3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  MODERATOR Array
  Üyelik tarihi
  28.09.2005
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.592
  Tecrübe Puanı
  47

  Standart KUR’AN’I KERİM İşte yüce kitabımız...soru cevap

  Soru : Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş tamamlanmıştır?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim 22 sene 2 ay 22 günde inmiştir.

  Soru : Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
  Cevap : Vahy denir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de bulunan adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir?
  Cevap : Sure ismi verilir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?
  Cevap : Mushaf adı verilir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim ayet ayet sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi. İşte yücekitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.

  Soru : Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
  Cevap : Tefsir denir.

  Soru : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
  Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
  a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
  b- Dirayet tefsiri : Ayet hadis ve akli felsefi güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

  Soru : Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?
  Cevap : Meal adı verilir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?
  Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.

  Soru : Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllı Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
  Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
  Cevap : Fatiha suresi.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?
  Cevap : Nas suresi.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
  Cevap : Ya-sin suresi.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir?
  Cevap : Kevser suresidir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 114 defa.

  Soru : Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd (r.a.).

  Soru : Hurf’u Seb’a nedir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?
  Cevap : Mücadele suresi.

  Soru : Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 2697 defa.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Meryem.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
  Cevap : Maide suresinin 3. Ayetidir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur?
  Cevap : Tövbe suresi.

  Soru : Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?
  Cevap : Neml suresi.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.
  Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen Seyyit Kutup Bursalı İsmail Hakkı Muhammet Ali Sabuni Mevdudi Mahmut Ustaosmanoğlu Elmalılı Hamdi Yazır Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.

  Soru : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?
  Cevap : İhlas suresi.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
  Cevap : Karınca.

  Soru : Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı. İmamı Şafi hazretleri “Kur’an’dan sadece bu sure nazil olsaydı insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi. Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz.
  Cevap : Asr suresi. Manası; “Asra yemin olsun ki muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır). Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır.”

  Soru : Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?
  Cevap : Medine’de.

  Soru : Kur’an’ı Kerim2de kaç cüz vardır?
  Cevap : 30 cüz.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi 282. Ayetidir.

  Soru : Kur’an2ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 66 defa.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 126 defa.

  Soru : Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
  Cevap : Abdullah bin Mesut (r.a.).
  Soru : Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı
  Cevap : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için.

  Soru : Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

  Soru : Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
  Cevap : Hz. Osman (r.a.).

  Soru : Kitap Furkan Mushaf Bürhan Hablullah Hablülmetin Kelamullah Zikr Hüda Nur Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim’in.

  Soru : “Hepiniz topyekün Allah’ın ipine sarılın ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen “Allah’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?
  Cevap : Kur’an Kur’an hükümleri Mesajullah.

  Soru : Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd bin Sabit.

  Soru : Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
  Cevap : Hıristiyanlar.

  Soru : Hz. Ömer Rasülullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle “Ben orada olsaydım mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?
  Cevap : Naziat suresi.

  Soru : Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarı etkilenen ve Islam’ı kabul ederim korkusuyla eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim daha okuma” diyen kişi kimdir?
  Cevap : Utbe b. Rabia.


  Soru : Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
  Cevap : Kab b. Malik.

  Soru : Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın atarken okuması tavsiye edilen “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri.


  Soru : Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
  Cevap : Elemneşrah suresi.

  Soru : Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  Cevap : Muhammed suresi.

  Soru : Kıyamet günü Allah (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  Cevap : Rahman suresi.

  Soru : Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?
  Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.

  Soru : Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
  Cevap : Maide suresi 5 ve 6.


  Soru : Kur’an’ı Kerim’in bir çok adı vardır. Furkan Kitap Zikir Tenzil bunlar arasındadır. Kur’an’ın birde sıfatları vardır. Bunlardan bazılarıda Mübin Kerim Nur Hüda Rahmet Şifa Mev’ize Büşra Beşir Nezir ve Aziz’dir. Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır. 1- Tedricen ayet ayet sure sure inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması 4- Allah’ın kelamı olması söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz.
  Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi.

  Soru : Allah’ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur’an’ Kerim son peygamberin kitabıdır. Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
  Cevap : Mekki ayetlerin konusu “İtikat” Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür.

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız.
  Cevap : Bakara ve Al-i İmran sureleridir.

  Soru : Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de “Dünyada olacak her şey dünya yaratılmadan evvel ezelde “oraya” yazılmış takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. ” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir?
  Cevap : Levh-i Mahfuz.

  Soru : Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
  Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler

  Soru : Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah’ü Teala buyuruyor ki; “Ey insanlar! Zannın çoğundan sakınınız. Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul edendir acıyandır.”
  Cevap : Hucurat suresi.

  Soru : Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?
  Cevap : Kıraatı Asım

  Soru : 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?
  Cevap : Yasin 40

  Soru : Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Yusuf Hud ve Yunus sureleri

  Soru : Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır. Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir?
  Cevap : Gafir suresi

 2. #2
  PRENSES Array
  Üyelik tarihi
  16.02.2009
  Yer
  ((KuRTaLaN))
  Mesajlar
  3.122
  Tecrübe Puanı
  75

  Standart

  GüZeL paylaşim için çook tşkler saolsın
  (Y@L@Ncı ^^^kraL^^)

 3. #3
  Teğmen Array
  Üyelik tarihi
  15.09.2005
  Yer
  Siirt
  Yaş
  36
  Mesajlar
  17.668
  Tecrübe Puanı
  375

  Standart

  Allah razı olsun kartal abi..


 

Benzer Konular

 1. isminizin anlamini ögrenmek istermisiniz
  By neset in forum TATLI SOHBET ODASI
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 11.03.2011, 14:13
 2. öğrencilerin yazılıda verdiği komik cevaplar
  By polis56 in forum GEYİK - GIR GIR - ŞAMATA
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 13.05.2009, 01:12
 3. peygamberler tarihi ile ilgili soru ve cevaplar
  By by_ex in forum İSLAMİ SORULAR VE CEVAPLAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.10.2008, 11:56
 4. Oruç Bozan ve Bozmayan Tedavi Yöntemleri
  By HaNıM aGa in forum RAMAZAN 2008
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.09.2008, 09:55
 5. mahkeme soruları
  By siirtli_ in forum GEYİK - GIR GIR - ŞAMATA
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.09.2006, 17:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •