1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  34
  Mesajlar
  10.932
  Tecrübe Puanı
  233

  Standart Allah, Rızasına Uyanları Rahmetiyle Kuşatır  “Güzel bir hayat” kavramı, insanlara çoğu zaman yabancı ve uzak gelir Insanların büyük bir çoğunluğu, hiçbir sıkıntı, üzüntü, korku, endişe duymayacakları bir hayatı, erişilmesi imkansız gibi görürler Nitekim, “güzel, huzur dolu bir hayat yaşamak”, iman etmeyen insanlar için din ahlakına uymadıkları sürece erişilmesi mümkün olmayan bir hayal olarak kalır Oysa Yüce Rabbimiz Kuran’da, dünyada ve ahirette Allah’ın rahmetine kavuşmanın sırrını bildirmiştir Allah hayatının her anında O’nun rızasını kazanacak güzel davranışlarda bulunan kişiyi “güzel bir hayatla yaşatacağını”</B> vadetmiştir:

  “Erkek olsun, kadın olsun, bir mü’min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz” (Nahl Suresi, 97)

  ALLAH, RIZASINA UYANLARI RAHMETİYLE KUŞATIR

  Müslümanlar Allah’ın varlığının ve büyüklüğünün farkına varan, O’ndan “korkup-sakınan” ve hayatlarını bu büyük gerçeğe göre düzenleyen insanlardır Din ahlakından uzak yaşayan insanlar ise, ya Allah’ı inkar ederler (Allah’ı tenzih ederiz), ya da Allah’ın varlığını bilmelerine rağmen Allah’tan “gereği gibi” korkup-sakınmazlar Bu özellikteki insanların büyük çoğunluğu yaşamlarını, kendilerini yaratmış olan Yüce Allah’ın varlığını ve kendi yaratılış gayelerini düşünmeden geçirirler, hayatlarının kim tarafından, nasıl ve neden başlatıldığını göz ardı ederler Böyle bir yaşamın boş ve çürük bir temele dayandığını, yıkımla bitmeye mahkum olduğunu Rabbimiz Kuran’da şu hikmetli benzetmeyle bildirmiştir:

  “Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yar›n kenar›na kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir topluluğa hidayet vermez“ (Tevbe Suresi, 109)

  Oysa mümin herşeyi hakkıyla bilen Yüce Allah’ın varlığının ve gücünün farkındadır Allah’ın onu niçin yarattığını ve ondan neler istediğini bilir Bu nedenle de dünyadaki asıl amacı Allah’ın razı olacağı bir kul olmak için çalışmaktır Bu amaç için Kuran’da bildirilen her ibadeti yerine getirir, tüm yaşamı boyunca bunun için ciddi bir çaba gösterir Bu çabasına karşılık da Allah onu doğru yola iletir, karanlık ve zorluklardan aydınlığa çıkarır

  Müminler Tüm Hayatlarını Allah’ın Rızasına Göre Yaşarlar

  Allah kullarına yol gösterici olarak indirdiği hikmet dolu Yüce Kuran’da insanın gerçek yaratılış amacını bildirmiştir Bu amaç, insanın kendisini yaratan ve yaşatan Rabbimiz’e kulluk etmesidir Yüce Allah bu amacı Kuran’da “…insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım”</B> (Zariyat Suresi, 56) ayetiyle bildirmiştir

  Ne var ki Allah’tan gereği gibi korkup sakınmadıkları için iman ettiklerini söyledikleri halde gaflet içinde olan ve inandıkları gerçekleri hayatlarına geçirip yaşamayan bazı insanlar vardır Bu kimselerin, genellikle din ahlakından uzak, Kuran hükümlerine uymayan tavır ve düşünceler içinde olduklarını görürüz Gaflet içindeki bu insanlar, kıyametin kopacağından, cennet ve cehennemin varlığından da emindirler Ancak bu durum onlarda “vakit varken harekete geçip bir an önce hayatlarını Allah rızası için yaşama” düşüncesini uyandırmaz, sanki o gün hiç gelmeyecekmiş ya da çok uzakmış gibi günlerini tüketirler ve yine ayette buyrulduğu üzere “önlerinde bulunan ağır bir günü” (İnsan Suresi, 27) bırakırlar

  Allah’ın sonsuz kudretinin farkında olmak ise, yalnızca, bir Yaratıcı’nın var olduğunu sözle tasdik etmek demek değildir Kuran’da yalnızca Allah’ın varlığını tasdik etmenin yeterli olmadığı, aynı zamanda Rabbimiz’den “korkup-sakınmak” gerektiği şöyle haber verilmiştir:

  “De ki: “Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir?” Onlar: “Allah” diyeceklerdir Öyleyse de ki: “Peki siz yine de korkup- sakınmayacak mısınız? İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır Öyleyse haktan sonra **SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME****SANSÜRLÜ-KELİME**lıktan başka ne var? Peki, nasıl hala çevriliyorsunuz?”” (Yunus Suresi, 31-32)

  Açıktır ki Müslümanları diğer insanlardan ayıran temel fark, onların Allah’ın sonsuz kudretinin farkında olan, O’ndan “korkup-sakınan” ve bunun sonucunda hayatlarını, farkına vardıkları bu önemli gerçeğe göre düzenleyen insanlar olmalarıdır

  Allah Rızasını Bilmenin Anahtarı: Vicdan

  Mümin, hayatının her aşamasında, karşısındaki alternatifler arasından Allah’ın rızasının en çoğunu seçmek durumundadır Allah’ın rızasının en çok hangi alternatifte olduğunu tespit etmek için elinde olan en önemli değerlerden biri vicdanıdır

  Müminleri diğer insanlardan ayıran farklardan bir diğeri, müminlerin vicdanlarına, iman etmeyenlerin ise nefislerinin emrettiği kötülüklere tabi olmalarıdır Dolayısıyla müminin doğal hali, vicdanı ile düşündüğü zamanki halidir

  Ama bu, nefsin müminin üzerinde etkisi olmadığı anlamına gelmez Bir ayette bildirildiği üzere “gerçekten nefis, -Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir” (Yusuf Suresi, 53) Bu nedenle nefs mümine de Allah’ın rızasına uygun olmayan alternatifleri emredecektir İşte mümin, nefsin bu oyunlarından vicdanı ile kurtulur Müminin bir seçim durumunda ilk düşünüp-yöneldiği, Allah’ın rızasının en çoğudur Aksi takdirde nefs devreye girerek diğer alternatifleri süslü göstermeye, bazı “tevil”lerle (bahane tarzı açıklamalarla) bu alternatifleri meşrulaştırmaya çalışacaktır Mümin, bu tevillere fırsat vermeden, vicdanının ona gösterdiği ilk ve kesin doğruyu uygulamalıdır

  Allah’ın Rızasına Uymak İnsanı Tüm Sıkıntı ve Zorluklardan Kurtarır

  Din ahlakı, insanların üzerindeki tüm külfeti, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı, insanlara zorluk getiren ağırlıkları kaldırır İnsana düşen sadece sonsuz merhametli, şefkatli, bağışlayıcı, salih kulları için herşeyi hayırla yaratan, tüm gücün sahibi olan Allah’ın kendisi için belirlediği kadere teslim olmak, herşeyde sadece O’nun rızasını arayarak O’na yönelmek ve O’nun razı olacağı hayatı yaşamaktır Allah, Kuran’da din ahlakının kolay olduğunu, bu ahlaka tabi olanların işlerini kolaylaştıracağını şöyle bildirmiştir:

  “… O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir, güçlük yüklememiştir atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi)” (Hac Suresi, 78)

  Hayatıyla tüm Müslümanlara güzel bir örnek olan Bedüizzaman Said Nursi insanın davranışlarında Allah’ın rızasını gözetmesinin önemini şu güzel sözüyle ifade etmiştir:

  “Amelinizde rıza-yı İlâhî (Allah rızası) olmalı Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse (gerekirse), sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakk’ın rızasını esas maksat yapmak gerektir”( Risale-i Nur Külliyatı, 21 Lema)

  Allah’ın Rızasını Seçenleri Bekleyen Müjde:

  Hem Bu Dünyada Hem Ahirette Güzel Bir Hayat

  Gaflet halinden kurtulup, Allah’ın rızasını kazanmak için yaşamaya karar veren birinin fark edeceği ilk gerçek “din ahlakını yaşamanın kolaylığı” olacaktır İslam dini, Allah’ın insanlar için, yaratılışlarına en uygun olarak seçtiği dindir Allah, din ahlakını insanların yaşayabilmesi için çok kolay kılmıştır

  Bir kişi şimdiye kadar Kuran ahlakını yaşamakta zayıflık göstermiş, bu üstün ahlaktan uzak durmuş ve birçok hata yapmış olabilir Ya da din ahlakını yaşamak konusunda yanlış bilgilerle yönlendirilmiş olabilir Ama bu üstün ahlakı yaşamaya karar verdikten sonra önemli olan, kişinin samimi olarak Allah’a tevbe edip, ahireti için en hayırlısını yapması, kendisine Kuran ahlakını rehber edinmesi ve kolay olana yönelmesidir Bu karara vardığında Allah’ın izniyle o ana kadar alıştığından çok farklı ve “güzel bir hayat”a kavuşacağı ise kesin bir gerçektir Allah, Kendisi’ne gereği gibi kulluk eden bir mümin için hem dünyada hem de ahirette hayır ve güzellik yaratır:

  “(Allah’tan) Sakınanlara: “Rabbiniz ne indirdi?” dendiğinde, “Hayır” dediler Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir Adn cennetleri; ona girerler, onun altından ırmaklar akar, içinde onların her diledikleri şey vardır İşte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir” (Nahl Suresi, 30-31)

  Allah’ın rızasını arayan ve gözeten bir mümin için hiçbir sıkıntı, zorluk ve üzüntü yoktur Yalnızca, Allah’ın dünyada bir imtihan olarak yarattığı ve müminin tevekkül, sabır ve teslimiyetinin denendiği olaylar vardır Bunlar dışarıdan bakıldığında sıkıntı ve zorluk gibi görünen, içine girildiğinde ise Allah’ın kesin rahmetiyle karşılaşılan olaylardır

  “(Allah’tan) Sakınanlara: “Rabbiniz ne indirdi?” dendiğinde, “Hayır” dediler Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir Adn cennetleri; ona girerler, onun altından ırmaklar akar, içinde onların her diledikleri şey vardır İşte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir” (Nahl Suresi, 30-31)

  Bu makale, İlmi Araştırma Dergisi

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster


 

Benzer Konular

 1. Müminler allah'tan niçin korkarlar?
  By HaNıM aGa in forum İSLAMİ BİLGİLER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.06.2009, 13:35
 2. Allah, Rızasına Uyanları Karanlıklardan Nura Çıkarır
  By kaan ansay in forum İSLAMİ BİLGİLER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.04.2009, 13:54
 3. iblisin ordusu'nda mıyız?
  By CefA_CasH in forum İSLAMİ BİLGİLER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.03.2007, 11:55
 4. Niçin İbadet Ediyoruz arkadaslar sizce_?
  By Cem_dalga in forum İSLAMÎYET (GENEL)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.10.2006, 13:19
 5. allah ın güzel isimleri
  By CybeR MediA in forum İSLAMÎYET (GENEL)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.11.2005, 18:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •