hz. Bilali Habeşi’ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence
  yapan kafir kimdi ve bu kafirin akıbeti ne oldu.
  Cevap : Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.

  Soru 40: Annesi, Rasulüllah (s.a.v.)’i korumak için silah kuşanan ilk kadın, babası akabede
  biat eden yetmiş kişiden biri, kardeşi Uhut’ta kendini Hz. Peygamber (s.a.v.) için feda
  edenlerden, Necid’te peygamberlik iddiasında bulunan Müseyleme’ye Hz. Peygamber
  Efendimiz (s.a.v.)în mektubunu götürmüş orada vücudu parça parça doğranarak şehit
  edilen sahabe kimdir?
  Cevap : Habib İbni Zeyd (r.a.)

  Soru 41: Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup
  Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul
  etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.)
  çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe kimdi?
  Cevap : Kab Bin Züheyr (r.a.)

  Soru 42: İslam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Basir (r.a.)

  Soru 43: Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti
  (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım”
  diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.)

  Soru 44: Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir?
  Cevap : Abdullah Bin Ubey Bin Selul

  Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır.
  Bu iki sahabe kimlerdir?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)

  Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halasıdır. Kardeşi Allah’ın aslanı lakabıyla anılan
  Hz. Hamza, oğlu Peygamberimiz (s.a.v.)’in yardımcısı Zübeyr İbni Avvam’dır.
  Uhut savaşında müslümanlara su taşıyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalnız kalmış görünce
  su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılan, kahramanca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i
  savunan, kardeşi Hz. Hamza’nın parçalanmış vücudunun başında “Vallahi sabredeceğim,
  bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu” diyen sahabe hanım kimdir?
  Cevap : Safiyye Binti Abdulmuttalip (r.anha)

  Soru 47: Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
  huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir?
  Cevap : Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)

  Soru 48: Hz. Ömer (r.a.)’in Sad Bin Ebi Vakkas komutasında 8000 müslümanı 60000 kafire
  karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus’la, Rüstem’i öldürerek kazanılan
  savaş hangisidir?
  Cevap : Kadisiye savaşı.

  Soru 49: Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına
  gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya
  karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve
  cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan insan kimdir?
  Cevap : Cerce (Corci)

  Soru 50: Hz. Osman (r.a.)’ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) işaretiyle oluşan “Şura Heyeti”
  kimlerden ibaretti?
  Cevap : a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
  b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.)
  c- Hz. Ali (r.a.)
  d- Hz. Osman (r.a.)
  e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.)
  f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.)
  g- İhtilaf olması halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.)

  Soru 51: İki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (r.a.) taraftarları diğeri ise
  Hz. Muaviye (r.a.) taraftarları arasında yapılan çarpışmanın İslam tarihindeki ismi nedir?
  Cevap : Sıffın olayı

  Soru 52: Hz. Hatice (r.a.)’nin erkek kardeşinin oğludur. Kabeyi Muazzama’nın içinde
  doğmuş olan tek kişidir. Ancak Mekke fethedildiği gün müslüman olmuştur.
  Bu geç kalışından dolayı büyük pişmanlık duymuş, uzun süre ağlamış, Darun Nedve adı
  verilen tarihi evini satarak geçmişin acı izlerini silmek istemiştir. Bütün varlığıyla İslam’a
  yönelmiş, bütün malını Allah (c.c.) yolunda harcamış olan bu sahabe kimdir?
  Cevap : Hakim İbni Hazam (r.a.)

  Soru 53: Hz. Ali (r.a.)’ın oğlu Hz. Hasan’a iyi muhafaza etmesi gerektiğini söyleyerek
  sekiz tane tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeler nelerdir.
  Cevap : a- Zenginliklerin en büyüğü akıldır
  b- Fakirliklerin en büyüğü ahmaklıktır
  c- Vahşetin en büyüğü kibirdir
  d- Meziyetlerin en büyüğü güzel ahlaktır
  e- Ahmaklarla arkadaş olma
  f- Yalancılarla dost olma
  g- Cimrilerle arkadaşlık kurma
  h- Dine lakayt olanlarla dostluk kurma.

  Soru 54: Hz. Bilal’i özgürlüğüne kim kavuşturdu?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

  Soru 55: Gördükleri işkencelerden dolayı müslümanlar göç etmek zorunda
  kalmışlardır. Müslümanların göç ettiği yerlerin ismini söyleyiniz?
  Cevap : Habeşistan ve Medine.

  Soru 56: Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)

  Soru 57: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?
  Cevap : Hz. Ali (r.a.)

  Soru 58: Habeşistan’a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı?
  Cevap : 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.

  Soru 59: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayırında
  içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın de bulunduğu
  bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs kimdir?
  Cevap : Kus Bin Saide

  Soru 60: Müslümanların İslam’ın beşinci halifesi dedikleri Emevi halifesi kimdir?
  Cevap : Ömer Bin Abdulaziz (r.a.)

  Soru 61: Hz. Ebu Bekir kaç yıl halifelik yaptı?
  Cevap : Iki sene, üç ay, sekiz gün.

  Soru 62: Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını
  kime vermişti?
  Cevap : Osman Bin Talha (r.a.)

  Soru 63: Bedir savaşında oğlu Abdurrahman’ı müşrikler içinde görüp onunla dövüşmek
  istediğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izin vermediği sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

  Soru 64: Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı?
  Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.)

  Soru 65: Kudüs hangi halife zamanında fethedildi?
  Cevap : Hz. Ömer (r.a.) zamanında

  Soru 66: Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne
  batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)

  Soru 67: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce
  müslümanların abluka altında alındıkları sırada Mekke’de dünyaya geldi.
  Rasulüllah (s.a.v.)’in terbiyesinde yetişti ve duasını aldı. Hicretin 27.ci yılında
  Afrika fütuhatına, 48.ci yılında Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile İstanbul seferine katıldı.
  Hz. Ali (r.a.) zamanında Basra valiliği yapan bu sahabe kimdir?
  Cevap : Abdullah İbni Abbas (r.a.)

  Soru 68: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den “Genişliği, gökler ve yer kadar olan cennet”
  sözünü duyunca bir anda ruhunda fırtınalar koptu. “Gökler ve yer kadar”
  diyerek hayal etmeye çalıştı onu. Bedir, çölde bir kum tanesi kadar küçüktü şimdi.
  Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi, bir an önce oraya kavuşmalıyım, dedi.
  Eline bir kaç hurma aldı ve yemeye başladı. Fakat ne garip, yediği her hurma, bir
  öncekinden daha lezzetsizdi. Durdu. Yiyecek zamanı varmıydı? Hayır, bu çok uzun bir
  süre, dedi. Elindeki hurmaları fırlattı. Atını savaş alanına sürdü. Dövüşüyor ve şu beyitleri
  söylüyordu: “Cihatta sabırla, Allah’a takva ve salih amel azığıyla koşmak. Her azık
  tükenmeye mahkum. İyilik ve takvada yalnız hakikat.” Yolunuz Bedir’e düşerse bir gün,
  duvarlarla çevrili bir alan göreceksiniz. Girin kapıdan, yürüyün ince beton yoldan.
  İşte küçük boş bir havuz, hayır havuz değil, vardınız onun yanına. Orada yatan 14 kişiden
  biridir. Sorun nasıl attı hurmaları elinden! Sorun! Kimdir bu sahabe?
  Cevap : Umeyr Bin El Humam (r.a.)

  Soru 69: Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde
  Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine almıştı?
  Cevap : Mutim Bin Adiyy

  Soru 70: Henüz müslüman olmamış Ebu Talha’nın evlenme teklifini “Eğer müslüman olursan,
  işte o benim mehrim olsun, evlenelim, başka bir şey istemem” sözleriyle cevap veren
  hanım sahabe kimdir?
  Cevap : Rümeysa (r.anha)

  Soru 71: Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde
  olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu:
  “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla
  birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe?
  Cevap : Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)

  Soru 72: Müslüman olanların 14.cüsüdür. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etmiştir.
  Bedir savaşında yararlıklar göstermiştir. Hicretin 2.ci yılında vefat ettiğinde,
  Hz. Peygamber (s.a.v.) cenazesi üzerine kapanıp onu öpmüş, ağlamış ve tabuta
  konulduğu sırada: “Ey Osman ne mutlu sana! Şimdi devlet saadet senin içindir.
  Ne dünya sana bir hülle (elbise) giydirdi, ne de sen dünyaya bir kıymet verdin.
  ” Buyurmuştur. Eskimiş ehramıyla kefenlenen bu sahabe kimdir?
  Cevap : Osman İbni Mazun (r.a.)

  Soru 73: Bir gün bir toplulukta Rasulüllah (s.a.v.) efendimiz sırayla: “Bugün sizden
  kim oruçlu olarak sabahladı? Sizden kim bugün bir hastayı sordu?
  Bugün sizden kim bir cenazede hazır bulundu? Bugün sizden kim bir yoksulu
  doyurdu?” sorularını sordu. Sahabeden sadece bir kişi “Ben ya Rasulüllah”
  diye cevap veriyordu. Bu sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

  Soru 74: İsrail oğullarından ve Yusuf (a.s.)’ın soyundandır. Kur’an ile Tevrat arasındaki
  benzeyişliğe dikkat çekerek kavmine: “Musa’ya nazil olan Tevrat’ı Allah kelamı
  kabul edipte Muhammed (s.a.v.)’e nazil olan Kur’an’ı inkar etmek zulümdür”
  diyerek müslüman olmuştur. Ahkaf suresinin 10 ayeti sonuna kadar kendisi için nazil
  olan bu sahabe kimdir?
  Cevap : Abdullah İbni Selam (r.a.)

  Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç
  olarak alan hicri takvimi kim başlatmıştır?
  Cevap : Hz. Ömer (r.a.)

  Soru 76: Mekke fethedildiğinde Kabe’nin anahtarını Rasulüllah (s.a.v.) kime vermiştir?
  Cevap : Osman Bin Talha (r.a.)’a

  Soru 77: Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha)

  Soru 78: Tarık Bin Ziyad size neyi hatırlatıyor?
  Cevap : Endülüs’ün fethini

  Soru 79: Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe kimdir?
  Cevap : Saat Bin Muaz (r.a.)

  Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe kimdir?
  Cevap : Muaz Bin Cebel (r.a.)

  Soru 81: İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen
  şahıs kimdir?
  Cevap : Kab Bin Eşref

  Soru 82: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna
  vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
  Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı kıldıran sahabe kimdir?
  Cevap : Esad Bin Zürare (r.a.)

  Soru 83: Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savaşında düşmanı gözetlemek için
  görevlendirdiği sahabe kimdir?
  Cevap : Huzeyfe (r.a.)

  Soru 84: “Bana uyarıcı ihtarlar yapmadıkça, sizde hayır yoktur. Sizlerden gelen bu
  uyarıları güzel karşılamadıkça biz de hayır yoktur”
  Cevap : Hz. Ömer (r.a.)

  Soru 85: “Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem, malımı
  parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hal üzere ölsem, fakat gönlümde
  Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı da bir nefret
  duygusu taşımazsam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem” diyen sahabe kimdir?
  Cevap : Abdullah Bin Ömer (r.a.)

  Soru 86: Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe kimdir?
  Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.)

  Soru 87: İslam tarihinde kim ilk olarak oğlunun halife olmasını vasiyet etmiştir?
  Cevap : Muaviye oğlu Yezid’e

  Soru 88: Kadisiye savaşında Rüstem’e gidip “Biz dileyenleri kula kulluktan kurtarıp
  yalnız Allah (c.c.)’a kul yapmaya, insanları batıl düzenlerin zulmünden kurtarıp
  İslam’ın adaletine koymak için gönderildik” diyen elçinin adı nedir?
  Cevap : Rabi Bin Amr

  Soru 89: 8-10 yaşlarında esir edilerek köle pazarında satıldı. İlk müslüman olanlardan
  olan sahabeler arasında yer alır. Çocuk yaşta babasıyla, Allah Resulü (s.a.v.)
  arasında “Kimi tercih ediyorsun” sorusuna “Ya Rasulüllah sizin üzerinize hiç bir
  kimseyi tercih edemem, benim annem de, babam da sensin” diyerek peygamber
  sevgisinin anne ve baba sevgisinin üstünde olduğunu belirtmiştir.
  Peygamberimiz (s.a.v.) Taif’te müşrikler tarafından taşlandığında vücudunu taşlara
  karşı tutarak liderini korumaya çalışmıştır. Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen yegane
  sahabe olup, “Allah Resulünün sevgilisi” lakabıyla şereflenmiştir.
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Bir çok defasında gazvelere çıktığında yerine onu
  vekil bırakırdı. Bedir savaşından itibaren, şehit düştüğü Mute savaşına kadar
  yapılan bütün gazvelere katılmıştır. Savaş meydanlarında ok atmada pek maharetli
  ve becerikliydi. Mute’de şehit olduğunu duyduğunda gözleri yaşaran peygamber
  Efendimiz (s.a.v.): “Bu göz yaşları sevgilinin sevgiye olan iştiyakı” dediği sahabe kimdir?
  Cevap : Zeyd İbni Harise (r.a.)

  Soru 90: İlk müslümanlardan olup, Hz. Ali (r.a.)’ın abisidir. Kendisinin tanındığı
  meşhur ismi vefatı esnasında, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği
  bir söz üzerine söylene gelmiş ve o isimle meşhur olmuştur. Habeşistan’a
  hicret eden müslümanların içinde bulunmuş ve Habeş kralı Necaşi’ye
  karşı müslümanların sözcülüğünü yapmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in:
  “Zeyd şehit olursa o, o şehit düşerse Abdullah Bin Revaha, O da şehit
  düşerse asker kimi isterse onu komutan yapsın” dediği savaşta şehit düşen
  ikinci sıradaki komutandır. İsmini de bu savaşta şehit oluş şekliyle almıştır.
  Bu komutanın adını ve hangi savaşta şehit olduğunu yazınız.
  Cevap : Caferi Tayyar (r.a.) - Mute savaşı

  Soru 91: Şerefli tarihimiz nice kahramanlıklara sahne oldu. Nice çileler çekildi, nice
  şehitler verildi. İşte İslam’ın ilk yıllarında bir sahabe bu çile ve işkenceye
  maruz kaldı. Dövüldü, sövüldü, fakat asla dininden dönmedi. Kızgın korlara
  yatırıldı. O korları çiçeğe çevirmedi Allah, kuluma cennette çok nimetler
  vereyim diye, örnek olsun ondan sonra gelecek rahatını seven müslümanlara
  diye. İşte o mübarek insanın kemikleri görünecek şekilde yanıktı sırtı. Yanık
  sırtını Hz. Ömer (r.a.)’a göstererek “Ya Ömer neydi o ilk günlerde çektiğimiz
  çileler” diyordu. Bu çilekeş sahabe kimdir?
  Cevap : Habbab Bin Ered (r.a.)

  Soru 92: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 571 yılında
  dünyaya geldi. İnsanları kölelikten, putlara kulluktan kurtarmak ve temizlemek
  için gelmiştir. Uzak-yakın demeden bütün insanlara vahiy kültürünü sunmuştur.
  Kimileri inkar etti. İnkar edenler müslümanları ümitsizliğe düşürmedi. Kimileri
  iman etti, grup grup Allah’ın dinine girdi. Onlar da müslümanları şımartmadı,
  şükrünü artırdı. Bunlar Mekkeli, Medineli, Taifli, Faslı olup İslam’a gönül
  vermişlerdi. Bunlardan biri de Rum diyarlarından gelen ve sapsarı rengiyle bu
  hayır ummanına bir çeşni katan sahabe kimdir?
  Cevap : Süheyl Er Rumi (r.a.)


  Soru 93: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sır katibinin ismi nedir?
  Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.)

  Soru 94: Medine’de kurulmuş yeni İslam devletinin, Mekke müşrik devletiyle yaptığı
  ilk yazılı anlaşma Hudeybiye anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın şartlarından bir tanesi
  şu şekilde idi. Mekke’de müslüman olup, gizlice Medine devletine sığınanların
  geriye iadesi idi. Bu anlaşma gereği Medine’ye kaçamayan, yeni müslüman olmuş
  olan müslümanlar, çareyi Mekke ile Şam arasında El-İss diye adlandırılan yerde
  bir müslüman sahabenin kurmuş olduğu gerilla kampına katılmakta buluyorlardı.
  Bu gerilla kampına katılan ve eğitilen sahabeler, Mekkeli müşriklerin Şam tarafına
  gönderdikleri ticaret kervanlarını basarak mallarına el koyuyorlar ve sürücüleri de
  esir alıyorlardı. Bu durumdan tedirgin olan Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber (s.a.v.)’e
  müracaat ederek Hudeybiye anlaşmasının ilgili maddesinin kaldırılmasını ve bu gerilla
  kampının dağıtılmasını istediler. Bu gerilla kampını kurarak yöneten sahabe ve bu gerilla
  kampının ismi nedir?
  Cevap : Ebu Basır ve Ebu Basır Kampı

  Soru 95: Hilafetin hakemler vasıtası ile tespit edilmesine karar verilen sıffın hadisesinden sonra
  (Hüküm ancak Allah (c.c.)’a aittir) ayetini delil göstererek hakem olayını küfür addeden
  müslümanlara ne ad verilir?
  Cevap : Harici

  Soru 96: Ashabtan ve İslam’ı ilk kabul edenlerdendir. En çok hadis rivayet edendir.
  Hz. Ömer (r.a.)’ın hilafeti döneminde Bahreyn ve Medine’de valilik yapmıştır.
  Kedileri çok sevdiğinden dolayı Peygamberimiz (s.a.v.) kedilerin babası anlamına
  gelen Ebu Hureyre lakabını vermiştir. Kendisi de bu isimden hoşlandığından İslam
  tarihinde bu isimle anılmaktadır. Ebu Hureyre (r.a.)’ın asıl ismi nedir?
  Cevap : Abdullah

  Soru 97: Hendek gazvesinden sonraki zaman içersinde müşrikler, daha önce savaşlarda
  ölen Kureyş büyüklerinin yerini dolduramıyor ve halka fazla tesir edemiyorlardı.
  Her ne kadar büyüklerinin yolundan gitmiş olsalarda Hicretin 6.yılında
  Peygamberimiz (s.a.v.) görmüş olduğu bir rüya üzerine umre yapmaya hazırlandı.
  Etrafındaki müslüman kabilelere haber gönderdi. Fakat bunlar “Muhammed can
  düşmanlarının içine giderek kendini tehlikeye atıyor” düşüncesiyle birer bahane
  uydurarak Mekke’ye gitmekten çekindiler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.)
  Medineli müslümanlardan meydana gelen 1500 kişilik bir toplulukla yola çıktı.
  Fakat kafile Hudeybiye mevkiine yaklaştığında, müşrikler müslümanların Mekke’ye
  girmelerine izin vermeyeceklerini söylediler. Ve sadece müslümanları vekaleten bir
  kişinin Mekke’yi ziyaretine izin verdiler. Ve bu iş için nihayet Hz. Osman (r.a.) seçildi
  ve gönderildi. Fakat Hz. Osman müşrikler tarafından göz hapsine alındı. Kureyşin bu
  hareketi müslümanlar arasında Osman öldürüldü diye haber yayılmasına sebep oldu.
  Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) artık muharebe etmedikçe dönmeyiz dedi ve
  orada bulunan müslümanlardan bir tanesi hariç “ölüm var dönüm yok” diyerek
  Semure adı verilen ağacın altında tek tek biat aldı. Bu biatin adını ve
  peygamberimiz (s.a.v.)’e biat vermek nasip olmayan o bir kişi niçin biat vermemiştir?
  Cevap : Rıdvan biati - Kırmızı renkli devesini aramayı biate tercih ettiği için

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster


 

Benzer Konular

 1. isminizin anlamini ögrenmek istermisiniz
  By neset in forum TATLI SOHBET ODASI
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 11.03.2011, 14:13
 2. KUR’AN’I KERİM İşte yüce kitabımız...soru cevap
  By kartal56 in forum İSLAMÎYET (GENEL)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 30.06.2009, 18:49
 3. öğrencilerin yazılıda verdiği komik cevaplar
  By nesta_34 in forum GEYİK - GIR GIR - ŞAMATA
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.06.2009, 21:09
 4. Bilgisayarla İle İlgili 180 Soru Ve Cevap ** Mutlaka Okuyun **
  By nesta_34 in forum İNTERNET ve GÜVENLİK
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.04.2009, 15:15
 5. peygamberler tarihi ile ilgili soru ve cevaplar
  By by_ex in forum İSLAMİ SORULAR VE CEVAPLAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.10.2008, 11:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •