4 sonuçtan 1 ile 4 arası
 1. #1
  V-I-P Array
  Üyelik tarihi
  02.11.2005
  Yaş
  31
  Mesajlar
  1.620
  Tecrübe Puanı
  48

  Standart Dini Terimler ve Cevapları

  1- Abdest Nedir?

  Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.

  2- Adak Nedir?
  Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allaha söz vermesidir.

  3- Ahiret Ne Demektir?

  Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır.

  4- Ahkam Nedir?

  Kuran ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.

  5- Ahlâk nedir?

  Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.

  6- Allahın Rızası Ne Demektir?

  Yapılan herhangi bir işten Allahın hoşnut olmasıdır.

  7- Amin Ne Demektir?

  Yapılan duâ için, Ya Rabbi Kabul buyur demektir.

  8- Arafat nedir?
  Hacı adaylarının vakfe yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekkenin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir.

  9- Arş Nedir?

  Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir.

  10- Ashâb Ne Demektir?

  Hz.Peygamberi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

  11- Aşere-i Mübeşşere Nedir? Ve Kimlerdir?

  Dünyada iken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir.

  Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sad, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (r.a.) hazretleridir.

  12- Aşûre Nedir?
  Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir.

  13- Ayet Nedir?

  Kuran-ı Kerimde durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.

  14- Berat nedir?
  Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir.

  15- Beytullah Ne Demektir?

  Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbenin diğer adıdır.

  16- Bidat nedir?
  Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir.

  17- Câiz Nedir?

  Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.

  18- Cami ve Mescid Nedir?

  Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır.

  19- Cennet, Cehennem, Sırat-ı Müstekîm, Berzâh Ne Demektir?

  Cennet; Allahın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir.

  Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir.

  Sırat-ı Müstakîm; Allahın Kuran-ı Kerimde beyan ettiği dosdoğru yoldur.

  Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.

  20- Din Nedir?
  Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.

  21- Dört Büyük Kitabı Biliyor musunuz?
  Dört büyük kitab: Tevrât, Zebûr, İncil ve Kurandır.

  22- Dört Büyük Meleği Biliyor musunuz?

  a) Cebrail: Allahtan vahiy getiren melektir.

  b) Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir.

  c) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için Sûra üflemekle görevli melektir.

  d) Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir.

  23- Duâ Nedir?

  Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allaha arzetmesidir.

  24- Ebedî ve Ezelî Ne Demektir?

  Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.

  25- Ecel Ne Demektir?

  Allahın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.

  26- Ecir Nedir?

  Yapılan güzel ameller karşılığında Allahın kullarına verdiği mânevî mükafattır.

  27- Esmâ-i Hüsnâ Nedir?

  Yüce Allahın en güzel isimleri anlamına gelir.

  28- Ezan Nedir?

  Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan ve özel sözlerden oluşan dini bir davettir.

  29- Farz Nedir?

  Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

  30- Fasık nedir?

  Allahın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

  31- Fıkıh Nedir?

  Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

  32- Fidye Nedir?

  Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük.

  33- Fitne nedir?

  İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.

  34- Fitre Nedir?

  Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır.

  35- Gusül Nedir?

  Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır.

  36- Günah Nedir?

  Allahın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.

  37- Hadis Nedir?

  Hz.Peygamberin sözleri veya Onun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

  38- Haram Nedir?

  Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

  39- Haşr Nedir?

  Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır.

  40- Hatim Nedir?
  Kuran-ı Kerimin baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir.

  41- Hayır Nedir?

  Hayır, Yüce Allahın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir.

  42- Helal Nedir?

  Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.

  43- Hicret Nedir?

  Hz. Muhammedin Miladî 622 yılında Mekkeden Medineye göç etmesi olayıdır.

  44- Hilye-i Şerif Nedir?

  Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır. Hilye-i Saâdet de denir.

  45- Hurâfe Nedir?

  Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır.

  46- Hutbe Nedir?

  Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır.

  47- İbadet Nedir?

  Allaha gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri Allahın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir.

  48- İcmâ Nedir?

  Hz.Peygamberin vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir.

  49- İçtihat Nedir?

  Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir.

  50- İftar Nedir?

  Oruç açmaktır.

  51- İhram Nedir?

  Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır. Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir.

  52- İhsan Nedir?

  İnsanlara iyilik etmek, yararlı ameller işlemek ve Allahı görüyormuş gibi, Ona ibadet etmek demektir.

  53- İlahi Kudret Nedir?

  Yüce Allahın gücü ve kuvvetidir.

  54- İlâhî Ne Demektir?

  Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiir türünden dizelerdir.

  55- İlk Müslümanlar Kimlerdir?

  İlk Müslümanlar Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd b. Hârise ve Hz.Ebu Bekirdir.

  56- İlk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmiştir.

  İlk vahiy, Miladî 610 yılında, Hz. Peygamber, kırk yaşında iken, Mekke yakınındaki Nûr Dağında ve Kadir Gecesinde gelmiştir.

  57- İmam-Hatip Kimdir?

  Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir.

  58- İman Nedir? Veya İnanç Nedir?

  Hz.Peygamberin, Allahtan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

  59- İmsak Nedir?

  Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaktır.

  60- İrşâd Nedir?

  Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır.

  61- İslam Nedir?

  Allahın, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdir.

  62- İsrâ Nedir?

  Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)in bir gece Allah tarafından Mekkedeki Mescid-i Haramdan Kudüsteki Mescid-i Aksaya götürülmesidir.

  63- İtâat Nedir?

  Allahın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmaktır.

  64. İtikad nedir?

  İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir.

  65- İzar nedir?

  Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

  66- Kâbe nedir?

  Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekkedeki Mescid-i Haramın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes mabettir.

  67- Kaç Çeşit İbadet Vardır?

  İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir.

  68- Kader Ne Demektir?

  Yüce Allahın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir.

  69- Kâfir Kime Denir?

  İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz.Peygamberin, Yüce Allahtan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir.

  70- Kaza Ne Demektir?

  Yüce Allahın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır.

  71- Kelime-i Şehadet Nedir?

  Allahtan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim anlamındaki, Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü ifadesidir.

  72- Kelime-i Tevhit Ne Demektir?

  Allahtan başka ilâh yoktur, Muhammed Onun elçisidir anlamındaki Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah ifadesidir.

  73- Kıble nedir?

  Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe cihetidir.

  74- Kırâat Nedir?

  Namazda Kuran-ı Kerimden bir miktar okumak demektir.

  75- Kıyam Nedir?

  Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından biridir.

  76- Kıyamet Ne Demektir?

  Yüce Allahın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.

  77- Kıyas Nedir?

  Kuran ve Sünnette hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.

  78- Kirâmen Kâtibîn Nedir?

  Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır.

  79- Kul Nedir?

  Allahın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.

  80- Kuran-ı Kerîmde Kaç sûre Vardır?

  Kuran-ı Kerîmde 114 sûre vardır.

  81- Kurban Nedir?

  Allaha yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir.

  82- Kürsü Nedir?

  Camilerde vaizlerin vaz sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

  83- Mahşer Ne Demektir?

  Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir.

  84- Meâl nedir?

  Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kuran tercümeleri için kullanılmaktadır.

  85- Mekruh Nedir?

  Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.

  86- Melek Ne Demektir?

  Allahın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî varlıklardır.

  87- Mevlid Nedir?

  Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır.

  88- Mirac Nedir?

  Peygamberimizin, Kudüsdeki Mescid-i Aksadan, Yüce Allahın, manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır. Dinî literatürde, Recep ayının 27. gecesi mîrac gecesi olarak bilinir.

  89- Mihrap Nedir?

  Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür.

  90- Minber Nedir?

  Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.

  91- Mîzan Ne Demektir?

  Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.

  92- Mucize Ne Demektir?

  Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allahın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir.

  93- Mukâbele Nedir?

  Kuran-ı Kerimi, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.

  94- Mukaddesât Nedir?

  Dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir.

  95- Mushaf Ne demektir?

  Kuran-ı Kerimin, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.

  96- Mümin Kime Denir?

  Allaha, Hz.Peygambere ve Onun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir.

  97- Mübah Nedir?

  Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

  98- Müezzin-Kayyım Kimdir?

  Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir.

  99- Müfsid Ne Demektir?

  Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır.

  100- Müftü Kimdir?

  Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir.

  101- Mükellef Ne Demektir?

  Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir.

  102- Münâcât Nedir?

  Allaha sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir. Dua içerikli şiirlere de münacât denir.

  103- Münafık Kime Denir?

  Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

  104- Münker Nekir Nedir?

  Kabre konulan kimseye Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir? diye soru soran meleklerin adlarıdır.

  105- Müstehab veya Mendup Nedir?

  Hz.Peygamberin bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir.

  106- Nat Nedir?

  Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür.

  107- Nafile, Kaza Nedir?

  Nafile; farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir.

  Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir.

  108- Nebî veya Resûl Ne Demektir?

  Allahtan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır.

  109- Nisap miktarı ne demektir?

  Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.

  110- Niyâz Nedir?

  Duâ etmek demektir.

  111- Niyet Nedir?

  İnsanın bir şeyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesidir.

  112- Orucun Kazası Ne Demektir?

  Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır.

  113- Orucun Kefareti Nedir?

  Ramazanda mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar.

  114- Oruç Kimlere Farzdır?

  Oruç ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

  115- Öşür Nedir?

  Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.

  116- Peygamberimiz Hz.Muhammed Ne Zaman Doğmuştur?

  Peygamberimiz Hz.Muhammed Miladî 571 yılında, Rebîulevvel ayının on ikinci gecesi seher vaktinde dünyaya gelmiştir.

  117- Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler Nelerdir?

  Sözünde ve özünde doğru, her yönüyle güvenilir, günahlardan korunmuş, üstün akıl ve zeka sahibi, Allahtan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir.

  118-Rab Nedir?

  Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlamına gelir ve Yüce Allahın güzel isimlerindendir.

  119-Rahman ve Rahîm Ne Demektir?

  Allahın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir.

  120-Rahmet Nedir?

  Allahın, yaratıklarına merhamet etmesi ve lütufta bulunmasıdır.

  121- Regâib Nedir?

  Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir. Örfümüzde Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinmektedir.

  122- Rekat Nedir?

  Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür.

  123- Rida nedir?

  Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

  124- Ruyet-i Hilâl Ne demektir?

  Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilalin görülmesidir.

  125- Rükû Nedir?

  Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş, düz bir satıh oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir.

  126- Say nedir?

  Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepeleri arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmektir.

  127- Sadaka Nedir?

  Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır.

  128- Sahur Nedir?

  İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir.

  129- Salih Amel Nedir?

  Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır.

  130- Secde Nedir?

  Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini, alnını ve burnunu yere koyması ile oluşan durumdur.

  131- Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?

  Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir.

  132- Sevap Nedir?

  Allahın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır.

  133- Sûre Nedir?

  Kuranın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

  134- Sünnet Nedir?

  Peygamber Efendimizin yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

  135- Şirk Ne Demektir?

  Allaha ortak koşmak demektir. Bu da Allahtan başka ilah edinmek veya Ondan başkasına ibadet etmek şeklinde olur.

  136- Şükür Nedir?

  Nimetleri Allahın verdiğini bilip Ona şükranda bulunmaktır.

  137-Taassup Nedir?

  Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır.

  138- Tahiyyata oturmak Ne Demektir?

  Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

  139- Takvâ Nedir?

  Allahın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır.

  140- Tavaf nedir?

  Hacer-i Esvedden başlayarak, Kâbeyi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbenin çevresinde dönmektir.

  141- Tebliğ Nedir?

  Peygamberlerin getirdikleri ilahî mesajın insanlara aynen ulaştırmalarıdır.

  142- Tefsir nedir?

  Kuran-ı Kerimi usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.

  143- Tekbîr ve Tesbîh Nedir

  Tekbir, Allâhuekber, Tesbih de, Sübhânallâh demektir.

  144- Terâvih Namazı Nedir?

  Ramazan ayına mahsus olmak üzere, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.

  145- Teşrik Tekbiri Ne Demektir?

  Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhil-hamd demektir.

  Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazların sonunda teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

  146- Tevbe Ne Demektir?

  Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allaha yönelmesi ve günahları terk etmesidir.

  147- Tevekkül Nedir?

  İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allaha bırakmasıdır.

  148- Tevhîd Nedir?

  Allahın var ve bir olduğuna inanmaktır.

  149- Teyemmüm Nedir?

  Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.

  150- Vâcib Nedir?

  Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.

  151- Vahiy Nedir?

  Yüce Allahın dilediği şeyleri peygamberlerine, özel yolla bildirmesidir.

  152- Vaiz Kimdir?

  Dinî konularda insanları aydınlatma görevi yapan ve bu amaçla vaz eden kimsedir.

  153- Vakfe nedir?

  Zilhicce Ayının 9.ncu gününde hac için ihramlı olarak Arafatta bulunmadır.

  154- Vitir Nedir?

  Yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlık vacip namazdır.

  155- Yemin Kefareti nedir?

  Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah akşam doyurması ya da giydirmesi veya bunlara gücü yetmeyenin üç gün peş peşe oruç tutmasıdır.

  156-Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?

  Yer yüzende ilk mâbed, Kâbe-i Muazzamadır.

  157- Zekat Nedir?

  Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır.

 2. #2
  V-I-P Array
  Üyelik tarihi
  25.05.2006
  Yaş
  38
  Mesajlar
  321
  Tecrübe Puanı
  21

  Standart

  değerli kardeşim ellerine yüregine sağlık bizleri güzel bilgilerinle bilgilendirdigin için ALLAH SENDEN RAZI OLSUN

 3. #3
  Teğmen Array
  Üyelik tarihi
  07.11.2007
  Yaş
  28
  Mesajlar
  397
  Tecrübe Puanı
  21

  Standart Selam: Dini Terimler ve Cevapları

  bizi bılgılendırdıgın ııcın allah razı olsun

 4. #4
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  35
  Mesajlar
  10.932
  Tecrübe Puanı
  233

  Standart

  sağol

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster


 

Benzer Konular

 1. 06.06.2009 SBS soru ve cevapları
  By MamE in forum DÖNEM ÖDEVLERİ - DOSYA TEZ'LER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.06.2009, 13:32
 2. 5 Süper Dini Film..( ßASKA YERLERDE ÜCRETLİ )
  By CefA_CasH in forum İSLAMİ VİDEOLAR
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 26.09.2007, 12:37
 3. DİNİ TERİMLER VE ANLAMLARI
  By matemat in forum İSLAMİ BİLGİLER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.09.2006, 21:27
 4. Din istismarı ve riya
  By CybeR MediA in forum İSLAMÎYET (GENEL)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.11.2005, 21:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •