1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Teğmen Array
  Üyelik tarihi
  15.09.2005
  Yer
  Siirt
  Yaş
  36
  Mesajlar
  17.668
  Tecrübe Puanı
  375

  Standart Uzaktan Öğretim

  Uzaktan Öğretim

  Öğretim belirli amaçlara ulaşmak için bir program ve düzen içinde sürdürülen eğitim faaliyeti olarak tanımlanabilir. Geleneksel olarak bu düzen öğretenle öğrenenin aynı mekanda bir araya geldiği yüz yüze öğretim sistemidir. Ancak çağlar boyu koşullarda olagelen değişmeler bütün insanların her türlü eğitim ihtiyacını bu teknoloji ile gidermeyi hem imkansız hem de gereksiz kılmıştır. Bir yandan kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve bunların eğitimde kullanılması diğer yandan yaşları günlük meşguliyetleri ve ikamet ettikleri yerler bakımından geleneksel okul sisteminden yararlanması mümkün olmayan insanların eğitim beklentisi yeni ve çağdaş bir eğitim sisteminin varlığına ihtiyaç göstermiştir. Bu da uzaktan öğretim sistemidir. Uzaktan öğretim halen dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan hemen hemen tüm ülkelerinde ve tüm öğretim düzeylerinde uygulanmakta ve milyonlarca kişi bu teknolojiden yararlanarak arzuladıkları bilgi ve bunları belgeleyen diploma ve sertifikalara kavuşmaktadırlar.

  TÜRKİYE'DE UZAKTAN ÖĞRETİM

  Türkiye'de yükseköğretim düzeyinde uzaktan öğretim sistemini başarıyla uygalayan kurum Anadolu Ünivesitesi'dir. Örgün yükseköğretimin yanısıra 1982 yılından bu yana açıköğretim de yapan tek yükseköğretim kurulu olan Anadolu Üniversitesi örgün ve açıköğretim programlarında öğrenim gören yarım milyonun üzerindeki öğrenci sayısı ile kitlelere dönük eğitim veren dünyadaki sayılı birkaç öniversiteden biridir.
  Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi kuruluşundan itibaren 1993-1994 öğretim yılına kadar açıköğretim görevini Açıköğretim Fakültesi aracılığı ile sürdürmüştür. Açıköğretim Fakültesi Türkiye'de 1982-1993 yılları arasında dört yıllık işletme ve iktisat programları ile iki yıllık Sosyal Bilimler ve Ev İdaresi programlarının yanında eğitim sağlık ve turizm alanlarında çeşitli diploma ve sertifika programları uygulamıştır.
  18 Ağustos 1993 tarihli kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde uzaktan öğretim sistemi ile öğretim yapmak üzere Açıköğretim Fakültesinin yanında İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi adıyla iki yeni fakülte daha kurulmuştur. Bu iki fakülte 1993-1994 öğretim yılından itibaren kendi alanlarında 4 yıllık açık yükseköğretim programları uygulamaktadırlar. Daha önce Açıköğretim Fakültesine bağlı olan İş İdaresi (İşletme) ve İktisat programları ve bu programularda kayıtlı öğrenciler 1993-1994 öğretim yılından itibaren İşletme ve İktisat Fakültelerine bağlanmışlardır.
  Açıköğretim Fakültesi 1993-1994 öğretim yılından itibaren bugüne kadar sürdürmekte olduğu önlisans lisans tamamlama ve yaygın eğitim programlarının yanında 16 değişik meslek alanında iki yıllık yükseköğretim programlarını da uygulamaya koymuştur.
  Açıköğretim Fakültesi ayrıca İşletme ve İktisat Fakülteleri gibi uzaktan öğretim sistemi ile öğretim yapan fakültelerin uzaktan öğretim teknolojisine göre basılı malzeme (ders kitapları) ile radyo ve televizyon programlarının hazırlanması bilgisayar destekli eğitim verilmesi akademik danışmanlık uygulama ve yüzyüze öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi sınav organizasyonu ve öğrenci işleri ile ilgili tüm hizmetlerin verilmesi görevini de üstlenmiştir. Fakültenin Türkiye'de hemen tüm illerde yurtdışında da Almanya ve KKTC'nde hizmet büroları vardır.

  YURTDIŞINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI

  Anadolu Üniversitesi 1986 Ekim ayından itibaren Almanya'nın Köln şehrinde bir büro açmıştır. Bu büro başta Almanya olmak üzere Fransa Hollanda Belçika Avusturya İsviçre İngiltere İsveç Norveç Danimarka gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşlarımıza açık yükseköğretim hizmetlerini yerel olarak sunmaktadır.
  Çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan ve Türkiye'de veya bulundukları ülkede lise veya dengi okul mezunu olan ancak çeşitli nedenlerle yükseköğretime devam edemeyen Türk vatandaşlarına yükseköğrenim olanağının verilmesi amacıyla 1987-1988 öğretim yılından itibaren 4 yıllık İş İdaresi (İşletme) ve İktisat programları yurtdışında da uygulamaya konulmuştur. O tarihten bugüne kadar her yıl yaklaşık 2000 öğrenci bu programlarda öğrenim görmektedirler. 1987-1996 yılları arasında İşletme ve İktisat Programlarını bitirerek diploma alanların sayısı 1000'i geçmiştir.

  HANGİ DALLARDA ÖĞRETİM SUNULUYOR?

  1997/1998 öğretim yılında yurtdışında Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan öğretim sistemi ile öğretim yapan İşletme ve İktisat Fakültelerinin 4 yıllık yükseköğretim programları ile Açıköğretim Fakültesi'nin 2 yıllık yükseköğretim programlarına öğrenci kabul edilecektir. Bu programlar şunlardır.

  1. İşletme Fakültesi Yönetim-Organizasyon Bölümü

  İşletme dalı bugün ülkemizde mesleki yönden en geniş iş bulma iş yapma ve iş kurma olanağı sağlayan alanlardan biridir. Tüm işletmecilik alanıyla ilgili genel ve özel derslerin okutulduğu İşletme Fakültesi'nin mezunları endüstri ticari zirai ve hizmet sektörlerindeki küçük orta ve büyük tüm işletmelerde çalışabilir kendi işlerini kurma ve bağımsız çalışma bilgi ve beceresini edinebilirler. Önceki İş İdaresi ya da İşletme bölümünün karşılığı olan Yönetim Organizasyon bölümünde kamu ve özel sektör işletmelerinde planlama araştırma-geliştirme ve personel yönetimi bölümlerinde çalışacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanır. Bu bölümün ders programında daha çok genel işletmecilik ile yönetim ve organizasyon alanlarıyla ilgili dersler vardır.

  2. İktisat Fakültesi İktisat Bölümü

  İktisat Fakültesi mezunları ekonomik bilgi analiz ve kararların gerektirdiği özellikle para-kredi bankacılık borsa işlemleri iç ve dış ticaret gibi alanlarda çalışabilirler. Bu fakültenin yurtdışında da uygulanan İktisat bölümü daha çok bankalarda diğer finansman kuruluşlarında ve büyük kuruluşların araştırma servislerinde iktisatçılık müfettişlik planlamacılık gibi görevlerde çalışmak isteyenlerle bu dalda akademik çalışma yapma arzusunda olanlara hitap eder.

  3. Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Önlisans Programı

  Bu program ihracat ve ithalata dayalı bankacılık taşımacılık gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insangücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi de kazandırmayı hedefleyen bu programda dış ticaret işlemleri gümrükleme kambiyo mevzuatı gibi dersler yer almaktadır. Mezunlar ithalat ve ihracatla ilişkili tüm işletmelerde bankaların kambiyo servislerinde maliye ve gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışabilirler.
  İşletme ve İktisat Fakültelerinde öğretim süresi dört yıldır. Her iki fakültenin birinci ve ikinci sınıflarında ortak dersler görülür. Üçüncü ve dördüncü sınıfların derslerinde izlenen programa göre uzmanlaşmaya gidilir. İşletme ve mİktisat Fakültelerinin yurdışında açılan bölümlerinin sınıflara göre dersleri kılavuzun sonunda yer almaktadır.

  4. Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otelcilik Önlisans Programı

  Ülkemizin en önemli ve en çok dış gelir getiren hizmet sektörlerinden biri olan turizm alanındaki pek çok işletmenin nitelikli ara insangücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda öğrencilere turizmle ilgili işyerlerinde gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. Bu programı bitiren öğrenciler turistik tesislerin çeşitli hizmet birimlerinde çalışabilirler bu alanda kendi işlerini kurabilirler ya da kendilerine ait işletmeleri yönetebilirler
  Programın ayrıca öğrencilerin kuramsal bilgilerini geliştirmek onlara davranışsal (işe dönük) becerileri ve deneyimleri kazandırmak amacını taşıyan "Uygulamalı Eğitim" kısmı da vardır. Tüm öğrenciler için zorunlu olan bu eğitimin süresi üç aydır ve öğrenciler uygulamalı eğitime 1. veya 2. sınıfta bir kereye mahsus olmak üzere katılabilirler. Uygulamalı eğitimi yapmayan öğrenci programdan mezun olamaz. Öğrenciler turizm sezonunun başlaması ile birlikte uygulamalı eğitim yapacakları tesislere gönderilirler. Bu eğitimin yapılacağı tesisleri öğrencilerin kendileri de bulabilecekleri gibi bu konuda Dekanlık da gerekli durumlarda yardımcı olacaktır. Bu programa yurtdışından katılacak öğrenciler için Dekanlıkça özel düzenlemeler yapılabilecektir. Uygulamalı eğitimle ilgili esaslar ve daha ayrıntılı bilgiler kesin kayıt aşamasında öğrencilere duyurulacaktır.
  Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Önlisans Programı ile Turizm ve Otelcilik Önlisans Programında öğrenim süresi iki yıldır. Her iki programın ders çizelgesi kılavuzun sonunda yer almaktadır.
  Anadolu Üniversitesi'nin merkezi açıköğretim programları uygulayan fakültelerinin mevcut yönetmeliğine göre öğrenciler önkayıt sırasında seçtikleri bölümü kesin kayıt sırasında ve üst sınıflarda değiştiremezler. Önkayıt sırasında bölüm tercihini yapmayan öğrenciler giriş sınavından aldıkları puaana göre Fakülte tarafından bir bölüme yerleştirilirler. Bu bölüm sonradan değişitirilemez. Bu nedenle öğrenci adayının bölümünün kendi ilgi ve yeteneklerini ve diğer önemli gördüğü koşulları dikkate alarak önkayıt başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.
  Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler Batı Avrupa Bürosunun öğrencileri değildir. Bu öğrenciler Türkiye'de resmi bir devlet üniversitesi olan Anadolu üniversitesi'nin İşletme İktisat ve Açıköğretim Fakültesi öğrencileridir. Batı Avrupa Programlarında kayıtlı öğrencilerin bu fakültelerin Türkiye'deki öğrencilerinden ikamet yerleri dışında farkları yoktur. Batı Avrupa Bürosu Anadolu Üniversitesi'nden bağımsız olarak öğretim programı uygulayan bir kurum olmadığı gibi ayrı bir tüzel kişiliği de yoktur. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu Türkiye ve KKTC'nde mevcut diğer bürolar gibi açıköğretim programlarında kayıtlı öğrencilere Açıköğretim Fakültesi'nin yerel öğrenci işleri ve idari hizmetlerini verir. Öğrencilerimizin yaşadıkları ülkelerin resmi makamlarına kendilerini Türkiye'deki Anadolu Üniversitesi'nin değil de Batı Avrupa Bürosu'nun öğrencileri olarak tanıtmaları kendi aleyhlerine sonuç doğuracak yanlış anlamalara yol açabilir.

  DİPLOMA

  İşletme ve İktisat Fakültelerinin bölümlerinden birinde öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin veya İktisat Fakültesi'nin Lisans Diploması verilir. Açıköğretim Fakültesi'nin Dış Ticaret Önlisans Programı ile Turizm ve Otelcilik Önlisans Programını bitiren öğrenciler de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Önlisans Diploması'nı alırlar. Bu dipolamalar Türkiye'de aynı alanda eğitim veren diğer fakültelerin diplomaları ile eşdeğerdir. Bu eşdeğerlik hukuken güvence altına alınmıştır. Bu diplomaların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre lisans düzeyinde bir fakülte ya da önlisans düzeyinde iki yıllık bir yüksekokul mezuniyeti sağladığı tüm yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşlara resmen bildirilebilir.

  ÖĞRETİM SİSTEMİ

  Anadolu Üniversitesi'nin açık yükseköğretim programları yurtdışında basılı ders malzemeleri (kitaplardan) ve video kasetlerinden (VHS) oluşan öğretim malzemesi ile sürdürülür. Bunlar öğretim yılı başında (yaklaşık aralık ayı içinde) toplu olarak öğrencilerin adreslerine gönderilir. Bu malzeme öğrencinin kendi kendine öğrenip kendi çalışmasını kendisinin değerlendirebileceği biçimde hazırlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin yoğun olduğu bazı şehirlerde derslik ve personel olanaklarının elverdiği ölçüde örencilerin kendi kendilerine çalışmalarının yeterli olmadığı ve bir öğretim elamanına ihtiyaç duydukları dersler için yüzyüze öğretim kursları açılır. Bu kurslar öğrencilere önceden duyurulan bir program çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür.

  SINAVLAR

  Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim yapan fakültelerinde her dersten yılda bir defa ara sınavı bir defa yılsonu sınavı ve bu sınavlarda başarısız olanlar için bir defa bütünleme sınavı yapılır. Sınavlar hafta sonunda ve birbirini izleyen iki gün içinde yapılır.
  1997-1998 ders yılında Batı Avrupa Programlarının sınavları Köln Hamburg Berlin Frankfurt Münih Stuttgart Den Haag Brüksel Paris Viyana Bern şehirlerinde ve sınav sırasında bedelli askerlik hizmetinde olanlar için Burdur'da öğretim yılı içinde Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olanlar için de Eskişehir'de yapılacaktır.
  Üniversite yönetimi kayıtlı öğrencilerin yoğunluğuna göre sınav yapılan illeri ve illerin sayısı ile sınavların yer ve zamanını değiştirebilir. Bu değişiklikler sınavdan yeterli bir süre önce öğrencilerin adreslerine bildirilir.

  YABANCI DİL

  Açıköğretim programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler yabancı dil olarak İngilizce Almanca ve Fransızca dillerinden birini seçebilirler. Bu ders sadece 1. sınıfta görülür. Öğrenci adayları hangi yabancı dili izlemek istediklerini önkayıt formunda belirteceklerdir. Öğrencilere diger derslerde olduğu gibi seçilen yabancı dil için de ders kitabı ve video kaseti gönderilir.

  ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞINDA YARARLANACAKLARI ÖĞRENCİLİK HAKLARI

  Anadolu Üniversitesi'nin yurtdışında uyguladığı açık yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler de doğal olarak yükseköğretim öğrenciliğinin Türkiye'de sağladığı tüm haklardan yararlanırlar.
  Ayrıca öğrencilerin yurtdışında ne tür öğrencilik haklarından yararlanacağı kuşkusuz yaşadıkları ülkenin yasaları uyarınca o ülkenin merkezi veya yerel yönetimleri tarafından belirlenir. Bununla beraber üniversitemizin açıköğretim programlarına yurtdışında kayıtlı kimi öğrencilerimiz koşulları uygun görülerek çocuk parası öğrenim bedelinin vergiden düşürülmesi gibi bazı haklardan yararlanabilmektedirler.
  Batı Avrupa Programlarına kayıtlı öğrencilerimiz özel kabul koşullarını yerine getirerek Alman üniversitelerine yatay geçiş yapabilirler. KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in Deutschland) Alman üniversitelerine yolladığı bir yazı ile Üniversitemizin Batı Avrupa Programlarındaki öğrencilerin yatay geçiş başvurularının öteki Türk üniversitelerindeki öğrencilerin başvuruları ile aynı nitelikte değerlendirilmesi gerektiğini duyurmuştur. Nitekim çok sayıda öğrencimiz bu haktan yararlanarak çeşitli Alman üniversitelerine yatay geçiş yapabilmişlerdir. Bu öğrenciler aynı zamanda Anadolu üniversitesi'ndeki öğrenimlerini de sürdürmektedirler. Dolayısıyla yabancı üniversiteler ve yüksekokullarda kayıtlı olmak aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarında da öğrenci olmaya engel değildir.
  Son yıllarda yapılan yeni düzenlemelere göre Türkiye'de lise veya dengi okul mezunu olan ve Almanya'da yükseköğrenime devam etmek isteyen öğrencilerden Türkiye'deki üniversite sınavlarını (birinci-ÖSS-ve ikinci basamak-ÖYS) kazanma bir yükseköğretim programına kayıt yaptırma ve bu programda 3. sınıfa doğrudan geçmiş olma ve Almanca temel dil kurslarını en az (400 saatlik) bitirmiş olma gibi koşulları yerine getirmeleri istenmektedir. Çoğu Alman üniversitesi Anadolu Üniversitesi'nin yurtdışındaki programlarını da bu kapsamda değerlendirerek 3. sınıfa geçen öğrencilere yatay geçiş yapma olanağı verebilmekte hatta bu programda görülen bazı dersleri de kredilendirebilmektedir. Ancak bu uygulama eyaletlere ve hatta üniversitelere göre değişir.

  KİMLER NASIL KAYIT OLABİLİR?

  Kayıt Koşulları


  Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına Almanya Fransa Hollanda Belçika Avusturya İsviçre İngiltere Norveç Danimarka Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde ikamet edenlerden veya öğrenim başladığında buralarda ikamet etmek üzere Türkiye'den bu ülkelere gidecek olanlardan
  T.C. vatandaşı olan (Ayrıca yabancı öğrenci kontenjanı vardır)
  Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan
  Üniversitemiz tarafından Haziran 1997'de yapılacak giriş sınavını veya Türkiye'de 1995 1996 veya 1997 ÖSYM birinci basamak sınavını (ÖSS) kazanan
  Öğrenim bedelini karşılayan
  Öğrenci kaydı için gerekli diğer belgeleri sağlayan
  herkes kayıt olabilir. Aşağıda bu koşullarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

  T.C. Vatandaşı Olmak

  Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırmak için giriş sınavını kazanan adaylardan kesin kayıt aşamasında T.C. pasaportlarını göstererek bağlı bulundukları Başkonsolosluklarından onaylatacakları bir belgeyi kesin kayıt için gerekli diğer belgelerle birlikte Büromuza göndermeleri istenecektir. Bu belgenin nasıl alınacağına ilişkin açıklama kesin kayıt evrakı içinde adaylara gönderilecektir. Başka ülke uyruğunda olanlar (Örn. Almanya Yunanistan KKTC Bulgaristan vb. gibi) programlara kayıt yaptırabilirler. Yabancılar kontenjanından yararlanmak isteyenlerden bu belge istenmeyecektir.

  Lise veya Dengi Okul Bitirmiş Olmak


  Adaylar kesin kayıt süresi içinde Türkiye'de veya yurtdışında lise veya dengi bir okul bitirmiş bulunduklarını geçerli bir belge ile kanıtlamalıdırlar.
  Türk lise diplomasının T.C. Noterliklerince ya da T.C. Büyükelçilik veya Başkonsoloslukları tarafından onaylanmış sureti (Eğitim Müşavirliği veya Ataşeliği tarafından onaylanmış diploma suretleri de geçerlidir.)
  Yeni mezun olanlar için Lise Müdürlüklerinden alınmış bitirme/çıkma belgesinin aslı
  Yurtdışında lise düzeyinde bir okulu bitirenlerin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da bulunduğu ülkedeki Eğitim Müşavirliği veya Ataşeliklerinden alacakları Türk lise diplomasına göre denklik belgesinin aslı.
  Adaylar giriş sınavına başvurduklarında henüz lise mezunu durumunda olmayabilirler. Önemli olan kesin kayıt işlemleri sonuna kadar geçerli öğrenim koşulunu yerine getirmektir.
  Yasalarımıza göre yurtdışında görülen öğrenimin denkliği yalnızca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve onun yurtdışındaki temsilcileri olan Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri tarafından yapılır. Üniversitemizin hangi öğrenimin lise mezuniyeti sayılacağı konusunda herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Bu nedenle adayların öğrenim denkliği konusundaki sorularını yurtdışında Eğitim Müşavirliklerine ve atateliklerine yöneltmeleri gerekir.

  Yurtdışında İkamet Etmek

  Bir adayın Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kaydının yapılabilmesi için yurtdışında bulunduğu ülkede oturma izni olması ve bunun kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi gerekir. Kesin kayıt sırasında adaylardan yurtdışında oturduklarını kanıtlayan bir belge istenecek. Adayların bu belgeyi nasıl alacakları konusu kesin kayıt sırasında kendilerine bildirilecektir.
  Anadolu Üniversitesi'nin yurtdışındaki açık yükseköğretim programlarına kayıtlı olmak yurtdışına çıkış için vize veya yurtdışında oturma izni almak için geçerli bir neden değildir. Dolayısıyla Batı Avrupa Programlarında öğrenci olacak adaylar Türkiye'deki yabancı temsilciliklere veya yurtdışında resmi makamlara Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptıracağı gerekçesiyle vize veya oturma izni almak için başvuramazlar.

  Giriş Sınavını Kazanmak

  Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri giriş sınavında yeterli başarıyı sağlamaktar. Batı Avrupa Programları için giriş sınavı Yükseköğretim Kurulu'ndan alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yurtdışında yapılmaktadır. Bu sınav başvuran adayları elemekten çok öğrencinin açıköğretim programlarını başarı ile izleyip izleyemeyeceğinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Sınav Türkiye'de yapılan üniversiteye giriş sınavının birinci basamağı niteliğindedir.
  Giriş sınavı çoktan seçmeli test türünde yapılır ve sınav soruları sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel bölüm liselerde görülen genel kültür. dil edebiyat tarih çoğrafya vb. gibi derslerle ilgili bilgileri ölçmeye dönük sorulardan sayısal bölüm ise matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili sorulardan oluşur.

  KAYITLI ÖĞRENCİLERİN NAKİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

  Türkiye'den Batı Avrupa Programlarına Nakil

  Türkiye'de Anadolu Üniversitesi İşletme İktisat ve Açıköğretim Fakültelerinin açık yükselöğretim programlarında kayıtlı olan öğrencilerden Avrupa ülkelerinden birinde oturma izni olan ve bu konuda o ülkenin ilgili makamlarınca verilen "İkamet Belgesi" ni veya bunun yerine geçebilecek ve üniversite tarafından kabul edilecek bir belgeyi sağlayabilecek durumda olan öğrenciler Türkiye ve yurtdışı adreslerini belirten bir dilekçe ile 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında bu kılavuzda verilen adreslerimizden birine başvuracaklardır. Fakülte tarafından nakil istekleri uygun bulunan öğrencilere yapacakları işlemler yazılı olarak bildirilecektir. Kayıt nakli izleyen öğretim yılı için yapılır. Bu nedenle Batı Avrupa Programlarına nakil için başvuran öğrenciler bütünleme sınavına önceki sınav yerlerinde gireceklerdir. Batı Avrupa Programlarına nakil işlemi yapılmadan Avrupa'da sınava girmek mümkün değildir.
  Batı Avrupa Programlarına nakil yaptıran öğrenciler de o öğretim yılı için öngörülen öğrenim giderini öderler.

  Batı Avrupa Programlarından Türkiye'ye Nakil

  Üniversitemiz Batı Avrupa Programlarında en az bir öğretim yılı öğrenciliğini devam ettiren öğrencilerden yurtdışında resmi görevleri sona erenler ile Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar öngörülen koşullar yerine getirmeleri halinde öğrenimlerine Türkiye'de devam edebilirlir. Bu öğrenciler de 01 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında kılavuzdaki adreslerimizden birine yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.

  Nakil başvuruları için adres telefon ve faks numaraları:

  T.C. Anadolu Üniversitesi
  Açıköğretim Fakültesi
  Batı Avrupa Programları
  Yunus Emre Kampüsü
  Eskişehir/Türkiye
  Tel : 0222/335 05 81'den 2675
  Faks: 0222/335 06 33
  T.C. Anadolu Üniversitesi
  Posta Kutusu : 600
  Eskişehir/TÜRKİYE
  Çalışma Saatleri :
  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma:
  8.30-12.00/13.30-18.00

  Yurdışı başvuruları için adres telefon ve faks numaraları:

  Anadolu Üniversitesi 1986 Ekim ayından itibaren Almanya Köln'de bir irtibat bürosu açmıştır. Bu büro başta Almanya olmak üzere Fransa Hollanda Belçika Avusturya İsviçre İngiltere İsveç Norveç ve Danimaraka gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşlarımıza uzaktan öğretim sistemi ile yüksek öğretim sistemi sunmaktadır.
  Başvurular için:
  T.C. Anadolu Üniversitesi
  Batı Avrupa İrtibat Bürosu
  Friesenplatz 13
  50672 Köln/Deutschland
  Tel: 0221/511044 (5 hat)
  Faks: 0221/521149
  e-posta: bap@anadolu-uni.de
  İnternet adresi: [Dosyayi Sadece Kayitli Üyeler Görebilir. Kayit Olmak için lütfen tiklayiniz...]
  Büronun çalışma saatleri:
  Hergün (Pazartesi-Cuma) 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (Büro Cumartesi-Pazar günleri kapalıdır)

  YURTDIŞI PROGRAMLARININ DERS ÇİZELGELERİ

  İşletme Fakültesi Yönetim-Organizasyon Bölümü Ders Çizelgesi


  I.Sınıf
  Genel İşletme
  İktisada Giriş
  Genel Muhasebe
  Davranış Bilinlerine Giriş
  Temel Hukuk
  Genel Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
  Yabancı Dil (İng. Alm. veya Fra.)
  II. Sınıf
  Yönetim ve Organizasyon
  Yönetim Ekonomisi
  Muhasebe Uygulamaları
  Kamu Maliyesi
  Ticaret Hukuku
  İstatistik 7. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ""
  III. Sınıf
  Finansal Yönetim
  Pazarlama Yönetimi
  Maliyet Muhasebesi
  Türk Vergi Mevzuatı
  Yönetim Bilgi Sistemi
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Halkla İlişkiler
  IV. Sınıf
  Örgütsel Davranış
  Stratejik Yönetim
  Girişimcilik
  Türkiye Ekonomisi
  Örgütsel İletişim
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Türk Dili

  İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS ÇİZELGESİ


  I. Sınıf
  Genel İşletme
  İktisada Giriş
  Genel Muhasebe
  Davranış Bilimlerine Giriş
  Temel Hukuk
  Genel Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi I
  Yabancı Dil (İng.Alm. veya Fra.)
  II. Sınıf
  Yönetim ve Organizasyon
  İktisadi Analiz
  Muhasebe Uygulamaları
  Kamu Maliyesi
  Ticaret Hukuku
  İstatistik
  Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi II
  III. Sınıf
  Para ve Banka
  Uluslararası İktisat
  Devlet Bütçesi
  Türk Vergi Mevzuatı 5. Türkiye'nin İdari Yapısı
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  IV. Sınıf
  İktisadi Kalkınma
  Maliye Politikası
  Vergi Uygulamaları
  Türkiye Ekonomisi
  Yatırım ve Proje Değerlemesi
  Bilgisayar
  Türk Dili

  Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Önlisans Programı Ders Çizelgesi


  I. Sınıf
  Genel İktisat
  Temel Hukuk
  Genel Muhasebe
  İşletmecilik Bilgisi
  Uluslararası İktisat
  Uluslararası Pazarlama
  Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi I
  Yabancı Dil (İng. Alm. veya Fra.)
  II. Sınıf
  Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebelettirilmesi
  İhracat Uygulamaları
  İthalat Uygulamaları
  Gümrükleme
  Kambiyo Mevzuatı
  Bilgisayara Girit
  Türk Dili
  Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi II

  Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otelcilik Önlisans Programı
  Ders Çizelgesi


  I. Sınıf
  Genel Turizm Bilgisi
  Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi I
  İşletmecilik Bilgisi
  Turizm İşletmelerinde Yönetim
  Kat Hizmetleri
  Servis-Bar
  İşletmelerde İletişim
  Yabancı Dil (İng.Alm. veya Fra.)
  Türk Dili
  II. Sınıf
  Bilgisayarlara Giriş
  Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü
  Yiyecek-İçecek Yönetimi
  Ön Büro Yönetimi
  Genel Muhasebe
  Mutfak Hizmetleri
  Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi II
  Turizm İçin Yabancı Dil


 

Benzer Konular

 1. Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı alım İlanı
  By DeRBeDeR in forum YÜKSEKOKUL ve ÜNİVERSİTE
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.10.2008, 23:07
 2. İzmir İli Tüm İlçelerdeki Erkek Öğrenci Yurtları
  By DeRBeDeR in forum YÜKSEKOKUL ve ÜNİVERSİTE
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.10.2008, 22:49
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.10.2008, 22:41
 4. KABUL GÖRÜŞMESİ NEDİR, NE DEĞİLDİR ?
  By RoHaN in forum EĞİTİM HABER
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.08.2006, 02:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •