1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Teğmen Array
  Üyelik tarihi
  10.10.2006
  Yer
  SİİRT
  Yaş
  49
  Mesajlar
  352
  Tecrübe Puanı
  22

  Post Ülkelerin Faşizm Sahteciliği

  Ülkelerin Faşizm Sahteciliği


  “Faşizm” sözcüğünü duymayanımız yoktur. Faşizm, belirli bir ırkın diğer ırklara göre üstünlüğünün kabul görüp, bu görüşe göre yönetimin biçimlenmesidir. Faşizmi sadece ırk bağlamında düşünmek yanlıştır. Faşizm bazen karşımıza “din faşizmi” olarak da çıkar. Din Faşizmine en güzel örnek İsrail’dir.
  Ortalama tarih bilgisine sahip herkes, aslında faşizmin sahtecilikten öte gidemeyen bir ideoloji olduğu gerçeğini hemen kavrayabilir.
  Faşizm için gerekli olan materyaller:
  1. Irk birliği
  2. Dil birliği
  3. Din birliği
  Tarihte bu saydığımız 3 maddeye uyan faşist hareketler yok değildir ama günümüzde ise bu neredeyse mümkün değildir. Hangi ülkeye bakarsanız bakın günümüzde ülkelerin nerdeyse %99’nun “saf ırk” özelliğini kaybettiğini görürsünüz. Hatta bazı ülkelerin anıldıkları ırklarla hiçbir alakasının olmadığını anlarsınız; Yunanistan buna en güzel örnektir. Yunan ırkı diye bir ırkın kalmadığını söyleyen birçok ilim adamı bunu çok ciddi delillerle ispat ederler. Bugün Yunanlı diye bildiğimiz halkın aslında tabir caizse Avrupa kırması bir halk olduğunu anlamamız çokta zor değildir.
  Tarihe ve özellikle etnik tarihe meraklı bir araştırmacı olarak şu ana kadar yukarıdaki 3 maddeye uyan ve faşizme kadar varan ırk üstünlüğü taslayan ülkeye rast gelmedim. Bu soruyu birçok akademisyen ile paylaştım ve bazen kısa tartışmalar sonunda da olsa aynı cevabı aldım; “evet hiçbir ülke bu 3 maddeye uymuyor”.
  İçinizden bazıları “yok canım kesinlikle bu 3 maddeye tamı tamına uyan bir ülke mutlaka vardır” diyeceklerdir. O halde gelin sizinle ülkeleri gezelim.
  “İngiliz milleti diye bir millet yoktur” desem herhalde yanlış olmaz çünkü millet olabilmenin şartlarından en az ikisini bile yerine getiremezler. Hıristiyan olduklarından ve İngilizce konuştuklarından ispata kalkacaklar büyük bir yanılgı içindedirler. İngilizlerin yegane ortak özelliğinin İngilizce olduğunu ve yüzyıllara varan mezhep çatışmaları içinde oldukları gerçeğini göz ardı edemeyiz. Ayrıca ırkların şekillenmesinde en önemli duraklardan biri olan Nuh Peygamber sonrası oluşmuş bir ırk ta değildir İngilizler.
  Fas, Kuzey Afrika’da Müslümanların yoğun olduğu bir ülkedir. Herkes Fas’ı, bir Arap ülkesi olarak bilir ama aslında çoğunluğu Berberilerden oluşan farklı bir ırkın temsilcileridir bu ülkenin insanları. Kuzey Afrika ülkelerinde zaman zaman siyahi (zenci) insanlara da rastlanır ki bu insanlar daha çok Orta ve Güney Afrika ırklarına mensupturlar. İlginç olan bir Arap ülkesi olarak bilinen Fas ve yine Arap Ülkesi olarak bilinen Tunus, Cezayir ve Libya’daki Arap nüfusu %20’yi geçmez.
  Amerika, faşizm sahteciliğinin en üst düzeyde kullanıldığı bir ülkedir. Amerikan milleti diye bir milletin varlığından söz etmek ne kadar doğrudur hala tartışıla gelir ilim adamları tarafından.
  Peki, eldeki yetersiz materyallere rağmen tesis edilmeye çalışılan yumuşak veya sert faşist sistemin amacı nedir? Tabii ki buna cevap çok ama biz burada önemli birkaç tanesini maddeler halinde açıklayalım.
  1. Zengin olmayan ülkelerin halklarını bir arada tutmaya çalışarak fakirlik olumsuzluğunu unutturmaya çalışması.
  2. Zengin olan ülkelerin daha iyi sömürgeci olabilmeleri için gerekli, uyutma operasyonun önemli bir parçası olmasından dolayı, faşist davranışları sürekli kullanmaları ki bu sayede yapılan vahşetlere kılıf bulunabilecektir.
  3. Dış tehlikelere karşı ülkelerin halk bazında reflekslerinin ayakta tutulmaya çalışılması.
  4. Din merkezli ülkelerin, din-ırk sentezlerini kullanarak yaptıkları ve yapacakları yanlışlara kılıf bulma çabası.
  Bu ülkeler sürekli kendi vatandaşlarını kandırıyorlar mı? Evet. Ülkelerin bu davranışlarının sonucu şu ana kadar milyonlarca insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye de devam edecek. Ne zaman bitecek bilemeyiz ama herhalde buna kulak asmayan ülkeler de olacaktır ve insanı insan olduğundan ötürü seven ülkelerde yaşamak bize nasip olacaktır.
  Son sözü İslam Peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.) söylesin:

  Mü'minler!  Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabbınız birdir, babanız birdir. Hepiniz Âdem'densiniz, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük, ancak takvâ iledir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, başkasının hakkına el uzatmak helâl değildir. Ashabım! Nefsinize de zulmetmeyin. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara tebliğ etsinler.


  Selam ve Dua ile
  faşizm Fr. fascisme
  a. 1. İtalya'da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı düzen. 2. Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti.
  Güncel Türkçe Sözlük
  faşizmİng. fascism
  Gerici, ırkçı ve saldırgan anamalcı öğelerin açık buyurganlığına dayalı düzen.


  BAZI ÜLKELER HAKKINDA KISA BİLGİLER:

  Amerika Birleşik Devletleri:

  Amerika Kıtası'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. İngilizler, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular.
  ABD bir göçmenler ülkesidir. Göçmenler tarafından kurulmuş ve gelişmiştir. Hâlâ dünyanın en çok göç alan ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz 1776'deki bağımsızlığından hemen önce nufus yaklaşık 2.5 milyon kadardı. (%95 beyaz Avrupa, %5 zenci Afrika) Bu beyaz nüfusta en büyük pay İngilizlerin, sonra Almanların ve 3. olarak İskandinav ülkelerinindi.(İsveç, Norveç, Danimarka) Bu milletler ilk 3 grubu oluşturmaktaydılar.(Dini olarak %98 Protestan, %2 Katolik) 1620-1770 yılları arasında bu ilk gelenler karşılıklı evlilikler ve din birliği sayesinde bugun Beyaz Amerikalı dediğimiz (WASP- White,AngloSaxon,protestan) siyasette ve iş dünyasında hakim konumda olan Amerikan ulusunun ana çekirdeğini oluşturdular.2008 yılına kadar seçilen bütün ABD başkanları bu gruba dahildir.

  1870-1920 yılları arası 2.göç dalgasının oluştuğu yıllardır. Bu yıllarda yukarda adı geçen devletlerden göçler devam etmektedir, fakat yoğunluk Katolik ve Ortodoks Avrupalılara(İtalyanlar,Yunanlılar,Gürcüler,Ermeni ler,Ruslar,Lehler,Avusturya-Macaristan,Sırplar,Yahudiler )ve İrlandalılara kaymıştır. 1880 yıllında nufus 60 milyona yaklaşmıştır.(1950'de %86 beyaz Avrupa, %9 zenci Afrika, %3 Hispanik (latin Amerikalı),Dini olarak ise %74 protestan, %20 katolik, %3 Musevi, %2 ortodoks, %1 budist) ABD'nin nüfusu 1935'te 100 milyon,1970'de 200 milyon,2005'de 300 milyona ulaşmıştır.

  3. göç dalgası 1970'lerin sonunda başlamıştır ve halen sürmektedir. Bu göç dalgası daha çok çeşitlilik göstermektedir. Asya'dan, Ortadoğu'dan, eski komünist ülkelerden, Latin ülkelerinden özelikle Meksika ve Karayipler'den gelen yoğun Hispanik-Latin Amerika göçüdür(yılda yaklasık 800.000 ile 1.5 milyon arası)

  2006 sayımına göre nüfusu 1 milyon ya da üzerinde olan 32 tane grup vardır. Nufusun çoğunluğu (%65) beyaz ve Avrupalı,%15'i Hispanik-Latin Amerikalıdır. Nüfusun %12'si zenci Afrika, %4'ü Asya kökenli, %3 yahudi, %1'i Amerikan Yerlisi'dir. Dini olarak ise; %60 protestan, %25 katolik, %5 ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, %3.2 ortodoks, %3 musevi, %1.2 diğer dinler, %1.3 budist, %0.7 müslüman, %0.6 Hindu şeklinde bir dağılım vardır.

  İngiltere (Büyük Britanya):


  İngiltere (İngilizce: England), Birleşik Krallığı meydana getiren dört devletten en büyük ve merkezi olanı. Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur.

  İngiltere adı, 5. yüzyıl'da Saksonlar'la birlikte adayı istila eden Cermen halkı Anglus'lardan (İngilizce: kaynaklanır. Angleland (Anglus Diyarı) olarak kullanılan isim, zamanla England şekline dönüşmüştür.

  İngiltere adı günümüzde yaygın olarak uluslararası medyada ve zaman zaman da resmi düzeyde Birleşik Krallık yerine kullanılır.[4]
  İngiltere'nin bilinen ilk yerlileri Keltlerdir. Romalılar, Batı Avrupayı istila ederken İngiltere'yi de fethedip (MS 1. yy) adaya "Britania" adını verdiler. Roma egemenliğinin dört yüzyıl sürmesine karşın ülke bu durumdan fazla etkilenmedi. 5. yy'dan itibaren Anglus ve Sakson halklarının karışımından oluşmuş Anglosakson akınları, Keltleri kuzeydeki (İskoçya) ve batıdaki (Galler) dağlık yörelere göç etmek zorunda bıraktı. Bu göçler sonrasında İngiltere büyük ölçüde Anglosakson kültürü etkisine girdi.
  1978’de yapılan bir araştırmaya göre
  Fransa

  Genel nüfus:44.000.000
  Alsas Loren bölgesi Almanları:1.400.000
  Diğer bölgelerdeki Almanlar:200.000
  İtalyanlar:1.200.000 , Korsikalı:280.000
  Brötanlar:1.100.000 ,Flaman:250.000
  Cezayirliler:875.000 , Katalon :250.000
  Portekizler:760.000 , Ermeni: 180.000
  İspanyollar: 550.000 , Tunuslu: 140.000
  Yahudi: 540.000 ,Basklı: 130.000
  Polonyalı :300.000 ,Çingene: 20.000
  Faslı:300.000

  İngiltere

  İskoç 5.000.000 Norman:125.000
  K.İrlandalı:2.250.000 Amerikalı:110.000
  Pakistanlı:720.000 İtalyan: 110.000
  Yahudi:450.000 Galli:90.000
  Camaikalı:400.000 Kıbrıslı Rum:75.000
  Alman:160.000 Çinli:70.000

  İtalya

  Filiolin 520.000 Fransız:90.000
  Avusturyalı:300.000 Yahudi:50.000
  Katalanlar:?Sardunya Yunanlı:25.000
  Arnavut:115.000 Ladin:15.000
  Sloven:100.000

  Hollanda

  11.350.000
  Flaman:1.650.000
  Frison:400.000
  Alaman:150.000
  Yahudi:15.000

  Belçika

  9.235.000
  Flaman:5.050.000
  Valon:4.000.000
  Almann:90.000
  Hollandalı:60.000
  Yahudi:35.000

  İspanya

  25.700.000
  Galisiyen:3.000.000
  (Portegiz orig.)
  Basklar:850.000
  Portekizli:850.000
  Çingene:40.000
  Siirtliler.Net / Bekir Berkay TÜRKAY Okunma: 659
  ey insan

  ey tebessümünden cennetler yaratılan

  gül bahar geliyor, ağla gök seviniyor

  ************************************************** **************************************************
  Kitap Köşesi Bölümünde "Lütfen okumadığınız kitabı tanıtmayınız."


 

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •